Звіти: успіх – у ефективній кваліфікованій команді керівництва факультету чи ННІ

17 лютого 2022 року
    Продовжуються співбесіди керівництва університету з очільниками підрозділів. Сьогодні звітували факультет інформаційних технологій і ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження. А кожний з членів ректорату, присутніх на співбесіді, цікавився питаннями їх життєдіяльності відповідно до своїх службових компетентностей.

 

     Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова та її команда розпочали з рейтингу НПП факультету, який у 2021 році склав 1,74 – на 0,11 вище за аналогічний показник попереднього року: всі кафедри підвищили свої рейтингові показники. Викладачі запроваджують сучасні технології навчання з використанням ІКТ – змішане, неформальне, проєктне навчання. 36 (з 54 штатних) НПП мають публікації в SCOPUS, Web of Science. Сумарний індекс Гірша у SCOPUS дорівнює 108, а загальна кількість публікацій 1366.

 

     Щодо навчальної роботи: факультет здійснює підготовку за 7 освітніми програмами ОС «Бакалавр» та 5 «Магістр» і 1 ОНП рівня доктора філософії. Вперше здійснено набір на спеціальність «Інформаційні системи і технології». Акредитовано програму підготовки PhD за спеціальністю «Комп’ютерні науки» освітньо-наукової програми «Інформаційні технології». У звітному році заповнено практично весь ліцензійний обсяг на програми підготовки бакалаврів – 400 студентів.
     Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками дисциплін, що викладаються – 77,5%. У 2021 році видано 2 підручники, 4 посібники та 19 методичних рекомендацій, атестовано 8 ЕНК (всього ж атестовано 180). 58 відеоресурсів для лабораторних занять вже підготовлено для публікації – канал ІТ НУБіП.
     Особливу увагу зараз приділяємо магістрам, зокрема організації співпраці «магістр-керівник диплому-підприємство». Щосеместрове анкетування виявляє проблемні дисципліни, які оперативно вирішуються.

     Специфіка факультету – необхідність постійного оновлення та удосконалення технічного та програмного забезпечення, яке використовується для навчання фахівців ІТ-галузі. За останній рік придбано обладнання для лабораторій проектування цифрових пристроїв та інтелектуальних інформаційних систем на 250 тис. грн. та для відеоспостереження (46 тис. грн.) за рахунок спецкоштів університету. А за рахунок спонсорів – також обладнання на більш як півмільйона гривень у навчальні лабораторії інформаційних технологій у природокористуванні та «Кіберполігон» (до речі, такого як він немає в країні ніде!). І це далеко не все.
     У 2021 році на базі факультету були проведені 3 міжнародні конференції та 1 – Всеукраїнська, олімпіади – з програмування АСМ ІСРС та IT Universe.
     В плані наукової роботи. За останній рік виконувалися 3 НДР за державним фінансуванням (на 1,320 млн. грн.) та 3 – за господарськими договорами. Інноваційна діяльність факультету сьогодні - це розвиток системи е-дорадництва (яка полягає у створенні та супроводженні відповідних систем для забезпечення сталого розвитку сільських територій і здійснюється фахівцями Центру електронного дорадництва), проєктування та впровадження освітнього е-середовища (навчальний портал, система підпримки конференцій, ІС Деканат, відеопортал, а також хмарні сервіси і ресурси Microsoft, Google, Amazon, Webex тощо).
     У планах на рік поточний – кілька нових проєктів, які поглиблять співпрацю з іншими факультетами університету. Мова про створення двох навчальних лабораторій – Computer Vision та хмарних технологій і спільну з ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження навчальну лабораторію компютерної математики, з агробіологічним факультетомІТ-агрохаб. А також ще двох проєктів – лабораторії для розробки ресурсів VR спільно з компанією Камп оф Технолоджі (тут відчуваємо потребу у розширенні приміщень факультету) і порталу для підвищення кваліфікації спільно з ННІ неперервної освіти і туризму.
     На базі факультету за підтримки університету можна і треба створити Центр комп’ютерного тестування для забезпечення ЄДКІ. Є ще проєкт з перебудови інфраструктури факультету відповідно до сучасних технологій забезпечення надійності роботи та захисту – як на програмному, так і технічному рівні. Також у планах реалізація міжнародного проєкту зі створення платформи для фінансових/кредитних дорадників спільно з економічним факультетом.
     Ось такий підсумок. Ректор університету Станіслав Ніколаєнко, оцінюючи роботу колективу, зазначив: факультет інформаційних технологій знаходиться на вістрі інновацій, і ми зацікавлені у його розвитку та будемо підтримувати. Але й сам колектив має «грати на випередження» – шукати свого студента на місцях ще задовго до початку вступної кампанії.

     Число 7, кажуть, щасливе. Певно, тому команда ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження й прибула на звіт у такій кількості. Звітуючи про роботу колективу у 2020-2021 навчальному році, директор Віктор Каплун зазначив: відпрацьовувалась система адаптації навчального процесу в умовах пандемії до вимог роботодавців – із залученням оновленої ради роботодавців, яка долучилась до розгляду змісту освітніх програм, коригування навчальних планів, поліпшення матеріально-технічної бази.

 

     Розроблені принципи та структура інформатизації освітнього процесу: онлайн-моніторинг відвідуваності та успішності студентів за всіма формами навчання; створено ЕНК з навчальним мультимедійним контентом; запроваджено наскрізне використання спеціалізованих програмних продуктів в освітньому процесі бакалаврів і магістрів. Також розроблене програмне забезпечення та впроваджується «Електронний журнал» – інформаційна система моніторингу відвідування занять, особливістю якої є адміністрування системи у реальному часі на основі даних, які вводяться викладачами та старостами академічних груп.
     Науково-педагогічні працівники ННІ підготували відеопрезентації лабораторних робіт з більш як 30 дисциплін – з використанням сучасних мультимедійних та програмно-технічних засобів для візуалізації та імітації процесів відповідно до робочих навчальних програм із застосуванням засобів програмної анімації, графічних симуляторів та редакторів тощо.

     Для виявлення творчих здібностей студентів, діагностики їх темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду, вихованості, рівня розвитку пізнавальних інтересів дирекція ННІ та наставники проводять різноманітні анкетування молоді (впродовж року – 4 анкетування щодо визначення рівня якості освітнього процесу). Для комунікації між дирекцією, наставником та батьками створена батьківська рада, до якої входять більш як 120 осіб.

     З низкою провідних енергетичних компаній України укладені договори про співпрацю. Вперше за однією з них інститут реалізує програму підвищення кваліфікації для фахівців ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Розпочатий у поточному році освітній проєкт для диспетчерів районів підприємств електричних мереж буде продовжений для спеціалістів з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції, захисту від перенапруги обладнання енергопідприємств, спеціалістів з технічного аудиту, релейного захисту та автоматики, ремонту та експлуатації повітряних ліній електропередачі та підстанцій, експлуатації і ремонту розподільчих електромереж.
     Науково-дослідна робота вчених інституту була спрямована на створення нових енергоінформаційних систем для управління енергетичними і високотехнологічними виробничими комплексами, формування концепції Smart Grid у електроенергетичній галузі, впровадження нової моделі енергетичного ринку в Україні, ринку послуг, технологій та обладнання у сфері енергоефективності, сталої регіональної енергетики на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату. А також інтелектуалізацію управління різноманітними технологічними процесами, новітні енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології в АПК.
     Виконувалось 18 наукових тем, з них 6 – прикладні дослідження за рахунок бюджетного фінансування, 1 – на замовлення Міністерства освіти і науки України.

 

     У 2021 році в дію введена сучасна навчально-наукова високовольтна електровимірювальна лабораторія, створена у межах міжнародної грантової співпраці з USAID «Проєкт енергетичної безпеки» (загальна сума проєкту 1646,8 тис. грн).
     ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження презентував ідею об’єднання зусиль наукових шкіл інституту для вирішення актуальної проблеми енергонезалежності територіальних громад. А його науково-технічна рада підтримала започаткування наукового напряму «Стала регіональна енергетика на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату» та розробку у найближчій перспективі наукових проєктів за цим напрямом, зокрема «Енергонезалежні громади».
     У 2022 році особлива увага буде приділена запровадженню системного моніторингу якості освітнього процесу, покращенню показників наукової та інноваційної діяльності у співпраці з бізнесом, академічній мобільності студентів, використанню інформаційного потенціалу для формування позитивного іміджу інституту в органах виконавчої влади, професійних і громадських організаціях, медіа-просторі, соціальних мережах тощо.

     Станіслав Ніколаєнко поцікався: який напрям керівництво інституту може виокремити і розвивати, щоб він став ще однією візитівкою університету? Динамічний розвиток ННІ помітний, а вузькі місця в його роботі директорат знає краще за будь-кого і має їх ліквідовувати. А в плані розширенння міжфакультетської співпраці висловився за необхідність створення сучасної теплиці спільно з факультетами агробіологічним і захисту рослин, біотехнологій та екології та із залученням можливостей університетських господарників.

Валентин Обрамбальський
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook