Використання відеоматеріалів в навчальному процесі кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

4 лютого 2022 року
     Дистанційне навчання вносить досить суттєві корективи до навчального процесу. Технології змінюються швидше, ніж освітня система може їх сприйняти, засвоїти й адаптувати.
     Поширення цифрових продуктів у нашому повсякденному житті та підвищення їх соціальної актуальності передбачає водночас той факт, що фундаментальні знання про нові технології дедалі більше стають загальновідомими. Зокрема, студенти можуть найкращим чином справлятися з викликами, пов’язаними зі швидкою цифровою трансформацією, завдяки своїй гнучкості, здатності швидко реагувати та постійно здобувати необхідні навички. Цей процес кидає виклик кожному учасникові освітнього процесу, зокрема, як і системі освіти в цілому, що вимагає швидкого пристосування до змін і нових вимог.

     Розробка дистанційного курсу з певного предмета характеризується великою трудомісткістю, потребує достатнього рівня кваліфікації викладача і може бути успішною лише з урахуванням психолого-педагогічних особливостей такого типу навчання.

     Тому постало питання: як забезпечити якість навчального процесу в нових карантинних складних умовах?  

     Наявність в онлайн-заняттях демонстраційних та практичних експериментальних робіт є необхідною умовою для успішного вивчення предметів природничого циклу, зокрема, хімії. Відеоматеріал не може замінити «живий» хімічний експеримент, але є дуже важливою складовою частиною засобів наочності й доповнення в системі навчання.

     З технічного боку дещо складно організувати трансляції лабораторних робіт наживо, тому гарною альтернативою виконанню лабораторних робіт стали відеодосліди, відзняті в звичних лабораторних умовах. Існує велика кількість сучасних програмних продуктів для створення відео, які дозволяють урізноманітнити подачу матеріалу.

     Сучасні темпи технологічного та інформаційного розвитку суспільства ставлять перед необхідністю регулярно підвищувати свій рівень знань і кваліфікацію. Дистанційне навчання змусило підвищити свій рівень викладачам кафедри загальної, органічної та фізичної хімії. А саме, набуття досвіду застосування сучасних апаратно-програмних засобів, а також практичних навиків застосування сучасних програмних середовищ у процесі здійснення монтажу відео різного рівня складності для створення відео лабораторних занять. Опанування таких технологій дозволило створити якісний кінцевий продукт – лабораторну роботу.

     Лабораторна робота – форма навчального заняття, під час якого студент під керівництвом викладача особисто проводить експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

     Загалом ідея відео лабораторних робіт не є новою. На сьогодні кожному викладачу вже під силу відзняти досліди за власною методикою, яка буде найбільш оптимальною для рівня студентів певної спеціальності. Ці лабораторні роботи викладач може фільмувати у власній лабораторії, а в разі потреби кооперуватися з іншими викладачами кафедри.

     В деяких випадках доречно робити універсальні відео з ходом проведення експериментів, а от конкретні параметри вимірювань для різних груп студентів можна задавати різні, для того, щоб теоретичну й аналітичну частини роботи студенти виконували самостійно.

     Студенту потрібно перед початком виконання завдання ознайомитись із теоретичним матеріалом, необхідним і достатнім для виконання саме цієї частини завдання з посиланнями на більш розгорнутий теоретичний матеріал, а також із методикою та прикладом розрахунку з детальним описом алгоритму розрахунку та посиланнями на теоретичний матеріал.

     Студент також має змогу ознайомитися вдома з відеоматеріалом, самостійно опанувати його, як може, щоб разом з викладачем з’ясувати те, що не зрозуміло, виправити помилки, якщо вони є, вирішити складні питання.

     Так, доцентами кафедри Романом Бойко і Оленою Хижан відзняті відео до лабораторних занять з дисципліни «Фізична і колоїдна хімія». 

     Лабораторна робота «Дослідження адсорбції оцтової кислоти активованим вугіллям» для студентів спеціальності «201-Агрономія»

 

Лабораторна робота «Кінетика хімічних реакцій» для студентів спеціальності «202-Захист та карантин рослин»


 https://www.youtube.com/watch?v=oBjb12qwM3c
 https://www.youtube.com/watch?v=6qKz9pnT0lI


Також лабораторні роботи були відзняті з дисципліни «Органічна хімія» доцентами Романом Бойко, Вікторією Кротенко і Віктором Бухтіяровим.

    

     Лабораторні роботи для технічних спеціальностей були відзняті доцентами Романом Жилою та Надією Солод.

     Лабораторна робота «Хімічні властивості металів» для студентів спеціальності «151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 

 

Лабораторна робота «Електроліз водних розчинів солей» для студентів спеціальності «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

     Використання відео у навчальному процесі полегшує процес навчання, оживляє навчальний процес, є зручним засобом у використанні та сприйнятті, забезпечує індивідуалізацію навчального процесу, створює краще емоційне сприйняття матеріалу, демонструє сучасність навчального процесу. Як результат значно підвищує інтерес до певної дисципліни.

     Застосування відеоматеріалів значно покращує ефективність навчального процесу тому, що підвищує зацікавленість студентів і рівень засвоєння навчального матеріалу. Загалом, одне із основних завдань співробітників кафедри – це створення банку відео лабораторних робіт з урахуванням дисциплін і  спеціальностей студентів.  

 

 

Лідія Ковшун,
завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії
Роман Бойко, Роман Жила,
доценти кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook