Серед пріоритетних завдань факультету аграрного менеджменту - підготовка студентів до ЄФВВ

17 лютого 2022 року

   Адміністрацією факультету аграрного менеджменту в перший тиждень навчання було організовано серію зустрічей зі студентами випускних курсів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент» з метою ознайомлення з особливостями вступу до магістратури у 2022 році. Під час зустрічі був доведений до відома слухачів затверджений Міністерством освіти і науки України графік проведення тестування для вступу, а саме: 1) Єдиний вступний іспит з іноземної мови (основна сесія) відбудеться 22 червня; 2) Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту з управління та адміністрування – 1 липня.

   

   Предметний тест з управління та адміністрування ЄФВВ (далі – ЄФВВ) є обов’язковим компонентом Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 "Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році".

   Метою ЄФВВ є ранжування вступників із визначенням кількісного показника для розрахунку конкурсного бала. Проєкт програми ЄФВВ містить перелік питань, наведених у трьох розділах: менеджмент, маркетинг та підприємництво, зокрема: теоретичні основи менеджменту, еволюція теорій менеджменту, функція планування в менеджменті, функція організування в менеджменті, мотивування як функція менеджменту, контролювання як функція менеджменту, інформація і комунікації в менеджменті, управлінські рішення, вплив, влада і лідерство в менеджменті. стилі керівництва, теоретичні основи маркетингу, аналіз маркетингового середовища, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингова політика розподілу, маркетингова політика комунікацій, теоретичні засади підприємництва, види підприємництва, форми організації підприємницької діяльності, організація підприємницької діяльності, планування підприємницької діяльності, ресурсне забезпечення підприємницької діяльності, ефективність підприємницької діяльності, соціальна відповідальність бізнесу та ділова етика. Структура даного проекту містить в собі З структурні блоки, вагома частка яких в загальній структурі є однаковою: менеджмент - 34 %, маркетинг - 33 %; підприємництво - 33 %.
   З метою підготовки до здачі ЄФВВ на факультеті аграрного менеджменту організовано підготовчі курси для вступників до магістратури на спеціальності галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Розклад занять сформовано з урахуванням тижневого навантаження викладачів та дозволяє студентам відвідувати їх у вільний від основних пар час.
   Відповідно до програми тренінгів професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Олександр Луцій розпочав заняття з розгляду теми "Сутність маркетингу та його сучасна концепція", а також розглянуто підходи комерційних організацій до управління маркетингом.
   Доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Лариса Карпенко презентувала аудиторії матеріал на тему «Комплекс маркетингу та системи організації служби маркетингу». Зі студентами розглянуто поняття комплексу маркетингу та його сучасну інтерпретацію, складові комплексу маркетингу «4P’s», а також перелік видів систем організації служби маркетингу. 
 
 
  Наступною для ознайомлення була представлена доцентом кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Віолеттою Гераймович одну із тем з розділу проекту програми ЄФВВ «Маркетинг» про моделі купівельної поведінки, «чорний ящик» свідомості покупця, чинники поведінки споживачів  на  ринку  В2В та В2С, етапи процесу прийняття рішення про купівлю. 
 
    Доцент кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Альона Тюріна презентувала матеріал за темою «Теоретичні засади підприємництва», а саме, питання основних принципів, видів та функцій підприємницької діяльності.
   Щотижневі заняття з підготовки до ЄФВВ триватимуть протягом семестру, викладачі факультету аграрного менеджменту мають на меті охопити всі тематики з переліку питань висвітлених у програмі Міністерства освіти і науки.
     Тож бажаємо майбутнім вступникам на другий (магістерський) рівень вищої освіти, а нині студентам четвертого курсу, відвідати всі заплановані заняття та отримати максимум інформації для успішного написання ЄФВВ.
 
Людмила Чорненька, Лариса Карпенко, 
заступники декана 
факультету аграрного менеджменту
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook