Питання приватноправового регулювання у полі зору кафедри цивільного та господарського права

27 січня 2022 року

 Ініціативна тема «Актуальні питання приватноправового регулювання в Україні» державний реєстраційний номер 0119U103923 виконується на базі кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету НУБіП України. Тема затверджена з термінами виконання: початок роботи 12.2019 р. по 12.2021 р. Звітній період 12.2019- 11.2021. У зв’язку з актуальністю теми, термін її виконання за рішенням Вченої Ради юридичного факультету продовжений до 31.12.2024 (протокол від 16.12.2021 № 6). 

У розробці теми приймають участь – 10 виконавців, (у т.ч. штатних - 10), з них 2 доктори наук, 8 кандидатів наук, доцентів. Обсяг фінансування – не передбачено.  

Протягом 16 років чинності Кодексів, до ЦК України та ГК України вносились зміни понад 100 разів. Протягом цих років в Україні і світі відбулось багато змін. Процеси гармонізації приватного права, інтеграції національних законодавств до законодавств ЄС охопили всі держави Європи. Розвиток цивільного права сприймається їх законодавчими та урядовими органами як високий пріоритет, гармонізація національних законодавств відбувається в основному через реалізацію директив ЄС у сфері захисту прав споживачів, укладення і виконання зобов’язань, визнання та обов’язковість застосування судової практики ЄСПЛ, примирних процедур тощо.  

28 січня 2021 року у Верховній Раді відбулося перше засідання Робочої групи з підготовки проекту Закону з рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України. Члени Робочої групи - науковці та парламентарії - обговорили перші результати роботи та узгодили порядок подальших дій щодо оновлення цивільного законодавства. Зазначене спонукало науковців кафедри цивільного та господарського права приєднатися до всеукраїнського обговорення врегульованих так і не врегульованих норм цивільного законодавства України.   

Саме тому дослідження за даною тематикою є надзвичайно актуальним, оскільки такому дослідженню не надавалось належної уваги з боку науковців з часу прийняття Цивільного кодексу України. 

На кафедрі постійно проводяться засідання, присвячені обговоренню питанням приватноправового регулювання в Україні. 

Виконавцями кафедри взято участь у: 

- ІХ Міжнародному цивілістичному форумі: Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС, Харків 11-12 квітня 2019 р.; 

- Х  Міжнародному цивілістичному форумі: Рекодифікація (оновлення) цивільного законодавства України : концепція, напрями, перспективи, Київ, 2021.  

РЕЗУЛЬТАТИ за 2020-2021 роки: 

- Опубліковано за темою статей в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection (WoS) (або Index Сореrnicus для соціогуманітарних наук)- 10 статей; 

- Опубліковано за темою статей, у журналах що входять до переліку фахових видань України- 24 статті; 

Опубліковано за темою підручників, навчальних посібників, словників, довідників -1; 

Опубліковано близько 40 тез як самостійних так і у співавторстві із студентами. 

Відповідальні виконавці: 

 к.ю.н., доцент Панькова Л.О., к.ю.н., доцент Пушкар М.В. 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook