У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбувся семінар учасників студентських наукових гуртків

17 лютого 2022 року
     16 лютого 2022 р. у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбувся семінар учасників студентських наукових гуртків «Наукові дослідження – шлях до розв’язання проблем: від теорії до практики», в якому взяли участь гуртківці – здобувачі вищої освіти різних спеціальностей, НПП, керівники студентських наукових гуртків.
 
     З привітальними словами до учасників семінару звернулася заступниця директора з навчальної та навчально-методичної роботи Степанія БІЛИК, к.т.н., доцентка, яка зазначила, що підвищенню якості підготовки фахівців сприяє участь студентів у науково-дослідницькій роботі, тому що вона активізує і поглиблює навчальний процес, формує навички наукового мислення, сприяє оволодінню методами набуття знань з фундаментальних і спеціальних дисциплін, є фактором усебічного розвитку творчих та інтелектуальних якостей студентства. Саме на таких заходах під час наукових дискусій виробляється самостійність, креативність, аналітичне мислення студентів, оригінальність висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається опанування мистецтвом аргументованої полеміки, а також побажала учасникам семінару плідної роботи та нових творчих здобутків.
     Світлана СУДОМИР, д.е.н., професорка, завідувачка відділу навчально-науково-інноваційної діяльності відмітила, що робота в студентських наукових гуртках є ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.
     Любов ЯРЕМА, к.е.н, доцентка,декан факультету економіки і природокористування звернула увагу на те, що науково-дослідницькій роботі студентів притаманні значні можливості для формування творчої особистості фахівця кожної спеціальності. Ті студенти, які постійно беруть участь у різних формах науково-дослідницької роботи стають потім магістрами й аспірантами, продовжують наукові дослідження. Серед НПП факультету економіки і природокористування майже третина – вихованці факультету.
    Спікером семінару була Оксана СЛИВІНСЬКА, к.е.н, доцентка, провідна фахівчиня з наукової роботи студентів відділу навчально-науково-інноваційної діяльності.
    На семінарі було представлено наукові дослідження, які пройшли конкурсний відбір в рамках роботи студентських наукових гуртків, результати яких презентували здобувачі вищої освіти.
     Святослав БУЦЕРКА та Ярослав ЛЕСЬКІВ в доповіді «Розробка автоматичної системи керування електропристроями житлового будинку на базі концепцій SMART технологій» акцентували увагу на дослідженні електротехнічних систем, розробці та реалізації автоматичної системи керування елетропристроями житлового будинку на базі концепцій Smart технологій для підвищення рівня і комфортності життя людей та ефективності енерговикористання.
     Аналіз та обґрунтування параметрів системи позиціонування геліоустановок на базі слідкуючого електроприводу для ефективного виробництва електричної енергії представив Тарас БІЛЬСЬКИЙ.
     Юрій ПРОЦИК зробив спробу удосконалити конструкції та системи керування електроприводу подрібнювача-змішувача біогазових установок з урахуванням фізико-механічних властивостей сировини.
     Мар’ян ВАЛЬСЬКИЙ розглянув питання моделювання документально-інформаційної системи громадського обговорення проєктів для реалізації принципу відкритості в діяльності органів управління у сфері освіти та впровадження даної системи в діяльність, яка виводить на новий якісний рівень функції комунікації в менеджменті управління закладом вищої освіти.
     Оксана ГРЕСЬКІВ свої наукові дослідженняспрямувала на вирішення важливих питань, які дозволяють адекватно оцінити рівень розвитку Бережанської МТГ, виявити переваги та визначити напрями щодо покращення її діяльності.
 
     Віта ЮХНОВИЧ розповіла про дослідження фітонцидних властивостей рослин та їх вплив на одноклітинні організми, зокрема інфузорії, які відображають популяційно-видовий рівень вивчення індивідуальних реакцій окремих організмів на дію чинників навколишнього середовища.
     Іван КАРАЧ розглянув питання організації справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні, яка полягає у визначенні засад оподаткування доходів фізичних осіб та вивчення значення ПДФО для формування бюджетів усіх рівнів.
     Наукові дослідження щодо впровадження технологій вермикомпостування в господарствах, що дає можливість на високому рівні підтримувати родючість ґрунтів, здійснювати рекультивування непридатних для сільськогосподарського виробництва ґрунтів, одержувати екологічно-чисту продукцію висвітлив Руслан КИЛИН.
     В ході наукового семінару декан факультету енергетики та електротехніки к.т.н., доцент Василь БУНЬКО привітав учасників даного заходу, а також подякував доповідачам та керівникам студентських наукових гуртків за цікаві розробки, над якими працювали студенти-гуртківці, відмітивши, що такі наукові дослідження студентами проводяться постійно, оскільки є апробація даних результатів у фахових наукових виданнях України, а також студенти приймають участь у міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.
     Оксана ЗАМОРА, к.е.н., доцентка, керівниця студентського наукового гуртка «Сучасний економіст», зазначила, що наукові доробки здобувачів вищої освіти є результатом діяльності наукових гуртків. Дослідження студентів містять наукові і практичні рекомендації і можуть бути застосовані в різних сферах господарської та управлінської діяльності територіальних громад.
     Підводячи підсумки наукового семінару Оксана СЛИВІНСЬКА відмітила, що студентські наукові дослідження виконані на високому науковому рівні, а практичні рекомендації можуть бути використані для подальших наукових досліджень та подякувала всім студентам та їх науковим керівникам за активну участь у семінарі.
 
 
Світлана Судомир,
завідувачка відділу
навчально-науково-інноваційної діяльності

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 


Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook