Довідка про радіоактивне забруднення атмосфери внаслідок лісових пожеж в Зоні відчуження в період з 11 по 18 березня 2022 року

     Внаслідок збройного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення території Зони відчуження (ЗВ) суттєво зросли ризики погіршення радіаційного стану в самій Зоні та за її межами. Одним з факторів, що в даний час призводить до підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря, є виникнення лісових пожеж на радіоактивно забруднених територіях.

     Згідно з даними сайту The Fire Information for Resource Management System (FIRMS), (Рис. 1 та Рис. 2), райони пожеж в період з 11 по 18 березня 2022 р. спостерігались переважно в західній та центральній частинах ЗВ.

     11 березня 2022 р. основні райони пожеж фіксувалися близько населених пунктів Поліське, Стечанка, Бобер та Пухове (Табл. 1). Протягом 12 – 15 березня великих пожеж в межах ЗВ не зафіксовано. 16 березня лісові пожежі відновилися в районі Поліського- Котовського, а також виникли біля села Королівка. 17 березня пожежа в районі Поліського розповсюдилася в північно-східному напямку до села Рудня-Грезлянська. В цьому ж районі пожежа тривала наступної доби 18 березня. Крім цього, виникли нові осередки в районі села Тараси та на радіоактивно забрудненій території за межами ЗВ поблизу с. Христинівка.

Рис. 1. Точки активного горіння в Київській області за період з 11 по 18 березня 2022 р. за даними https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/.

     За попередніми оцінками Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) НАН України, сумарна площа пожеж в ЗВ та безпосередньо біля її меж склала: 11 березня – 13,8 км2, 16 березня – 7,3 км2, 17 березня – 5,0 км , 18 березня –  8,1 км2.

Рис. 2. Розташування основних районів пожеж в ЗВ та близько її границь: 11 березня (червоні кола), 16 березня (зелені кола), 17 березня (зелені квадрати) та 18 березня 2011 р. (сині квадрати).

      Співробітниками відділу радіаційної екології ІПБ АЕС НАН України під керівництвом д.т.н. М.М. Талерко і к.б.н. Т.Д. Лев було виконано моделювання розповсюдження 137Сs, піднятого в повітря в результаті лісових пожеж в Зоні відчуження протягом 11-18 березня 2022 р. Для розрахунків було використано модельний комплекс підйому, атмосферного перенесення та осадження радіонуклідів на підстильну поверхню LEDI, розроблений в ІПБ АЕС НАН України. 

     Для порівняння: за оцінками Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) емісія протягом лісових пожеж в квітні 2020 р. склала 690 ГБк 137Cs, та 13,5 ГБк 90Sr.За оцінками ІПБ АЕС, емісія радіонуклідів в атмосферу внаслідок пожеж в ЗВ склала: 11 березня – 130 ГБк 137Сs і 0,63 90Sr; 16 березня – 21 ГБк 137Сs і 0,33 ГБк 90Sr;  17 березня – 16 ГБк 137Сs і 0,43 ГБк 90Sr;  18 березня – 20 ГБк 137Сs і 0,53 ГБк 90Sr.

      В якості вхідної метеорологічної інформації для проведення модельних розрахунків були використані результати моделі чисельного прогнозу погоди WRF, яка забезпечує метеорологічними даними роботу СППР RODOS в Україні. Було використано результати прогнозу погоди на період з 00 год. 11 березня по 00 год. 20 березня 2022 р. з кроком у часі 1 год. на чисельній сітці 153 H 66 вузлів у горизонтальній площині (розміри сітки 49.15 – 52.40 град. пн. ш., 24.25 – 31.85 сх. д., крок сітки – 0.05 град). По вертикалі використовувалось нижні 13 рівнів розрахункової сітки – до рівня 700 гПа.

      На рис. 3 – 6 наведено результати модельних розрахунків полів середньодобової концентрації активності 137Cs в приземному шарі повітря, обумовлені підйомом продуктів горіння протягом окремих діб за період з 11 по 18 березня 2022 р.

Рис. 3. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 11 березня 2022 р.

Рис. 4. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 16 березня 2022 р.

Рис. 5. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 17 березня 2022 р.

Рис. 6. Середньодобова концентрація активності 137Cs в приземному шарі повітря (мкБк/м3), обумовлена емісією продуктів горіння протягом 18 березня 2022 р.

     Протягом першої половини доби 11 березня зберігався південно-західний напрямок перенесення активності з ЗВ (Рис. 3). В кінці доби він змінився на південно-східний, в результаті чого радіоактивні продукти горіння могли досягати центральних та південних областей України, і дали виносились у напрямку Молдови, Румунії та акваторії Чорного моря. Розрахункові значення середньодобової активності 137Cs могли досягати 1 мБк/м3 на відстані до 150-200 км від ЗВ. Зазначимо, що значення допустимої концентрації 137Cs в повітрі для категорії В складає 800 мБк/м3. Водночас, згідно розрахункам, в самій зоні відчуження значення середньодобової активності 137Cs в приземному повітрі могли досягати 150 мБк/м3. Протягом 16 березня напрямок перенесення продуктів горіння змінився за західний (Рис. 4). Внаслідок цього в основному радіоактивне забруднення повітря мало місце в північно-західній частині України і на території Білорусі, з подальшим виносом в напрямку Балтійського моря. Наступні дві доби 17-18 березня перенесення радіоактивних аерозолів з ЗВ тривало в західному напрямку (Рис. 5-6)..

     Протягом періоду з 11 по 18 березня перенесення радіоактивних аерозолів – продуктів горіння в ЗВ на Київ не відбувалось.

     Такими чином, поточні наслідки лісових пожеж протягом 11-18 березня 2022 р. призвели до додаткового радіоактивного забруднення навколишнього середовища як в самій ЗВ, так і до винесення радіоактивних аерозолів за її межі. При цьому рівні концентрації активності радіонуклідів в повітрі та пов’язані з ними дози додаткового опромінення людини залишаються на декілька порядків менше встановлених нормативів.

     Однак потрібно зазначити, що за умов продовження існуючої ситуації, у найближчому майбутньому радіаційний стан в ЗВ та за її межами, включаючи не тільки Україну, а й інші держави, може суттєво погіршитися внаслідок наступних причин:

  1. На даний час автоматизована система контролю радіаційного стану в ЗВ не працює. Відсутні дані про поточний стан радіаційного забруднення навколишнього середовища в ЗВ, що унеможливлює адекватне реагування на загрози погіршення радіаційної ситуаціх в ЗВ.
  2. Пожежні служби, що займаються гасінням лісових пожеж в ЗВ, не мають можливості виконувати свої функції.
  3. Лісові пожежі в холодний період року є нетиповим явищем для ЗВ. Існує велика ймовірність того, що в весняно-літній період інтенсивності лісових пожеж в ЗВ можуть досягнути максимально можливих меж, що призведе (за відсутності будь-яких протипожежних заходів) до практичного повного вигорання радіоактивно забруднених лісів в ЗВ і, відповідно, до значного погіршення радіаційного стану в Україні та у всій Європі.

За даними  ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ