ПОСТКОНФЛІКТНІ ПРОТИМІННІ ДІЇ

7 квітня 2022 року
Відкритий ліс

Протимінна діяльність є важливою діяльністю на шляху переходу від конфлікту до миру. Тим не менш, очищення від залишків землі може також завдати шкоди навколишньому середовищу. У зв’язку з цим, розглядається негативний вплив воєнного «спадку» на довкілля та обговорюється нормативна база , передова практика, спрямована на те, щоб розчистка не завдала додаткової шкоди навколишньому середовищу. Також, розглядаються різні проблеми, пов’язані з вирішенням питання про відповідальність за погіршення довкілля та шкоду, нанесену особам залишками боєприпасів та їх усуненням.

Вступ: зв’язок між побудовою миру, протимінною діяльністю та довкіллям

Забруднення землі залишками конфлікту, такими як міни, касетні боєприпаси та інші вибухонебезпечні залишки війни, є подальшим прямим впливом на навколишнє середовище та спадком конфліктів навіть після того, як вони закінчилися. Посилаючись на випадок у Камбоджі, Шимоячі-Юзава вказав, що, крім людських жертв, залишки боєприпасів вважаються однією з найбільш значущих перешкод на шляху до відновлення сиру та розвитку. Це призводить до переміщення людей; затримує повернення та переселення біженців та внутрішньо переміщених осіб («ВПО»); блокує доступ до життєво важливих ресурсів і соціальних послуг, у тому числі сільськогосподарських угідь, води, доріг, шкіл або лікарень. Аналогічно, обмежуючи доступ до землі, водних джерел та інших природних ресурсів, наявність не нейтралізованих мін може посилити тиск на ресурси, які все ще доступні, що призводить до нестабільної практики управління природними ресурсами з боку громад, до надмірного збору врожаю та деградації ресурсів. Крім того, залишки конфлікту можуть викидати токсичні речовини в ґрунт, що призведе до подальшої шкоди довкіллю.

Протимінна діяльність може зробити багато корисного для відновлення засобів до існування та сприяти мирній відбудові. Однак сама його природа та деякі методи, які використовуються організаціями протимінної діяльності, також можуть спричинити ненавмисний негативний вплив на довкілля. Тому організації протимінної діяльності, як і всі суб’єкти гуманітарної діяльності, повинні враховувати можливі негативні наслідки своєї діяльності та гарантувати, що вони не завдадуть шкоди на довгострокову перспективу. Цікаво, що досі у секторі протимінної діяльності зосереджувалися на відповідальності за поранення або загибель людей, а не за погіршення стану навколишнього середовища. Один помітний виняток стосується серйозної екологічної шкоди, завданої вторгненням Іраку та окупацією Кувейту на початку 1990-х років. У рамках компенсаційної схеми Компенсаційної комісії Організації Об’єднаних Націй Кувейту були надані гранди для вирішення проблеми впливу конфлікту на навколишнє середовище, в тому числі на очищення від нерозірваних боєприпасів (“UXO”). Залишки боєприпасів залишаються після завершення операцій з очищення та подальшої передачі землі бенефіціарам або державі. Це пов’язано з тим, що вибухові пристрої переміщуються на очищену землю, наприклад, через повінь, або їх пропустили під час операцій. Разом із формалізацією процесу вивільнення землі в рамках протимінної діяльності останніми роками більше уваги було приділено визначенню того, чи покладається відповідальність за потенційну шкоду завдану особам та майну на відповідальні організації протимінної діяльності та/або на державу.

Нормативна база

Варто нагадати, що загальні принципи міжнародного права вимагають від усіх сторін конфлікту максимально пом’якшувати екологічну шкоду. Крім того, МГП містить низку положень, що стосуються короткострокових і довгострокових наслідків шкоди навколишньому середовищу, заподіяної «спадщиною» збройного конфлікту.

Захист навколишнього середовища під час збройного конфлікту

IEL — це галузь міжнародного права, спрямована на захист і збереження довкілля. Згідно з правовим аналізом Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), IEL потенційно може застосовуватися під час збройних конфліктів разом з МГП. Однак відносини між двома галузями права ускладнюються тим фактом, що IEL все ще формується як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях.

Дослідження Міжнародного комітету Червоного Хреста (“МКЧХ”) описує три норми міжнародного звичаєвого права, які застосовуються до захисту навколишнього середовища під час збройних конфліктів:

• До навколишнього природного середовища застосовуються загальні принципи ведення бойових дій.

• При виборі методів і засобів ведення війни завжди слід враховувати захист і збереження природного середовища.

• Забороняється використання методів і засобів ведення війни, які мають на меті або, як очікується, можуть заподіяти широкомасштабну, довготривалу та серйозну шкоду природному середовищу (правило 45).

Ці правила також були кодифіковані в Додатковому протоколі I до Женевських конвенцій у статтях 35(3) і 55(1). Конвенція про певні види звичайної зброї«CCW» , підтверджує правило 45.

У дослідженні щодо захисту довкілля під час збройного конфлікту ЮНЕП вказано, що «необхідно усунути низку значних прогалин та труднощів, щоб захист навколишнього середовища було посилено в рамках МГП».

На думку деяких авторів, ці труднощі полягають у тому, що:

(i) межу шкоди навколишньому середовищу, встановлену в МГП, майже неможливо досягти, оскільки вона повинна відповідати трьом кумулятивним умовам (широко поширена, довгострокові наслідки, серйозна) та оцінюватися перед початком атаки;

(ii) жодна договірна норма чітко не розглядає питання екологічної шкоди під час неміжнародних збройних конфліктів;

(iii) важко визначити пропорційність шкоди навколишньому середовищу, яка вважається «побічною шкодою».

Правові норми, спрямовані на захист довкілля у зв’язку зі збройним конфліктом часто не мають цілісної реалізації.

Jus post bellum, захист навколишнього середовища та протимінна діяльність

Наслідки, зумовлені мінами та іншими «спадками» війни підпадають під дію законів, що застосовуються в постконфліктних умовах. Відповідно до теорії справедливої війни, не лише рішення вдатися до війни та саме її ведення має бути справедливим, але й припинення війни.

Jus post bellum нещодавно привернуло увагу науковців в контексті відновлення миру, постконфліктної реконструкції чи перехідного правосуддя. Втім, дехто вказує, що ця концепція може бути схильною до політизації. Інші стверджують, що jus post bellum має тенденцію насамперед виправляти помилки війни замість того, щоб зосередитися на будівництві миру.

Згідно з останньою точкою зору, jus post bellum зосереджується на відповідних законах, стандартах та передовій практиці, які застосовуються під час переходу від конфлікту до миру, таким чином підкреслюючи важливість цілісного підходу та подвійну роль як жорсткого права, так і м’якого права. положення законодавства.

Існують три міжнародні конвенції, що стосуються протимінної діяльності, які застосовуються після війни: Конвенція про заборону використання, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення (також іменована як Конвенція про заборону протипіхотних мін— «APMBC»); Конвенція про касетні боєприпаси (ССМ); і CCW. Цікаво, що APMBC і CCM містять основні положення для постконфліктної фази, такі як ліквідація залишків конфлікту або допомога жертвам, але, враховуючи, що вони забороняють використання певних систем зброї, вони однаково стосуються jus in bello. Обидві вони також містять посилання на охорону навколишнього середовища.

APMBC і CCM вимагають, щоб запити про продовження термінів для очищення територій, забруднених протипіхотними мінами та касетними боєприпасами, конкретно містили інформацію про екологічні наслідки такого продовження. Як APMBC, так і CCM також вимагають від держав-учасниць надавати звіти про вжиті заходи, які включають посилання на застосовні стандарти безпеки та екологічні стандарти, яких необхідно дотримуватися. CCM має ще більш чітке посилання на захист навколишнього середовища, що міститься у статті 3(2) щодо знищення запасів, що вимагає від держав-учасниць забезпечити відповідність методів знищення застосовним міжнародним стандартам щодо охорони здоров’я населення та навколишнього середовища.

Незважаючи на введення цих обмежених положень щодо екологічних міркувань, і навіть більш серйозний заклик до захисту навколишнього середовища в CCM, зустрічі держав-учасниць обох конвенцій, як правило, не розглядали питання захисту довкілля. Єдиним винятком був Картахенський план дій на 2010–2014 рр., прийнятий на другій оглядовій конференції APMBC, де Дія 9 щодо знищення запасів вимагала від держав надати план для забезпечення виконання своїх конвенційних зобов’язань відповідно до вимог безпеки та довкілля.

Аналогічно, вплив протимінних заходів на довкілля лише інколи обговорювався згідно з Протоколом V до CCW щодо вибухонебезпечних пережитків війни (ВПВ), що спрямовані на забезпечення «коригувальних заходів загального характеру з метою мінімізації [їх] ризиків і наслідків».

Зобов’язання за цими трьома конвенціями є основою для питань захисту навколишнього середовища у зв’язку зі збройними конфліктами.

Підхід «не нашкодь» і протимінні дії

Кілька принципів, встановлених міжнародним правом, які забезпечують захист навколишнього середовища, відображені в політиці та стандартах, якими керуються організації протимінної діяльності на місцях. Виникає питання, як стандарти інтерпретують вищезгадані положення та впроваджують на практиці підхід «не нашкодь». Підхід «не нашкодь» вимагає вжиття заходів для того, щоб допомога, яка надається, не погіршила ситуацію.

Місіям з підтримання миру часто доручається відігравати певну роль у протимінній діяльності. У 2009 році Департамент операцій з підтримання миру (ДОПМ) у співпраці з ЮНЕП почав вирішувати екологічні проблеми та розробив екологічну політику для польових місій ООН. Відповідно до цієї політики, миротворчі війська повинні дотримуватися низки мінімальних стандартів для захисту довкілля. ДОПМ тепер відповідає за те, щоб усі місії враховували екологічні міркування та дотримувались певних мінімальних стандартів. Що стосується протимінної діяльності, яку здійснюють безпосередньо миротворці, то розроблена політика підкреслює проблеми, пов’язані з утилізацією запасів хімічних речовин, вибухових речовин та боєприпасів. Їх необхідно вирішувати відповідно до міжнародного законодавства, наприклад Базельської конвенції про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням. Тому підхід «не нашкодь» загалом знаходить своє конкретне застосування в миротворчих місіях.

Нормативна база протимінної діяльності включає низку норм і стандартів, зокрема Міжнародні стандарти протимінної діяльності (IMAS), які навіть закріплені в резолюціях Ради Безпеки ООН. Мандат Місії Організації Об’єднаних Націй у Південному Судані («UNMISS»), наприклад, вимагає від місії «підтримки уряду Південного Судану у проведенні діяльності з розмінування відповідно до IMAS».

Такі стандарти впроваджуються організаціями протимінної діяльності, і становлять основу національних стандартів протимінної діяльності. IMAS 10.70, спеціальний стандарт з охорони навколишнього середовища, визначає, що національні органи влади та організації з розмінування несуть відповідальність не лише за те, щоб операції з розмінування проводилися безпечним та ефективним способом, але й у спосіб, який мінімізує вплив на довкілля. Мета повинна полягати в тому, щоб залишити навколишнє середовище в стані, подібному або, де можливо, кращому, ніж до початку операцій з розмінування.

Цей стандарт вимагає, наприклад, щоб операції з розмінування проводилися без пошкодження майна чи інфраструктури, таким чином, мінімізуючи вплив на довкілля. У ньому також детально описані відповідальність та зобов’язання національних органів влади та організацій протимінної діяльності. Нарешті, інші технічні стандарти включають посилання на екологічні міркування, такі IMAS 11.10 щодо знищення накопичених протипіхотних мін та IMAS 11.20 щодо операцій з відкритого спалювання та відкритого детонаційного знищення запасів.

У своїй роботі сектор протимінної діяльності також спирається на інші відповідні норми, такі як Міжнародні технічні рекомендації щодо боєприпасів (“IATG”) і стандарти Міжнародної організації зі стандартизації (“ISO”). IATG використовується на логістичному рівні та охоплює технічні вимоги до безпечного та ефективного зберігання, обробки, транспортування та утилізації боєприпасів. Наприклад, IATG 10.10 щодо демілітаризації та знищення звичайних боєприпасів посилається на IEL та екологічні міркування. Нарешті, стандарти ISO містять нормативні акти, що стосуються навколишнього середовища. Крім того, стандарти серії ISO 14000 щодо управління навколишнім середовищем встановлюють конкретні стандарти та рекомендації щодо захисту навколишнього середовища, які є додатковим довідником для організацій протимінної діяльності.

Підсумовуючи, здатність м’якого права постійно пристосовуватися до нових практик заповнює прогалину, яка існує в жорсткому праві. Це дозволяє практично реалізувати підхід «не нашкодь». Тому протимінна діяльність підкреслює важливість подвійної ролі положень жорсткого та м’якого права для цілісності системи jus post bellum.

Заходи щодо забезпечення розмінування землі без шкоди довкіллю

Організації протимінної діяльності, як і інші зацікавлені сторони, відповідальні за те, щоб протимінна діяльність не завдавала шкоди довкіллю чи джерелам існування людей, за уникнення довгострокової вразливості постраждалих громад.

Перший спосіб пом’якшити вплив розмінування на навколишнє середовище – це обмежити використання машин до мінімуму. Сектор протимінної діяльності розробив так званий підхід «вивільнення землі». Він складається з процесів обстеження та очищення, спрямованих на надання ефективної та достовірної інформації про те, яка земля потребує уваги, а яка ні, і як найкраще розмістити цінні технічні активи. За допомогою підходу звільнення землі очищення відбувається лише там, де є підтверджене мінування.

На основі стандартів ISO 14000 сектор протимінної діяльності розробив конкретні стандарти для захисту навколишнього середовища. Вони не лише стосуються забруднення повітря, води та ґрунту чи використання землі, а й стосуються скорочення та утилізації відходів та зменшення споживання енергії. Посібник з механічного розмінування Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (“GICHD”) є довідковим інструментом у цьому відношенні.

Одним із заходів, які можна вжити для зменшення шкоди та негативного впливу від очисних робіт, є пересівання ділянок місцевими травами відразу після операцій. Іншим є повернення оброблених шарів ґрунту на уражені ділянки в правильному порядку, щоб родючий верхній шар ґрунту знову був верхнім шаром. Так само, слід так планувати очищення, щоб ділянку можна було обробляти якомога швидше після операцій, щоб забезпечити відростання кореневої системи. Це принаймні частково попередить ерозію. Загалом, планування операції механічного очищення повинно включати комплексну екологічну оцінку, а також процес екологічного управління з метою обговорення ризиків та заходів контролю з місцевими громадами.

IMAS також надає рекомендації щодо запобіжних заходів, які необхідно вжити щодо можливого хімічного забруднення. Організації повинні бути обережними при виборі місць для заправки паливом, наприклад, щоб розлив дизельного палива не міг забруднити джерела води. Крім того, вони повинні мати чіткі правила заміни паливно-мастильних матеріалів, а також заходи щодо відходів.

Проблеми притягнення до відповідальності за погіршення довкілля та збитки, нанесені особам від залишків конфлікту та їх усунення. Їх вирішення.

Відповідальність за таку шкоду є дуже актуальною, як і право на потерпілих сторін на відшкодування. Післявоєнне правосуддя справді є одним із головних принципів, висунутих у jus post bellum.

Хто несе відповідальність за шкоду, яку може завдати чи завдає міна у разі, якщо навіть у розмінованій зоні вибухонебезпечний предмет пропущено під час операцій з очищення? Важливим є вивчення цього питання.

Відповідальність за постконфліктне поширення пережитків конфлікту

Відповідальність за поширення пережитків конфлікту є складним питанням. У випадку поширення боєприпасів, що не розірвалися в результаті навчань британської армії в Кенії, ряд кенійських жертв подали позов до Високого суду Лондона в 2002 році. У позасудовому порядку вони отримали компенсаційну виплату в розмірі 4,5 мільйона фунтів стерлінгів, хоча британський уряд не взяв на себе повної відповідальності.

Як зазначено в дослідженні прав жертв мінування, проведеному Handicap International, для встановлення права на відшкодування або компенсацію вимагається порушення чинного законодавства. Держави можуть мати різні підходи до відповідальності: відповідальність, засновану на вині і відповідальність без необхідності доводити вину. Претензії до держав за використання мін і касетних боєприпасів можуть ґрунтуватися на відповідальності держав за протиправні дії. Як наслідок, недотримання міжнародного зобов’язання, що забороняє використання мін або касетних боєприпасів, тягне за собою відповідальність держави. У разі загальної заборони протипіхотних мін і касетних боєприпасів лише держави, але не окремі особи, можуть вказувати на протиправне діяння, вчинене іншою державою. Такий механізм був побудований в APMBC та CCM, за допомогою якого держави-учасниці можуть подавати скаргу на порушення конвенції державою-учасницею. Однак ця процедура досі небула задіяна.

Стосовно довкілля під час збройного конфлікту, Додатковий протокол I до Женевських конвенцій застосовується, коли йдеться про розгляд відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю внаслідок пережитків конфлікту, та відшкодування за них. За умови, якщо міни та касетні боєприпаси завдають «широкої, довготривалої і серйозної шкоди природному середовищу» і якщо «передбачається чи можна передбачати, що вони завдадуть такої шкоди природному середовищу та таким чином завдадуть шкоди здоров’ю або виживанню населення», можна стверджувати, що такі засоби ведення війни виходять за межі допустимих, встановлених МГП. У своєму дослідженні Handicap International приходить до висновку, що, маючи істотний руйнівний вплив на навколишнє середовище, міни цілком можуть порушувати ці межі, і положення, що містяться в Додатковому протоколі I, можуть забороняти використання мін і, можливо, додатково касетних боєприпасів, через їх шкоду довкіллю.

APMBC та CCM не розглядають питання відповідальності та компенсації, ні за шкоду довкіллю, ні за шкоду майну та фізичним особам. Проте обидві конвенції передбачають відповідальність держави, яка полягає у обов’язках, серед іншого, (i) розчистити всі протипіхотні міни та касетні боєприпаси відповідно на території під її юрисдикцією або контролем протягом певного періоду часу та (ii) надавати допомогу жертвам. Тому, обидві конвенції спираються на обов’язок держави піклуватися про своїх громадян, а не на відповідальність і право потерпілих вимагати відшкодування шкоди від держави. Цікаво, що обидві конвенції все ще враховують певний рівень міжнародного обов’язку щодо відновлення, заохочуючи держави, які в змозі зробити це, допомогти постраждалим державам. Однак, ці інструменти міжнародного права зберігають мовчання щодо впливу мінування на навколишнє середовище та не вирішують пов’язаних із цим питань відповідальності за таку шкоду.

Порушення IEL також можуть бути джерелом для визначення відповідальності за шкоду, нанесену довкіллю внаслідок залишків мінування після війни. Загалом, «порушення зобов’язання щодо охорони навколишнього середовища, встановленого міжнародним правом, тягне за собою відповідальність держави [включаючи сувору відповідальність держави… у разі наднебезпечної діяльності], що тягне за собою зобов’язання відновити початкове становище [напр. шляхом розмінування] або виплатити компенсацію». Оскільки залишки конфлікту мають шкідливий вплив на навколишнє середовище, жертви можуть посилатися на порушення державами своїх зобов’язань за IEL і вимагати відшкодування на цій підставі.

Третій напрямок аргументації щодо визначення відповідальності за шкоду, заподіяну мінуванням, стосується порушення основних прав людини. Справді, визнається, що міни або касетні боєприпаси, встановлені в населених пунктах, навколо них, на сільськогосподарських угіддях, становлять значний ризик для здоров’я постраждалого населення і можуть безпосередньо вплинути на реалізацію низки політичних, економічних, соціальних, громадянських та культурних прав. Ці права захищені Загальною декларацією прав людини, Першим факультативним протоколом до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (МПГПП). Потерпілі, в тому числі ті люди, чия земля стала непридатною через мінування, можуть посилатися на порушення основних прав і вимагати відшкодування завданої шкоди.

По-четверте, відповідальність виробників мін або касетних боєприпасів також може встановлюватись через позов про компенсацію, хоча швидше за шкоду окремим особам, ніж за шкоду довкіллю. Якщо припустити, що виробники виробляють такі пристрої для отримання прибутку, вони нічим не відрізняються від виробників інших товарів. Відповідно до теорій відповідальності за продукцію в законодавстві США, можна стверджувати, що виробники проявили недбалість і порушили свій обов’язок, якщо вони не змогли зменшити ризик травмування цивільного населення, не адаптувавши конструкцію пристрою для включення доступних функцій безпеки (наприклад, механізму руйнування або самонейтралізації). Очевидно, що такий аргумент буде морально проблематичним, «виправдовуючи» потенційне використання так званих розумних мін. Проте, схоже, що ці механізми безпеки існують з 1960-х років. Таким чином, виробники можуть бути притягнуті до відповідальності за травми від мін, що виникли після цього. Однак така відповідальність передбачає, що потерпілий повинен мати докази причинно-наслідкових зв’язків, які можуть бути особливо складними. Оскільки міна, яка спричиняє поранення, зазвичай розривається на шматки, стає майже неможливо визначити конкретного виробника пристрою.

Також виникає проблема, оскільки багато виробників виробляють лише складові частини пристрою. Це ускладнює встановлення відповідальності. Загалом, мінні та касетні боєприпаси виробляються з військовими цілями, щоб поранити людей або загрожувати цим. Виробники можуть висувати в якості захисту державні контракти із потенційним поширенням на них суверенного імунітету.

У зв’язку із викладеним, така практика поки відсутня.

Забезпечення відповідальності держави за нещасні випадки внаслідок мінування

Єдиним випадком міждержавних претензій щодо компенсації на підставі шкоди довкіллю через забруднення від пережитків конфлікту, зафіксованим на даний момент, є компенсації за вплив на навколишнє середовище внаслідок вторгнення та окупації Іраку, наданих Кувейту та кувейтським громадянам від UNCC. Справді, резолюція №687 Ради Безпеки стверджує, що «Ірак … несе відповідальність згідно з міжнародним правом за будь-які прямі збитки, включаючи шкоду навколишньому середовищу та виснаження природних ресурсів, або шкоду іноземним урядам, громадянам і корпораціям, як результат незаконного вторгнення Іраку та окупації Кувейту.» UNCC87 отримала загалом 2,69 мільйона претензій на суму приблизно 352,5 мільярда доларів США, з яких 1,5 мільйона було задоволено на загальну суму 52,4 мільярда доларів США. Близько 5,2 мільярда доларів США було присуджено за позовами F4 за шкоду, нанесену довкіллю.

Визнаючи необхідність широкомасштабної рекультивації та відновлення довкілля, UNCC присудила державі Кувейт близько 3 мільярдів доларів за шість претензій з цією метою. Чотири претензії включали очищення від НВБ та проведення обстеження. Тим не менш, компенсація шкоди навколишньому середовищу згідно з мандатом UNCC має особливе правове підґрунтя, враховуючи, що вона безпосередньо пов’язана з резолюцією Ради Безпеки. Ірак порушив jus ad bellum, порушення jus in bello, як правило, не вважалося необхідним для вимоги про відшкодування. На сьогоднішній день компенсації UNCC є досить рідкісним випадком встановлення та відшкодування відповідальності за шкоду, нанесену навколишньому середовищу внаслідок пережитків конфлікту, особливо НВБ.

Міжнародний суд ООН надає ще один засіб для забезпечення відповідальності та відшкодування шкоди, заподіяної особам і майну на міждержавному рівні. Хоча він не має сили примусу, його рішення можна розглядати як джерело права. Незважаючи на те, що жодного рішення щодо відповідальності за шкоду, заподіяну наземними мінами, ще не було ухвалено, Суд ухвалив рішення щодо принаймні двох справ, пов’язаних із морськими мінами. У першій справі Міжнародний Суд постановив, що Албанія несе відповідальність, згідно з міжнародним правом, за пошкодження двох британських військових кораблів і вбивство персоналу. Справді, Албанія не повідомила екіпажу про існування автоматичних мін підводних човнів, які стоять на якорі , таким чином порушуючи «елементарні міркування гуманності, принцип свободи морського сполучення . У другій справі Міжнародний Суд постановив, що Сполучені Штати, коли заклали міни в портах Нікарагуа в 1984 році без будь-якого публічного та офіційного попередження, порушили свої зобов’язання за міжнародним звичаєвим правом, а саме – не застосовувати силу проти іншої держави, не втручатися в її справи, не порушувати її суверенітет і не переривати мирну морську торгівлю.

Потенційно існують також засоби для міжнародного прямого відшкодування. Відповідальність за шкоду, заподіяну пережитками конфлікту, може бути встановлено, якщо йдеться про порушення прав людини. Наприклад, якщо деякі права були порушені, суди з прав людини, такі як Міжамериканський суд з прав людини або Європейський суд з прав людини, можуть притягнути держави, що перебувають під їх юрисдикцією, до відповідальності та постановити виплату репарації. Аналогічно, громадяни, які підписали МПГПП, мають можливість звертатися до Комітету з прав людини щодо порушення їх державою, наприклад, права на життя, хоча успішні позови не будуть обов’язковими для держави. Однак, схоже, така практика поки відсутня.

Крім того, національне деліктне право може встановлювати відповідальність держави як власника землі за інциденти, що відбуваються на ній. Аналогічно, власники землі можуть мати права звертатись проти держави за інциденти, що відбуваються на землі, проданій чи орендованій державою. Втім, таких успішних кейсів поки немає.

Відповідальність під час та після усунення залишків конфлікту

Під час операцій з розмінування відповідальність за нещасні випадки через недбалість, наприклад, відсутність належних запобіжних заходів, або відповідальність за виконання небезпечних дій навіть без недбалості, зазвичай лягає на організацію протимінної діяльності, яка виконує завдання. Однак держава іноді також може бути притягнута до відповідальності за нещасні випадки через недбалість, наприклад, у вигляді відсутності вимог щодо заходів безпеки, які має вживати організація протимінної діяльності.

Тоді як під час діяльності з розмінування та огляду відповідальність є менш спірною, це питання стає ще більш актуальним на етапі після розмінування, після того , як розміновані території були передані бенефіціару, як правило, державі. Хто несе відповідальність, якщо на нібито розчищеній землі сталася аварія? Це може бути результатом переміщення вибухових пристроїв на очищену землю, наприклад через затоплення, оскільки вони спочатку були розташовані нижче необхідної глибини для розмінування або просто тому, що вони були пропущені організацією протимінної діяльності. Держави-учасниці APMBC чітко визнають цей обов’язок під час подання своєї добровільної декларації про виконання своїх зобов’язань щодо клірингу згідно зі статтею 5. У минулому невизначеність щодо відповідальності за залишковий ризик призвела до погіршення довкілля. Це є одним із рушійних факторів для розробки та поширення передової практики у цьому відношенні.

Відповідно до м’якого законодавства у формі IMAS та передової практики, організації протимінної діяльності, які суворо дотримуються детальних національних стандартів і мають добре впроваджену систему завдань, не повинні нести відповідальності після офіційної передачі землі.

NMAA настійно рекомендують прояснити питання відповідальності, передбачивши, що забруднення мінами є в кінцевому рахунку відповідальністю держави, включаючи загальну відповідальність перед жертвами, а також компенсацію за території, які були очищені та передані національній владі або територіальним громадам.

Іншими способами вирішення залишкової відповідальності є спільна відповідальність між державами та організаціями або обмежена відповідальність лише останніх, але вони мають важливі недоліки, особливо з огляду на страхування. Страхування спільної відповідальності або відповідальності на певний період часу після оформлення, ймовірно, буде дорогим і може перешкодити організаціям здійснювати діяльність.

З іншого боку, нормативна база протимінної діяльності також передбачає, що організація, як правило, несе відповідальність за збитки, якщо аварії, що виникли внаслідок пропущених мін, були спричинені навмисним або злочинним проступком, грубою недбалістю, необережним проступком, свідомою, кричущою байдужістю до прав або безпеки особи, яка постраждала, або якщо організація грубо відступила від узгодженого підходу до звільнення землі. Прикладом ролі організації в таких сценаріях є нещасний випадок у тодішньому Південному Судані, під час якого постраждав працівник ООН. Після аварії та розслідування ООН потерпілий подав до суду на контрактну організацію з розмінування, яка провела розмінування та оголосила територію безпечною. Основні вимоги позивача включали, серед іншого, професійну недбалість. Цю справу було вирішено, а працівнику ООН було виплачено компенсацію до того, як відповідальний суд міг винести рішення.

Підсумовуючи, було продемонстровано, що відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середовищу як внаслідок забруднення, так і очищення, ще не розглядалася як відповідальність за шкоду, нанесену особам та майну. Що стосується відповідальності за залишкове забруднення, то можна ще раз підкреслити важливість подвійної ролі жорсткого і м’якого права для цілісної системи jus post bellum.

Висновок

Протимінні заходи, зокрема розмінування, сприяє відновленню миру, сприяючи соціальній реінтеграції колишніх комбатантів (які працюють як розмінники) , репатріації біженців і внутрішньо переміщених осіб. Більш важливим у цьому контексті є той факт, що, відкриваючи доступ до ресурсів і засобів до існування, протимінна діяльність робить значний внесок як у базову безпеку, так і в економічне відродження — два основні елементи будь-якого процесу будівництва миру.

Протимінна дія може принести багато користі, але за своєю природою вона передбачає пряму та непряму взаємодію з навколишнім середовищем і, таким чином, потенційно може мати на нього негативний вплив. Знищення залишків конфлікту може вплинути на екосистеми і негативно вплинути на рослинність або на склад і родючість ґрунту. Сьогодні, як ніколи, організації протимінної діяльності усвідомлюють необхідність гарантувати, що вони не завдають шкоди своєю діяльністю.

Ця більша зосередженість на довкіллі під час протимінної діяльності знайшла відображення в дискусіях на політичному та нормативному рівнях. Jus post bellum містить лише обмежені положення жорсткого законодавства щодо постконфліктних протимінних дій. Однак практика протимінної діяльності також демонструє, що не можна недооцінювати важливість подвійної ролі жорсткого та м’якого права, особливої відповідності стандартів і практики для цілісної системи jus post bellum. Зростаюча сфера наукових досліджень jus post bellum покращує розуміння та практичне вирішення величезних проблем, з якими стикається суспільство після війни.

 

Джерело: Відкритий ліс. https://www.openforest.org.ua/198977/

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook