Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства

Навчальна робота

Інститут забезпечує організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу підготовки фахівців для галузей лісового, мисливського, садово-паркового господарств та деревообробної промисловості за ступеневою системою освіти. 

У інституті здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів (ОС) бакалавр і магістр. Навчальні плани підготовки бакалаврів складено для трьох спеціальностей: 205 – Лісове господарство, 206 – Садово-паркове господарство, 187 – Деревообробні та меблеві технології. Термін денної форми навчання за ОС "Бакалавр" для вступників на основі повної загальної середньої освіти складає 4 роки, заочної – 5 років. Для випускників технікумів і коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, існує окремий план підготовки бакалаврів з терміном навчання 3 роки. Частина студентів заочної форми навчання ОС «Бакалавр» навчається в міжкафедральних навчальних лабораторіях на базі Лубенського і Малинського лісотехнічних коледжів з терміном навчання 3 роки. Окремі заняття проводяться тут дистанційно в онлайн-режимі (як відео-конференція) з використанням сучасного телекомунікаційного обладнання.


Після опанування освітньо-професійної програми бакалавра студенти мають змогу продовжити навчання за ОС "Магістр" освітньо-професійної чи освітньо-наукової програм за спеціальностями лісове господарство, садово-паркове господарство, деревообробні та меблеві технології. Термін здобуття ОС "Магістр" складає 1,5 років для денної та 2 роки для заочної форм навчання.

Магістерські програми

Спеціальність "Лісове господарство":

 • Лісознавство та практичне лісівництво.
 • Менеджмент лісових ресурсів та лісовпорядкування.
 • Поновлення та розведення лісу.
 • Лісова меліорація.
 • Відтворення лісів та лісових меліорацій.
 • Захист лісу.
 • Мисливствознавство.
 • Стале лісівництво (освітньо-наукова програма).

Спеціальність "Садово-паркове господарство":

 • Ландшафтна архітектура.
 • Декоративне садівництво.
 • Декоративне розсадництво.
 • Ландшафтне будівництво.

Спеціальність "Деревообробні та меблеві технології":

 • Сучасні деревооброблювальні технології.

Для поглиблення теоретичних знань студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Лісове господарство» передбачено проведення навчальних практик упродовж 20 тижнів та виробничої практики загальним обсягом 3 тижні, «Садово-паркове господарство» – відповідно 19 і 3 тижні, «Деревообробні та меблеві технології» – 18 і 3 тижні. На ОС «Магістр» закріплення теоретичних знань студентів здійснюється за рахунок 2-х тижнів навчальних практик та 18 тижнів виробничої практики, яку студенти проходять на провідних підприємствах лісового, садово-паркового господарства та деревообробної галузі по завершенню другого і впродовж третього семестру навчання.

Основною базою навчальних практик слугує ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», зокрема, сучасний навчально-науково-виробничий центр «Дзвінківський», лабораторії НУБіП України, відокремлені навчально-дослідні господарства університету. Частину навчальних практик студенти проходять на території Ботанічного саду НУБіП України, у Голосіївському парку м. Києва, підприємствах КО «Київзеленбуд», НПП «Голосіївський», в Національному еколого-натуралістичному центрі.

З метою підвищення якості підготовки фахівців в інституті розширюється практика навчання студентів, проходження виробничого стажування та підготовки бакалаврських і магістерських робіт у провідних закордонних закладах освіти, наукових установах, приватних фірмах і державних підприємствах.

Підготовку фахівців здійснюють 10 кафедр ННІ лісового і садово-паркового господарства, понад 30 кафедр університету, на яких працюють близько 50 професорів, докторів наук та 150 доцентів, кандидатів наук. Щорічно інститут випускає понад 450 бакалаврів і магістрів для мисливського, садово-паркового господарства і деревообробки.

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook