ПЕРШИЙ ЗАХИСТ ЗДОБУВАЧА ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ, ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ТРОПІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ ПРОЙШОВ УСПІШНО

21 лютого 2022 року

15 лютого 2022 року на засіданні наукової спеціалізованої ради ДФ 26.004.056 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся захист дисертаційної роботи Анни Тишківської на тему “Фармакокінетичні і фармакодинамічні властивості доксицикліну та тилмікозину в організмі здорових і хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів”, поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 21 – “Ветеринарна медицина” та спеціальності 211 – “Ветеринарна медицина”.


Тишківська Анна Михайлівна – аспірант освітньо-наукової програми “Незаразна патологія тварин”, здобувач освітньо-наукового ступеня PhD кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії.
Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Духницький Володимир Богданович.
Спеціалізована вчена рада ДФ 26.004.056 була створена у кількості 5 осіб:

  1. Нєдосєков Віталій Володимирович – голова спеціалізованої вченої ради, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України;
  2. Шевченко Лариса Василівна – рецензент, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України;
  3. Михальська Віта Михайлівна – рецензент, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька, Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України;
  4. Гутий Богдан Володимирович – опонент, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри гігієни, санітарії та загальної ветеринарної профілактики імені М. В. Демчука Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького Міністерства освіти і науки України;
  5. Ващик Євгенія Володимирівна – опонент, доктор ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного Університету Міністерства охорони здоров`я України.

Інформацію про членів ради можна взяти з сайту університету, зокрема з повідомлення про захист.
Матеріали дисертації добре знайомі науковій спільноті ветеринарної медицини України, оскільки вони висвітлені у 16 наукових публікаціях, з яких одна – у науковому виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази даних “Scopus”, одна стаття – у науковому фаховому виданні України, включеному до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science, та 8 статей – у наукових фахових виданнях України.

 
Анна Михайлівна брала активну участь у наукових форумах різного рівня (конференції, симпозіуми, круглі столи), матеріали яких опубліковано у 6 тезах. Практичні аспекти наукових досліджень наведено у науково-практичних рекомендаціях “Фармакокінетичні показники доксицикліну і тилмікозину в організмі здорових та хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів”.


Анна Тишківська є добре підготовленим фахівцем у галузі лабораторної діагностики, бо з 2017 р. працює начальником сектору гістологічних досліджень експертного центру діагностики та лабораторного супроводу “Біолайтс”.
Дисертаційна робота викликала високу зацікавленість у членів спеціалізованої вченої ради, оскільки наведений матеріал має сучасне значення, вирізнявся актуальністю, науковою новизною, широким спектром досліджень, проведених на найсучаснішому обладнанні та практичним значенням.
Анна Михайлівна показала ерудованість, ґрунтовні знання, обізнаність кола питань, які стосуються наукових аспектів ветеринарної медицини. На всі поставлені питання членами вченої ради давала ґрунтовні та вичерпні відповіді. Усі члени спеціалізованої вченої ради дали високу позитивну оцінку здобувачу та виконаній дисертаційній роботі.

 
За результатами таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присудження Тишківській Анні Михайлівні освітньо-наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 21 – “Ветеринарна медицина”, спеціальності 211 – “ Ветеринарна медицина”.
Колектив кафедри щиро вітає з успішним захистом дисертації Анну Михайлівну та її наукового керівника Духницького Володимира Богдановича.

 

Завідувач кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії

Вадим Іщенко

 
 

 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook