ХVІІІ Міжнародний форум молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ»

31 березня 2022 року

 

 
Інформаційне повідомлення.
Державний біотехнологічний університет запрошує студентів, бакалаврів, магістрів, аспірантів і молодих учених взяти участь у роботі вісімнадцятого Міжнародного форуму молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ» (Лист ІМЗО від 30.12.21 №22.1/10-2985 “Про перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених”), який відбудеться 31.03-01.04 2022р. Пленарне засідання в он-лайн режимі 1 квітня початок о 9-30, посилання на конференцію буде надано за тиждень до початку роботи форуму на головному сайті  http://btu.kharkov.ua/. Робота секцій в он-лайн режимі згідно програми молодіжного форуму буде проводитися: 31.03.22р. з 12-00 до 14-00 та 01.04.22р. з 10-00 до 12-00.
Наукові напрямки форуму:
1. Енерго та вологозберігаючи технології і комплекси машин для виробництва продукції рослинництва.
2. Інновації в технічних системах і технологіях тваринництва.
3. Експлуатація, моніторинг стану та сервісна інженерія транспортних засобів АПК в умовах збереження
енергетичних ресурсів.
4. Сучасні обладнання та технології переробних і харчових виробництв.
5. Нові матеріали і технології в сільгоспмашинобудуванні.
6. Інновації та розвиток технологічних систем ремонтного виробництва.
7. Енергопостачання та автоматизовані електромеханічні системи в АПК.
8. Засоби автоматизації і комп'ютерні технології АПК.
9. Інтегровані електротехнології та процеси в АПК
10. Деревообробка та обладнання лісового комплексу і садово-паркового господарства.
11. Біомедичні пристрої та технології АПК.
12. Економічні аспекти розробки і експлуатації нової техніки АПК.
13.Філософсько–гуманітарніпроблемиматеріально-технічногозабезпеченнясільськогосподарської
діяльності.
14. Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві АПК.
15. Ринкові технології та комунікації в сфері АПК.

 

Робочі мови форуму - українська, англійська, російська.
На підставі матеріалів, що надійшли видається збірник тез доповідей і програма до початку форуму.
ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ ФОРУМУ НЕОБХІДНО НАДАТИ (до 21.03.22р.):
 • Заявку із зазначенням наукового напряму форуму (за доданою формою);
 • Тези доповіді в 1-му екз., оформлені відповідно до вимог і прикладеним зразком;
 • Назва тез доповіді та анотація англійською мовою (до 6 рядків) на окремій сторінці (якщо тези англійською або російською мовою, анотація - українською);
 • Електронну версію тез доповіді, назва тез доповіді та анотацію англійською мовою окремими файлами на електронному носії. Назва файлу – прізвище першого автора тез.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
 • Обсяг - 1 повна сторінка формату А4. • Поля - 20мм.
 • Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками - одинарний.
Порядок розміщення матеріалу: Назва тез доповіді (великими літерами, жирно, по центру рядка).
Наступним рядком - прізвище, ініціали авторів (малими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - посада, науковий ступінь, прізвище ініціали наукового керівника (малими літерами по центру рядка).
Наступним рядком - повна назва організації (малими літерами по центру рядка). Наступним рядком - поштова адреса організації, телефон, e-mail учасника.
Через рядок - з абзацу друкувати текст тез доповіді. (див. нижче).
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ (14 ШРИФТ)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗВІДМОВНОСТІ РОБОТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Алімов О.М., Шоненко Д.В.
Науковий керівник – В.А. Бантковський, доцент
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 61050, Харків, Московський проспект, 45,
кафедра "Технологічні системи ремонтного виробництва імені О.І. Сідашенка" тел. (057) 732-73-28, E-mail: [email protected];
Основний текст тез.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (12 ШРИФТ)

 

O.M. Alimov, D.V. Shonenko
Scientific adviser – V.A. Bauntkovsky,
Kharkіv Petro Vasulenko National Technical University of Agriculture, 45 Moskovsky Ave., Kharkov, 61050
Department of the "Technological systems of repair production named of O.I. Sidashenko" tel. (057) 732-73-28, E-mail: [email protected];


 

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ - 21 березня 2022р.

 

До збірки наукових праць Форуму включаються тези доповідей, які пройшли попередній відбір оргкомітетом. Інформацію про надходження до оргкомітету та прийнятті до видання тез можна дізнатися з 21.03 до 25.03.2021р. та отримати доступ до он-лайн конференцій відповідних напрямів. Роботи, що надійшли на адресу оргкомітету після 21 березня 2022р. розглядатися не будуть.Матеріали, оформлені не у відповідності до вимог, не приймаються і назад не відсилаються.
Електронний варіант збірки тез буде викладено на сайті університету: http://btu.kharkov.ua/

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У МОЛОДІЖНОМУ ФОРУМІ:
 • Прізвище, ім'я, по батькові авторів (не більше 3-х);
 • Місто, ЗВО, (організація - повна назва), факультет (інститут), кафедра, група;
 • Прізвище, ім'я, по батькові керівника, науковий ступінь, вчене звання;
 • Адреса для листування з обов'язковим зазначенням індексу міста, E-mail, контактний телефон (із зазначенням коду міста);
 • Назва наукового напряму згідно вищевказаного переліку.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
61050, м. Харків, Московський проспект, 45, ДБТУ, Факультет мехатроніки та інжинірингу, оргкомітет форуму. Контактні телефони: (057) 732 79 22, (057) 732 73 28 
[email protected]  , або   martynenko_[email protected]
Перші заступники голови оргкомітету:
- к.т.н., доцент, декан факультету МІ ДБТУ - Бредихін Вадим Вікторович;
- к.т.н., професор кафедри СІТММ – Науменко Олександр Артемович. Відповідальний секретар: - к.т.н., доц. - Мартиненко Олександр Дмитрович.

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook