Зміна глобальної освітньої парадигми: спільний пошук рішень (досвід кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води)

21 січня 2022 року

 

Термін «зміна парадигм» (paradigm shift) запропонований ще  в 1962 р. істориком науки Т. Куном. Він описав цей процес як зміну основ загальновизнаної моделі наукового пошуку. Наразі цей термін широко застосовується відносно інших сфер діяльності людини.

 

Ми, українське наукове та викладацьке співтовариство, є свідками та учасниками фундаментальних змін, які з повним правом можна назвати зміною освітньої парадигми людства. Пандемія коронавірусної інфекції – це поштовх до глобальних змін у всіх сферах цивілізаційного процесу, в тому числі в освітньому просторі.  

У всьому світі відбувається пошук нових методів навчання, бо традиційна модель прямого контакту вчителя та учня стала недоступною із очевидних причин. Як зберегти достатній рівень засвоєння знань, особливо стосовно наук, які потребують лабораторного практикуму – це нагальна проблема всіх освітян.

Тому обмін досвідом між викладачами різних країн стає як ніколи актуальним.  Слід відмітити, що такий діалог являє собою не просто  формальні розмови та лекції, а живі дискусії, коли спільно відбувається пошук виходів із «глухого кута», куди потрапила освітня галузь.

Науково-педагогічні співробітники кафедри аналітичної і біонеогранічної хімії та якості води активно долучилися до вивчення міжнародного досвіду та прямого спілкування із закордонними колегами стосовно проблематики інтерактивних методів навчання.

Завдяки  тісному контакту та допомозі    навчально-наукового центру міжнародної діяльності НУБіП України в особі директора, к.е.н. Олександра Лабенка, відповідальної за міжнародну діяльність   агробіологічного факультету  к.б.н. Ольги Кравченко  протягом 2021 р. міжнародні контакти науково-педагогічних працівників кафедри набули безпрецедентної активності.

Форми роботи охоплювали:

Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації у Латвійському Університеті наук про життя та технологій (Latvia University of Life Sciences Technologies)  м. Єлгава, Латвія «Інноваційні підходи в освіті і науці: мультидисциплінарність» та «Інноваційні підходи в освіті і науці». Доценти кафедри Тетяна Ущапівська, Ольга Кравченко, Лариса Войтенко активно спілкувалися із колегами стосовно методів викладання/навчання та оцінювання; європейських кваліфікаційних вимог та результатів навчання; статистичних та економетричних методів у викладанні природничих дисциплін. Проходження стажування після написання випускної творчої роботи підтверджено сертифікатами.

Доценти Ольга Кравченко  та Надія Прокопчук влітку пройшли курси підвищення кваліфікації за програмою безпеки харчової продукції «PSA Grower training course», організованого Пенсільванським університетом і отримали відповідні сертифікати.

Міжнародне стажування в університеті Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Science (Німеччина) – проф. Володимир Копілевич та доц. Валентина Галімова.

Завідувач кафедри – проф. Володимир Копілевич, доц. Валентина Галімова та аспірант кафедри Владислав Чоботар у 2021 році пройшли міжнародне онлайн стажування в рамках курсу «Innovative Food Biotechnology» на базі кафедри виробництва та переробки продукції рослинництва Університет прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф з отриманням відповідного сертифікату.

 


Тренінг щодо сучасних інтерактивних методів викладання в межах проекту DAAD Digital Modernization of Lecturing in Ukrainian Agricultural Universities (Цифрова модернізація викладання в університетах аграрного профілю України), який проводився 6-8 вересня 2021 р. під егідою Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Science (Університет прикладних наук Вайенштефан-Трісдорф, м. Фрайзінг, Німеччина), у якому прийняла участь доцент кафедри Лариса Войтенко.


У рамках програми міжнародної мобільності Erasmus+ КА 107 доцент кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води  Ольга Кравченко проходила стажування в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф. Протягом стажування пані Ольга прочитала для німецьких студентів лекції на тему: «Biological assessment of water quality» та «Bioassay: An important tool for evaluating water safety». Також у рамках стажування під керівництвом завідувача кафедри вирощування та переробки рослинної продукції професора Сметанської І.М. (до речі, у минулому аспірантки нашого університету, яка захистила дисертацію кандидата наук на спецраді під головуванням професора Володимира Копілевича) була проведена ціла серія експериментів у лабораторіях Університету за темою: «Identification of systemic immunity in plants induced by chelated compounds».

 

Очна та дистанційна участь співробітників, аспірантів та студентів у міжнародних наукових конференціях:

- XII міжнародна студентська агрономічна конференція на базі агрономічного факультету Крагуєвацького університету (University of Kragujevac) у м. Чачак (Сербія) 18-20 серпня 2021 р. В її роботі прийняли участь доцент кафедри Ольга Кравченко, під її керівництвом  студентка 2 курсу агробіологічного факультету Анастасія Чижик на секції бакалаврів представила доповідь: Sensitivity of phytopathogenic and nodule soybean bacteria to micronutrient drugs, obtained by methods of electropulse ablation, яка була відмічена дипломом II ступеня;


 Аспірантка кафедри аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води Єлизавета Заленська та  студентка 3 курсу факультету захисту рослин, біотехнологій та екології  В. Гебре презентували на секції аспірантів роботу «Climate Changes-Water Pollution: Forecasting for Ukraine» (керівник доцент Лариса Войтенко), яких було нагороджено дипломами III ступеню.  

- 8 науковій молодіжній сесії Вишеградської асоціації університетів «Сучасні виклики з позиції стійкого розвитку» (8th VUA Scientific Session “Challenges of Nowadays in the Light of Sustainability”, яка проводилася дистанційно 26 листопада на базі Угорського університету сільського господарства та природничих наук, Ґьодольо, Угорщина під егідою Асоціації Вишеградських університетів (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary under the auspices of the Visegrad University Association). На цій конференції представлено доповідь «Оцінка якості води для сільськогосподарського використання: Який метод є найбільш придатнимта надруковано наукову статтю у збірці робіт конференції аспіранткою кафедри Єлизаветою Зеленською (наукові керівники – проф. Володимир Копілевич та доц. Лариса Войтенко). 
VIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» «Чиста вода 2021», яка відбулася 25-26 листопада 2021 р., на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». На конференції представлено доповідь студента магістратури Яна Кочетова та доцента Лариси Войтенко «Комплексна оцінка якості води: проблеми та рішення»


Доцент Руслан  Лаврик представив свої наукові здобутки на 7 міжнародних конференціях, що підтверджено відповідними сертифікатами.


Публікаційна активність НПП кафедри. За 2021 рік співробітники кафедри опублікували 11 статтей у виданнях Scopus та Web of Science (WOS), які належать до першого-третього квартилю. Професор Віктор Максін належить до числа співробітників університету з найбільшою публікаційною активністю – за минулий рік він є співавтором 5 статтей у виданнях, які належать до бази Scopus та 2 – у WOS.

Участь у міжнародних наукових конкурсах. Під керівництвом доцента кафедри Кравченко Ольги у 2021 Денис Никоненко (учень комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат») виборов другий приз Національного етапу Міжнародного змагання молоді «Стокгольмський юнацький водний приз»  - «Stockholm Junior water prize».


 

 

 Лариса Войтенко,

Ольга Кравченко,

Доценти кафедри аналітичної і  біонеорганічної хімії та якості води

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook