Підсумки 2021 року підведено, напрями діяльності на 2022 рік окреслено: на юридичному факультету відбулися збори трудового колективу

27 грудня 2021 року

    24 грудня відбулася конференція трудового колективу юридичного факультету за участю проректора з науково-педагогічної роботи Василя Дмитровича Шинкарука. Основним питаннями порядку денного були звіт про діяльність юридичного факультету за 2021 р.

Звіт про діяльність юридичного факультету за 2021 рік представила пані декан факультету Олена Яра, яка розпочала свою доповідь словами: «Найкраща характеристика звітного року – це те, що ми з вами сьогодні  бачимо один одного, відчуваємо традиційного академічний дух, та працюємо в змішаному режимі…  Незважаючи ні на що, ми йшли вперед, творили та навчали».

У звітному 2021 р. юридичний факультет втримався і лави студентів поповнили бакалаври за державним замовленням і на основі контрактів з фізичними та юридичними особами. Аналізуючи цьогорічну вступну кампанію, юридичний факультет зарахував 163 здобувачів. На денну форму навчання за спеціальністю «Право» зараховано – 84 з них на навчання за кошти юридичних та фізичних 70 осіб, із них ОС «Бакалавр» - 73 студентів, ОС «Магістр» – 11 студентів, на заочну форму навчання прийнято – 79 студенти, ОС «Бакалавр» - 60 студента, ОС «Магістр» - 19 студента, в тому числі у ВП НУБіП України «Мукачівський фаховий коледж» форму на навчання за спеціальністю «Право» зараховано 39 здобувачів на заочну форму навчання, ОС «Бакалавр»; в ВСП «Рівненський фаховий коледж» на навчання за спеціальністю «Право» зараховано 11 студентів на заочну форму навчання, ОС «Бакалавр». Не можна не враховувати конкурентні умови, в яких ми працюємо. Тому, на жаль в звітному році ми недобрали 63 здобувача вищої освіти, що вплинуло на зменшення контингенту здобувачів по факультету в цілому на 19 осіб. Надскладним і надалі залишається завдання залучення студентів до магістратури. Досвід нам підказує – потрібно виходити за межі нашого університету, ставати конкурентними. Тому нам вкрай необхідна і пізнаваність, щоб про наш факультет чули і знали.

Важливим елементом діяльності колективу факультету і надалі залишається профорієнтаційна робота. Цього року вона набула нових форм. У звітному році кафедра теорії та історії держави і права за активної участі завідувачки кафедри Віри Качур розпочала реалізацію просвітницького проєкту «Школа знавців права». Протягом п’яти тижнів учасники та учасниці, які виявили бажання прийняти участь у проєкті, кожної суботи доєднувалися за покликаннями до онлайн-зустрічей. Зареєструвалося близько 90 осіб, які по закінченню отримали електронний сертифікат про участь. Вважаємо цей крок серйозним в проведені новітніх профорієнтаційних заходів та залучені абітурієнтів на навчання. У лютому-березні 2022 року робота «Школи знавців пава» буде продовжена. Тому усім необхідно взяти за приклад проведення даних заходів та до лютого кожному завідувачу представити свій інноваційний формат проведення профорієнтаційних заходів.

Для якісного забезпечення навчального процесу науково-викладацька родина поповнилася двома докторами наук – Оленою Ярою та Сергієм Козіним, а також двома кандидатами наук – Олександром Бабенком та Аліною Трохименко. Сьогодні на юридичному факультеті навчається 39 аспірантів і здобувачів. Зокрема, в 2021 році до аспірантури було зараховано 10 аспірантів. 25 жовтня було подано акредитаційну справу до НАЗЯВО і в січні 2022 року планується проведення акредитації ОНП Право для підготовки доктора філософії за спеціальністю 081 Право.

Про якість навчального процесу свідчать перемоги наших студентів на Всеукраїнських олімпіадах і Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. У 2021 р. переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних напрямів правознавства стало 6 осіб, які поповнили скарбничку студентських наукових здобутків Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів. Керівниками наукових робіт виступили: Віра Качур, Людмила Протосавіцька, Інна Горіславська, Олена Яра, Володимир Єрмоленко, Тетяна Кондратюк.

У звітному році на базі кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука вперше проводився всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсне право».

Також на факультеті активно функціонують 6 наукових гуртків, що об`єднують понад 100 студентів. Гурток «Клуб юних теоретиків» (наукова керівниця – Віра Качур) отримав ІІІ місце на фестивалі Студентської науки в НУБіП та користується неабиякою популярністю серед наших студентів, про що засвідчують участь гуртківців у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах та студентська публікаційна активність.

Значна увага приділяється практичному навчанню студентів і магістрів. Одним з найефективніших шляхів отримання практичних навичок студентами і надалі залишається юридична клініка «Захист і справедливість», закріплена за кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства під керівництвом Сергія Кідалова.

Наш університет є дослідницьким, а це означає, що у нас знання не тільки ретранслюються, а й створюються. Тому логічно, що колективами кафедр факультету приділяється велика увага розвитку наукової, дослідницької діяльності. На факультеті виконується 6 науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету. Впродовж 2021 року факультет подав 12 заявок на отримання фінансування за спільними міжнародними дослідженнями із науковцями Литви, Словаччини та Польщі. Отримано грант від Посольства Болгарії для проведення досліджень в сфері енергетики та створення наукової лабораторії.

За інформацією науково-дослідної частини викладачами факультету опубліковано 6 статей у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази WoS та 14 статей в Scopus, що значно більше в порівнянні з минулим роком. За звітний період опубліковано 16 монографій, 5 навчальних посібників, 1 підручник. Вийшло друком 95 статей у фахових юридичних виданнях України категорії Б. Викладачі факультету опублікували біля 200 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях та круглих столах. Вийшли друком 4 номери журналу «Право, людина, довкілля». Наразі за дорученням ректора під  керівництвом проректора Вадима Кондратюка розпочата робота щодо входження нашого журналу до наукометричної бази Scopus. Для цього необхідна співпраця всього колективу факультету і ми знаємо як цю роботу провести ефективно. У звітному році факультетом проведено 3 міжнародні та 3 всеукраїнські аукові конференції.

Більшість наших студентів – це студенти-контрактники, а вони вимагають особливого підходу до надання освітніх послуг, використання інтерактивних методів навчання для отримання відповідних компетенцій. Це потребує активізації роботи НПП по повному забезпеченню їх навчально-методичними матеріалами, навчальними посібниками, підручниками та ЕНК.

Продовжуючи реалізовувати програму розвитку «Голосіївська ініціатива 2025», у 2021 році за підтримки ректорату продовжилось облаштування «Навчальної криміналістичної лабораторії» та двох навчальних аудиторій 223, 235, які оснащені аудіовізуальним комплектом та інтерактивною панеллю. В кінці грудня студентам 1 та 2 курсів вдалося випробувати встановлену апаратуру, а магістри 2-го року навчання вдало застосували її для попереднього захисту магістерських досліджень, який проходив одночасно в очно-дистаційному режимі.

Системною є робота колективу з реалізації програми виховання «Громадянин. Патріот. Фахівець.». Проводились змагання з футболу між гуртожитками та між факультетами, які завершилися перемогами нашої команди. Помітною подією стала посвята в студенти першокурсників Виправдав себе новий формат роботи – онлайн навчальні й пізнавальні лекції студентів, випускників та тематичні заходи.

Завершуючи свій звіт, Олена Яра окреслила головні завдання трудового колективу юридичного факультету на 2022 рік. Серед них: збільшити кількість надходжень до спецфонду шляхом укладання договорів на наукові послуги; збільшити кількість публікацій в наукометричних базах даних та цитувань статей, що виходять в журналі «Право. Людина. Довкілля»; успішно провести акредитацію PhD ; розширити діяльність просвітницького проєкту «Школа знавців права»; зобов’язати кожного НПП привести на навчання 3-ох студентів, таким чином збільшити контингент студентів; продовжити роботу по створенню спеціалізованих аудиторій, в тому числі, лабораторії для відео зйомки семінарських занять; збільшити індекс науковця та індекс факультету; застосувати нові методи дистанційного навчання; покращити якості електронних навчальних курсів; відкрити нову спеціальність «Міжнародне право»; застосовувати в своїй діяльності студентськоцентриський підхід, етику та високу професійну культуру викладання

В обговоренні звіту взяли участь завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені В.З. Янчука Володимир Єрмоленко, завідувач кафедри цивільного та господарського права Олексій Піддубний, доцентки Марина Пушкар, Тамара Новак, Олена Артеменко, Людмила Протосавіцька, викладачка Наталія Кідалова.

До обговорення долучився і проректор з науково-педагогічної роботи Василь Дмитрович Шинкарук, який відзначивши позитивний розвиток факультету загалом, зосередив увагу на тих викликах, які стоять сьогодні перед ним у зв’язку із зменшенням показників структурного підрозділу порівняно з 2020 р. Зокрема, викликає занепокоєння ректорату зменшення контингенту студентів на бакалавраті та магістратурі, незаповненість групи на консультаційно-підготовчих курсах до ЗНО, зниження показників в частині навчально-методичного забезпечення тощо. Тому він побажав факультету зосередитися на слабких місцях своєї діяльності та вивести його в топ-10 факультетів НУБіП України.

Тож після обговорення звіт був одноголосно затверджений.

Віра Качур,
завідувачка кафедри теорії та історії держави і права

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook