Засідання Навчально-методичної комісії факультету ветеринарної медицини: затверджено рукописи, оновлені робочі програми та ЕНК

15 лютого 2022 року

14 лютого під головуванням професора Володимира Кіндратовича Костюка відбулося чергове засідання Навчально-методичної комісії факультету ветеринарної медицини.
На засіданні було розглянуто та рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету ветеринарної медицини підготовлені до видання співробітниками кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка робочі зошити з дисципліни «Цитологія, гістологія та ембріологія» державною та іноземною (англійською) мовами для студентів ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», а також підготовлені до переатестації електронні навчальні курси з дисциплін «Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин» для студентів, що навчаються за цією ж освітньою програмою та «Фізика з основами біофізики» напряму підготовки «Ветеринарне забезпечення військ (сил)» і дисципліни «Фізика з основами кваліметрії» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».


Одностайним голосуванням членів Навчально-методичної комісії всі розглянуті навчально-методичні розробки було рекомендовано до затвердження їх Вченою радою факультету на найближчому засіданні. Разом з тим, було відмічено, що програми дисциплін «Фізика з основами біофізики» та «Фізика з основами кваліметрії» не повною мірою відповідають вимогам Стандартів підготовки фахівців за вказаними спеціальностями і потребують перегляду та подальшого узгодження.
Члени Навчально-методичної комісії, зокрема гарант ОП "Ветеринарна медицина"  професор Наталія Грушанська та заступник декана факультету, доцент Юрій Жук акцентували увагу на тому, що робочі програми дисциплін повинні відповідати вимогам Стандартів освіти відповідних спеціальностей і не можуть дублювати теми шкільних дисциплін та дисциплін, що викладалися на попередніх курсах навчального процесу.

На засіданні було розглянуто й інші поточні питання, зокрема щодо підвищення якості підготовки фахівців за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», а також питання підготовки до акредитації освітніх програм на факультеті.

Голова Навчально-методичної комісії, проф. Володимир КОСТЮК
Секретар Навчально-методичної комісії, доц. Ірина ДЕРКАЧ

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook