Навчання, інновації і виробництво – це про наших магістрів !

6 січня 2022, 9:00
НубіП, 6 корпус

 Ось і завершився ще один напружений навчальний семестр, а для слухачів магістратури 2 року навчання – останній. Наприкінці 2021 року випускники магістратури за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» одержали довгоочікувані дипломи! Підсумком результатів  насиченого освітнього процесу, наукового пошуку та інноваційних підходів до виконання досліджень, став успішний захист випускових магістерських робіт. 

 
 
Слухачі магістратури кафедри геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі традиційно представили наукові дослідження, які широко охоплюють використання різнорідних геопросторових даних, одержаних на основі різноманітних відкритих джерел та від численних постачальників даних.
Так, у магістерській кваліфікаційній роботі Анни Захарової «Геоінформаційне моделювання вибору земельних ділянок для несільськогосподарського використання» (науковий керівник доцент А.А. Москаленко) відображені підходи до вирішення задачі підбору земельних ділянок, придатних для розташування об’єктів, що мають вплив на навколишнє середовище: АЗС та полігонів побутових відходів. Розроблені геоінформаційні моделі реалізовані в ArcGIS та використані для створення геозображень, що дозволяють прискорити  аналіз просторових даних для обґрунтування прийняття рішень щодо підбору земельних ділянок під розташування АЗС та полігонів побутових відходів. Практичне значення результатів дослідження – алгоритм автоматизації підбору земельних ділянок для визначення досліджуваних  об’єктів.
 
 
Кононюк Анною у магістерській роботі реалізовані підходи до моделювання баз геопросторових даних як складової геоінформаційного картографування охорони земель у середовищі ArcGIS (науковий керівник доцент А.А. Москаленко). На основі введених даних до бази геопросторових даних виконано побудову серії картографічних тематичних матеріалів: отримані показники, що дозволяють на основі вхідних растрових або векторних даних про ґрунти та рельєф виконувати поділ території на групи придатності земель для вирощування сільськогосподарських культур, а також враховуючи швидкість вітру, гранулометричний склад та забезпеченість лісосмугами дає змогу оцінити стан території та її захищеність від вітрової ерозії.
 
 
Магістерська кваліфікаційна робота, що виконана Евеліною Іванькіною, включала розробку моделей для інтегрування даних та створення на їхній основі тематичних зображень, що демонструють найважливіші показники оцінювання якісного стану земель.
 
Мала Євгенія представила роботу «Методи геоінформаційного аналізу й моделювання у дослідженнях просторово-часових змін агроландшафтів» (науковий керівник проф. С.С. Кохан), у якій обґрунтовані теоретико- методичні положення геоінформаційного аналізу й моделювання, визначені   особливості  просторово-часових характеристик агроландшафтів, розроблені  структура і складові  геоінформаційної системи агроландшафтів. Робота має практичне значення для виробництва - уперше для модельної території розроблено комплексну карту придатності ґрунтів для вирощування сої. За даними ДЗЗ високого просторового розрізнення проаналізовано фактичну структуру посівних площ модельної території, визначені шляхи раціонального використання земель.
 
 
Магістерська кваліфікаційна робота Темної Юлії (науковий керівник проф. С.С. Кохан) включала розроблення геоінформаційного забезпечення для охорони та раціонального використання ґрунтів Полтавського регіону. Обґрунтована структура геоінформаційної системи, створені набори геопросторових даних для вирішення завдань охорони й раціонального використання ґрунтів, запропоновані основні напрямки охорони ґрунтів, визначені фактори та процеси, які впливають на зниження ґрунтової родючості та чинники, які спричинюють розвиток опустелювання у регіоні.  
 
Представлене дослідження Супруновича Дмитра (науковий керівник проф. С.С. Кохан) спрямоване на вивчення факторів, що спричинюють деградацію ґрунтів, на розроблення структури та складових геоінформаційної системи для забезпечення моніторингу малопродуктивних та порушених земель. Автором роботи розроблено науковий підхід до ідентифікації малопродуктивних і порушених ґрунтів за даними ДЗЗ, який може бути впровадженим у виробництво.
 
 
Арчуадзе Ілля представив магістерську кваліфікаційну роботу, присвячену розробленню геоінформаційної інфраструктури моніторингу земельних ресурсів Київської області (науковий керівник доцент О.П. Дроздівський). Результати дослідження були апробовані на прикладі моніторингу прибережних земель міста Вишгород, що зазнали впливу водної ерозії. Зокрема, на зміну стану берегової лінії в місті Вишгород має дуже великий вплив річка Дніпро. Через значну розгалуженість та мандрування русла виникає водна ерозія, яка призводить до постійного розмиву та руйнування берегів. Ці явища спричиняють не тільки негативні екологічні наслідки (застійні явища, просадки рівнів води, інше), а й несуть загрозу втрати прибережних земель, господарських і житлових будівель, важливих об'єктів інфраструктури, що мають велике значення для функціонування суспільства та безпеки населення.
Краснюк Богдан представив розроблення геопорталу Миронівської міської об’єднаної територіальної громади (науковий керівник доцент О.П. Дроздівський).  У роботі удосконалено геоінформаційні технології  управління ресурсами Миронівської міської об’єднаної територіальної громади. В результаті виконаної роботи створено геопортал, який може відображати: інтерактивні тематичні карти Миронівської міської територіальної громади; дані у вигляді містобудівної документації; об’єкти соціально-культурної сфери громади, промисловості, природо-заповідного і водного фондів Миронівської громади, а також відображає дані стосовно використання земель в межах Миронівської територіальної громади. Веб-сервіс, у вигляді Миронівської міської територіальної громади, розроблений для підтримки обміну та інтеграції геопросторової інформації, інформації про соціально-культурні, промислові, природо-заповідного фонду об'єкти, також дані про стан та використання земель в межах Миронівської міської територіальної громади.
Отже, представлені роботи засвідчили не лише високий теоретичний рівень підготовки магістрів та отримані практичні навички у використанні геопросторових даних, але й показав практичне значення проведених досліджень, необхідність упроваджень їх у виробництво та доцільність продовження подібних досліджень. Представленим роботам притаманні не лише елементи новизни, але й інноваційні підходи, а тому випускники вже затребувані у виробництві!
Самі магістри висловили щирі слова подяки викладачам факультету землевпорядкування, науковим керівникам, та поділилися своїми першими професійними здобутками. Більшість випускників розпочали свою трудову діяльність ще студентами й відмітили вагомість отриманих сучасних знань, конкурентоспроможність фахової підготовки слухачів магістратури в НУБіП України та на факультеті землевпорядкування зокрема.
 
 Наразі перед випускниками відкриті всі дороги. Щиро їм бажаємо назавжди зберегти скарби своєї душі, бути чесними у своїх почуттях і справах. Нехай мудрість, щирість, доброта, справедливість, професіоналізм завжди будуть супутниками у їхньому житті!
 
 
 
Світлана Кохан
Завідувач кафедри геоінформатики і
аерокосмічних досліджень Землі 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook