Концепція вступу, навчання та закінчення навчання іноземців та осіб без громадянства в закладах вищої освіти України у 2022 році обговорено на онлайн-нараді МОН

24 березня 2022 року
     24 березня під головуванням Олени Шаповалової, директора державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти», Міністерства освіти і науки України за участі біля 180 учасників від ЗВО з різних регіонів України, відбулась онлайн-нарада з актуальних питань навчання іноземних студентів в Україні. Від університету участь в нараді взяли проректор Вадим Ткачук та заступник директора ННЦ міжнародної діяльності – Володимир Афанасенко.
 
     З метою забезпечення привабливих умов для вступу і навчання в закладах освіти України іноземних студентів пропонується:
 

     І. Дистанційний вступ іноземців та осіб без громадянства до закладів освіти України у 2022 році.

     — Дозволити дистанційний вступ іноземців та осіб без громадянства до закладів освіти України протягом усього 2022 року для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, для навчання в аспірантурі, докторантурі, за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування, після онлайн-реєстрації запрошення на навчання в АС «Електронний журнал» уповноваженого МОН державного підприємства (Державне підприємство «Український державний центр міжнародної освіти», далі – УДЦМО) та отримання комплексу послуг з інформаційної та консультаційної підтримки УДЦМО.
     Рішення про періоди вступної кампанії для іноземців визначають заклади освіти самостійно.
   Вступ іноземців та осіб без громадянства у 2022 році дозволяється на неакредитовані освітні програми та спеціальності, шляхом проведення вступних випробувань (зокрема у формі співбесіди) дистанційно.
     Встановити термін дії запрошення на навчання, зареєстрованого в АС «Електронний журнал» УДЦМО, та, відповідно, отримання комплексу послуг з інформаційної та консультаційної підтримки УДЦМО – один рік.
     — УДЦМО у співпраці з МЗС та закордонними дипломатичними установами України провести інформаційну кампанію Інтернет засобами щодо можливості дистанційного вступу та дистанційного навчання у 2022 році для іноземців та осіб без громадянства.
     — Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані закладами освіти інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства, зокрема шляхом прийняття рішення про визнання такого документа закладом освіти України.
  

     ІІ. Дистанційне навчання іноземців та осіб без громадянства в закладах освіти України у 2022 році.

     — Зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства можливе за нотаріально засвідченими копіями документів про освіту та їх перекладом (оригінали під час дії військового стану надавати не потрібно).
     — Навчання у 2022 році та першому кварталі 2023 року для здобуття освіти іноземцями та особами без громадянства за усіма галузями знань може відбуватися у дистанційній формі, в тому числі і за програмами підготовчого факультету, відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.
     — Дозволити проходження виробничих практик та практичних занять за кордоном з подальшим зарахуванням цих годин до навчального плану.
 

     ІІІ. Дистанційне закінчення навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів освіти України у 2022 році.

     — Дозволити проведення закладами освіти України випускних іспитів для іноземців та осіб без громадянства дистанційно.
     — Відповідно до Постанови КМУ від 19 березня 2002 року № 319 «Деякі питання атестації здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’яˮ в умовах воєнного стану», у 2021/22 навчальному році атестація здобувачів ступеня вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’яˮ (далі – здобувачі ступеня вищої освіти) здійснюється таким чином:
  • перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти не проводиться та переноситься на наступний рік навчання. Переведення здобувачів ступеня вищої освіти третього року навчання на наступний рік здійснюється за результатами успішного виконання освітньої програми;
  • другий етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, не проводиться;
  • основною формою атестації здобувачів ступеня вищої освіти, які випускаються у 2022 році, є комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, проведення якого в очному та/або дистанційному форматі забезпечують заклади вищої освіти. У разі коли заклад вищої освіти, який розташований у районі (зоні) ведення воєнних дій, не маєможливості забезпечити належні та безпечні умови проведення такого іспиту, атестація здобувачів вищої освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад вищої освіти, здійснюється шляхом визначення відповідності результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми;
  • заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно склала комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит або за результатами отриманих оцінок за дисциплінами успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.
     — Передача документів з метою проставлення штампу «apostille» надокументах про освіту та надання відповідних організаційних послуг з метоюдоставки (передача за допомогою міжнародних поштових служб) документів про освіту (дипломів після успішного складання випускних іспитів, академічних довідок тощо) іноземцям та особам без громадянства, які навчаються та/або закінчили навчання в Україні, може здійснюватися УДЦМО за заявою та за рахунок іноземця.
 
     Вважаємо досить актуальним обговорення і прийняття даної концепції, а також негайне прийняття заходів щодо збереження контингенту іноземних студентів, лібералізації процесів зарахування, запровадження гнучких, дистанційних форм освіти тощо.
     За результатами наради прийнято рішення сформувати пакет пропозицій і до 18 березня направити в МОН для узагальнення та опрацювання відповідних змін до законодавства та існуючої нормативно-правової бази яка регулює навчання іноземних громадян в Україні.
 
О. Лабенко,
директор ННЦ міжнародної діяльності    

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook