Говорили про ліс та агролісомеліорацію на відкритій лекції

18 лютого 2022, 9:00
    Відкриті лекції є важливою частиною підвищення педагогічної майстерності для лектора та розширення кругозору для колег з інших кафедр чи структурних підрозділів. Відповідно до графіку 16 лютого 2022 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій Лобченко Ганни Олександрівни.

     Лекція на тему «Загальні відомості про ліс і захисні лісові насадження» стала вступною для дисципліни «Агролісомеліорація», що викладається для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій.

    Лектор наголосила, в першу чергу, на актуальності вивчення цього наукового напряму майбутніми фахівцями-землевпорядниками. Вона закцентувала увагу на останніх законодавчих змінах у Лісовому та Земельному кодексах й інших підзаконних актів, які були представлені у списку рекомендованих джерел разом із підручниками та корисними інтернет-посиланнями. Першим важливим питанням лекції стало опрацювання термінологічного апарату та методичних підходів дисципліни. Далі студенти взяли участь у невеликому опитуванні й ознайомилися із загальною характеристикою лісів України та світу, глобальними ініціативами з відновлення екосистем та збільшення площі лісів на планеті. Також дізналися детально про місце агролісомеліорації (agroforestry) як дієвого інструменту досягнення цілей сталого розвитку, зокрема, боротьби із голодом, адаптації до змін клімату, збереження біорізноманіття наземних екосистем тощо. Для підтвердження актуальності дисципліни викладачем було наведено приклади з міжнародного досвіду. Інша частина лекції була присвячена ознайомленню із поділом лісів за категоріями, а також різними етапами лісогосподарського виробництва. Заключна частина лекції стала підсумковою, оскільки узагальнила корисні властивості лісів як у загальному, так і для агроландшафтів зокрема.

    На лекції були присутні науково-педагогічні працівники кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій – професор кафедри Володимир Малюга, доценти кафедри Сергій Дударець, Олександр Кайдик. Також лекцію відвідав відповідальний за проведення відкритих лекцій у ННІ лісового і садово-паркового господарства – доцент кафедри лісівництва Вячеслав Левченко, а також старший викладач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Олександ Леснік.

     Присутні відзначили, що лекція прочитана на високому науково-методичному рівні з використанням різних прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів і прикладів значимості отримуваних ними знань для майбутньої фахової діяльності. На думку професора кафедри Володимира Малюги лекцію проведено вдало, впевнено, актуально, змістовно, виважено, науково-фахово, дохідливо, аргументовано, з достатнім темпом викладення і розуміння слухачами. Зважаючи на те, що викладений матеріал пізнавальний не лише для студентів-землевпорядників, а і для широкого загалу в частині екологічного виховання населення країни, було рекомендовано підготувати відеозапис.

Андрій Пінчук,
в.о. завідувача кафедри відтворення лісів
та лісових меліорацій

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook