Навчально-методична рада: покращуємо навчальну роботу

23 вересня 2014 року

22 вересня 2014 року пройшло засідання навчально-методичної ради НУБіП України.

На ньому за головування начальника навчального відділу Оксани Зазимко вченою радою НУБіП України розглянуто та рекомендовано до затвердження акредитаційні справи економічного факультету університету з підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» (6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит») та «Магістр» (8.03050803 «Оподаткування»).


Поряд із цим на розгляд вченої ради університету винесено і акредитаційні справи відокремлених підрозділів НУБіП України:

 •  «Боярського коледжу екології і природних ресурсів» (ОКР «Молодший спеціаліст» 5.08010102 «Землевпорядкування», 5.09010101 «Промислове квітництво»);
 •  «Немішаївського агротехнічного коледжу» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.09020101 «Рибництво та аквакультура»);
 • «Ніжинського агротехнічного інституту» (ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент», ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування»);
 • «Бобровицького коледжу економіки і менеджменту імені О. Майнової» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва», 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва», 5.03060101 «Організація виробництва», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050801 «Фінанси і кредит»);
 • «Бережанського агротехнічного коледжу» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва», 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство»);
 • «Ніжинського агротехнічного коледжу» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»);
 • «Мукачівського аграрного коледжу» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.14010301 «Туристичне обслуговування»);
 • «Бережанського агротехнічного інституту» (ОКР «Бакалавр» за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит»);
 •  «Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого» (ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.04010602 "Прикладна екологія").

 

Оксана Зазимко винесла на розгляд методичної ради також ряд ліцензійних справ, зокрема:

 • з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»;
 • з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»;
 • концепцію з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.09010502 — «Карантин рослин».


     Навчально-методична рада підтримала клопотання вчених рад ННІ НУБіП України щодо надання грифа Міністерства освіти і науки України підручникам і навчальним посібникам, підготованим до видання співробітниками університету.

      Розглянули ще низку питань. Так, відповідальний секретар приймальної комісії Семен Волошин виніс на обговорення проект Умов прийому до ВНЗ України на 2015 р., зосередив увагу деканів на необхідності постійного внесення змін до ЄДЕБО та проінформував про організацію підготовчих курсів для абітурієнтів, які бажають вступати на відповідні спеціальності в рамках вступної кампанії 2015 року.

      Говорили і про зарахованих студентів поточного року. Зокрема начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх звернула увагу на хід укладання двохсторонніх угод студентами денної форми навчання ОКР «Бакалавр» і «Магістр», які навчаються за державним замовленням. Вона акцентувала увагу на необхідності проведення анкетування студентів щодо якості організації навчального процесу та стану гуртожитків для підвищення рівня надання освітніх послуг факультетами, кафедрами та окремими науково-педагогічними працівниками, а також покращання соціального забезпечення студентів, викладачів та працівників університету.

     Начальник відділу магістерських програм Олена Колеснікова наголосила на необхідності розміщення деканами факультетів на сайтах факультетів розкладу занять та змін до графіку навчального процесу, іншої поточної інформації.


     На нараді також обговорювалась реалізація статті 56 пункт 2 «Закон України про вищу освіту» стосовно скорочення навантаження до 600 год. та оперативного внесення пропозицій деканами щодо даного положення.
 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook