Зустріч магістрів з гарантом ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур"

8 вересня 2021, 10:52

   Магістри першого року ОП "Селекція і генетика сільськогосподарських культур" вже розпочали своє навчання в якості майбутніх дослідників.

  Гарант освітньої програми Олександр Макарчук традиційно присвятив одну із планових зустрічей з магістрами кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського питанню академічної доброчесності. Зокрема він повідомив, що в університеті діє комплекс профілактичних заходів для попередження академічної недоброчесності: інформування працівників і здобувачів вищої освіти про необхідність дотримання норм цитування; розгляд питань наукової етики; видання та розповсюдження методичних рекомендацій щодо належного оформлення посилань на використані джерела у роботах учасників освітнього процесу; запроваджуються на факультетах (ННІ) спеціальні заняття (семінари) з основ культури наукової ділової мови та академічного письма, на яких акцентується увага на коректному використанні в навчально-методичних та наукових роботах інформації з інших джерел, уникненні плагіату, правилах бібліографічного опису джерел та цитувань.

   Система запобігання плагіату працює за допомогою онлайн-сервісів StrikePlagiarism та Unicheck компанії ТОВ «Антиплагіат» в декілька етапів (завантаження електронного варіанту роботи; перевірки роботи і формування звіту подібності; передача звіту для аналізу та прийняття рішення). Відповідно до п.4 Положенням про академічну доброчесність у НУБіП України всі навчально-методичні та наукові роботи (у т.ч. дисертаційні роботи) НПП, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти розміщуються в репозиторії Університету та підлягають перевірці на наявність плагіату.
  Олександр Макарчук наголосив, що здобувачі ВО зобов’язані самостійно виконувати навчальні завдання, завдання різних видів контролю, робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок чи тверджень, дотримуватись норм законодавства про авторське право, надавати достовірну інформацію про результати різних видів діяльності. Магістри регулярно інформуються про академічну доброчесність на зустрічах, семінарах, які організовуються деканатом, гарантом, керівниками магістерських робіт тощо.
   Магістри кафедри, перспективні селекціонери найрізноманітніших напрямків у своїй сфері, приймали активну участь у дискусії, адже вже наступного року їм доведеться доводити власну академічну доброчесність під час перевірки дипломних робіт на відсоток плагіату. Тим більше, активні здобувачі ВО найближчим часом планують розпочати презентувати результати власних досліджень на конференціях. Тому гарант програми звернув увагу, що на території університету проводяться семінари «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти», а також працює Комісія із питань етики і академічної доброчесності.
   Також магістрам був наданий доступ до наступних матеріалів:

1. Документи, що регламентують академічну доброчесність, антикорупційні дії, протидію сексуальним домаганням і дискримінації в НУБіП України. 

Положення про академічну доброчесність в НУБіП України 

Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на наявність плагіату
Антикорупційна програма
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Котух Катерина Анатоліївна
https://nubip.edu.ua/node/18211   
тел.:527-82-57, електронна адреса  [email protected]
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації в НУБіП України
Етичний кодекс науково-педагогічного працівника 
Положення про оформлення навчальних видань НУБіП України
 
2. Корисні матеріали
Що потрібно знати про плагіат
Як мені писати без академічного плагіату
Вимоги до оформлення літературних джерел в дипломних роботах та наукових працях
Методичні рекомендації  для закладів вищої освіти з підтримки  принципів академічної доброчесності
Основи академічного письма
Плагіат у вищій освіті
Про соціальну модель плагіату
 
3. Корисні посилання
Academic IQ (Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»)
Prometheus: Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів
Ed-era: AmericanCouncils: Академічна доброчесність
Ірина Шпакович,
завідувач лабораторією кафедри генетики,
селекції і насіннитцва ім. проф. М.О. Зеленського

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook