І ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СЕРВІСНА ІНЖЕНЕРІЇЯ ТА НОВІ МАТЕРІАЛИ В МАШИНОБУДУВАННІ»

10 лютого 2022 року

Державний біотехнологічний університет запрошує студентів, бакалаврів, магістрів, взяти участь у роботі і всеукраїнської інтернет-конференції, яка відбудеться 10-11 лютого 2022р. 
Робота конференції з 10-00 до 12-30 години за посиланням : https://meet.google.com/ewz-thnm-xzg  .
Наукові напрямки форуму:
1. Сервісна інженерія в галузевому машинобудуванні.
2. Нові матеріали і технології в машинобудуванні.
Робочі мови інтернет-конференції - українська, англійська, російська.
На підставі матеріалів, що надійшли видається електронна збірка тез.

 

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  НЕОБХІДНО НАДАТИ (до 05.02.22р.):
• Заявку в електронному вигляді (за доданою формою);
• Тези доповіді в електронному вигляді та анотація англійською мовою, оформлені відповідно до вимог і прикладеним зразком;
• Назва файлу – прізвище першого автора тез.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
• Обсяг – 2-3 повних сторінки формату А4 (з урахуванням анотації). • Поля - 20мм.
• Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал між рядками - одинарний.
Порядок розміщення матеріалу:
УДК. Назва тез доповіді (великими літерами, жирно, по центру рядка). Наступним рядком - прізвище, ініціали авторів (малими літерами по центру рядка). Наступним рядком - посада, науковий ступінь, прізвище ініціали наукового керівника (малими літерами по центру рядка). Наступним рядком - повна назва організації (малими літерами по центру рядка). Наступним рядком - поштова адреса організації, телефон, e-mail учасника. Через рядок - з абзацу друкувати текст тез доповіді. Анотація англійською мовою.
 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ (14 ШРИФТ)
УДК – 631.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТТІВ 
Золотухін Р.А.
Науковий керівник - канд. техн. наук, проф. Науменко А.А.
Харківський національний технічний університет сільського господарства  імені Петра Василенка
(61050, Харків, Московський проспект, 45, каф. Ремонту машин, тел. (057) 732-79-22)
E-mail: tservic @ ticom.kharkov.ua; факс (057) 700-38-88
Основний текст тез.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
WEAR RESISTANCE RESEARCHES OF PLASMA WELDING COVERAGE
Zolotukhin R.A.
Scientific advisor - Dr. Techn. Sc., Prof. Naumenko A.A.
Kharkov National Technical University of Agriculture name of Vasilenko
Repairinsof Mashin Department, 45, Moskovskiy Ave., Kharkov, 61050, tel. (057) 732-79-22
E-mail: tservic @ ticom.kharkov.ua; Fax: (057) 700-38-88
In article the results of operational and bench cranked shaft tests are analyzed. The requirements of details of group of A are considerate. The techniques of tests are presented. Conclusions concerning wear resistance of restored details are made.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ - 5 лютого 2022р.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:
• Прізвище, ім'я, по батькові авторів (не більше 3-х учасників); • Місто, вуз, (організація - повна назва), факультет, кафедра, група; • Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, посада наукового керівника; • Адреса для листування з обов'язковим зазначенням індексу міста, E-mail, факс, контактний телефон (із зазначенням коду міста);
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
61050, м. Харків, Московський проспект, 45, ДБТУ, кафедра сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні  імені О.І. Сідашенка
Контакти: (066) 391 75 57  [email protected] 
Відповідальний секретар: - к.т.н., доц. - Мартиненко Олександр Дмитрович.

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook