Тільки вперед і не зупинятись на досягнутому: конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету

27 грудня 2021 року

 24 грудня 2021 року відбулася звітна конференція трудового колективу гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України. Від адміністрації Університету участь в засіданні брав проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Миколайович Кваша. Засідання проходило в очному форматі із дотриманням всіх карантинних вимог.
  Відкрила конференцію голова профбюро гуманітарно-педагогічного факультету доцент кафедри філософії і міжнародної комунікації Ірина Матвієнко.


  Після оголошення порядку денного та затвердження регламенту, було надано слово для звіту про роботу факультету за 2021 рік декану гуманітарно-педагогічного факультету, кандидату філософських наук, доценту Інні Миколаївні Савицькій.


  Інна Миколаївна почала свою доповідь з питання якості роботи кафедр факультету, що є невід’ємною складовою якості освіти в цілому. На факультеті функціонує тринадцять кафедр, з них – 10 випускових і тільки 3 загальноуніверситетських. У звітному році отримала статус випускової кафедри кафедра філософії і міжнародної комунікації, яка розпочала спільно з кафедрою міжнародних відносин і суспільних наук підготовку студентів-міжнародників.

  Вона зауважила, що низка освітніх програм фахових підрозділів гуманітарно-педагогічного факультету в поточному році пройшла акредитацію. П’ять освітньо-професійних програм: чотири на бакалавраті - «Журналістика», «Професійна освіта», «Міжнародні відносини», «Психологія» та одна на магістратурі – «Психологія», цього року успішно пройшли акредитацію, отримавши категорію Б. Завдяки цьому бакалаври та магістранти цих спеціальностей отримають дипломи державного зразка.

  Як зауважила, декан Інна Савицька, кількість студентів гуманітарно-педагогічного факультету постійно зростає. Лише п’ять років тому на факультеті навчався 641 студент, наразі ж їхня кількість становить 2182! Контингент студентства за останні роки зріс більш ніж втричі. Незначний спад кількості вступників, що спостерігався в 2020 році був спричинений пандемією Covid-19, в поточному році був сповна компенсований, – на гуманітарно-педагогічний факультет вступило на 370 студентів більше, ніж минулоріч.

 

  Попри карантинні обмеження в цьому році факультет підтримував й міжнародні зв’язки, розвиваючи співпрацю із закордонними університетами щодо стажування та навчання за програмою подвійного диплому. Так, в Поморській академії в польському Слупську паралельно здобувають освіту 33 студенти нашого факультету, зауважила декан. Наступного року очікуємо на перших здобувачів подвійного диплому із освітнім ступенем магістра.

 

   У звітному році посилився і якісний склад науково-педагогічних працівників: доктором педагогічних наук став Ігор Буцик, а кандидатами педагогічних наук Микола Костенко та Наталія Рудницька, кандидатами філологічних наук Юрій Рожков та Юлія Молоткіна. Приємно відмітити, що поповнився кадровий склад нашого факультету атестати професора отримали Ростислав Тарасенко та Марія Личук, а доцентами стали: Олена Лаута, Ірина Матвієнко, Тетяна Кичкирук, Денис Рудень, Олександра Шинкарук, Інна Грабовська, Маріанна Гольцова, Наталія Білоус, Олена Балалаєва.

   Отримав звання народного артиста України  Роман Рудий, а народний артист України Вадим Крищенко нагороджений орденом «Лицар Вітчизни». Народна артистка України Наталія Шелепницькаорденом «За розбудову України». Професори кафедри Вадим Крищенко, Наталія Шелепницька, доцент Роман Рудий отримали американський диплом за популяризацію української пісні, а ім’я Наталії Шелепницької з’явилося на Алеї зірок у Києві.


  Вікторові Кавуну, Валерію Краснову, Миколі Максюті згідно з Указом Президента України призначено державну стипендію. Інна Миколаївна привітала колег, і побажала подальших успіхів та на досягнутому не зупинятися.

  Як зазначила декан, у звітному році факультет провів низку наукових конференцій, зокрема 7 міжнародних та 5 всеукраїнських науково-практичних конференцій. НПП факультету оприлюднили результати своїх наукових досліджень, опублікувавши 45 монографій, 579 наукових статей, що на 245 більше проти минулого року, опубліковано понад 400 тез наукових доповідей, а також 6 тез у збірниках, що входять до бази Web of Science. У 2021 році отримано 5 свідоцтв на авторський твір наукового характеру.


  Викладачі нашого факультету опублікували 57 статей у виданнях, що входять до Scopus та Web of Science, в порівнянні з минулим роком це більше на 19 статей.
  Зрозуміло, що пандемія внесла корективи, однак окремі кафедри факультету зорієнтувалися і проводили онлайн заходи, що сприяло підвищенню якості навчання студентів. Так, вже стало гарною традицією якісне, інформативне і цікаве проведення тематичних тижнів. Як зазначила Інна Савицька, на високому рівні проведено Тиждень психології, Тиждень філософії, Тиждень української мови і писемності, Тиждень французької мови.


    Приємно відзначити й успіхи наших студентів. Друге місце на Всеукраїнському рівні завоювали дві студентки нашого факультету: у галузі «Професійна освіта» – В. Череп’яна та у галузі «Соціальна робота» — В. Мацола; третє місце вибороли дві студентки нашого факультету у галузі «Освітні, педагогічні науки» – М. Гулян; у галузі «Менеджмент» – О.Гребченко.


  Тривала робота над розвитком нашого телеканалу «Свій НУБіП». У 12 цьогорічних випусках наші студенти-журналісти висвітлювали події, що відбувались в університеті протягом року, підтримували всі факультети і під час акредитацій, Днів відкритих дверей, змагань та різноманітних заходів. Телеканал – це потужний засіб реклами і самопросування на ринку освітніх послуг, тому розвиток телеканалу ‒ і в пріоритетах на 2021/2022 навчальний рік, зазначила Інна Савицька.

   Незважаючи на пандемію, не припинялося і творче, мистецьке життя на факультеті. Сьогодні понад 150 студентів є активними учасниками усіх колективів і творчих студій, які працюють на кафедрі культурології під керівництвом Ірини Майданюк, за рік їх кількість зросла на 22. Колективи взяли участь у понад 60-ти всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, благодійних проєктах, отримали близько 100 нагород.


 2021 рік був урожайним і на спортивні досягнення наших студентів та викладачів. Так, завідувач кафедри фізичного виховання Микола Костенко увійшов до дюжини найкращих тренерів світу. Старший викладач В. Пархоменко – володар Кубку Європи. А викладачі Віталій Андріяш, Олена Отрошко, Артем Іллічов, Ксенія  Мазур – переможці чемпіонатів України та Києва. Студентський колектив факультету також має серйозні спортивні досягнення. Нині наш факультет очолює поточний рейтинг Спартакіади студентів в університеі.

  Важливим аспектом забезпечення якості навчального процесу є матеріально-технічна база, сказала Інна Миколаївна, саме тому, факультет і надалі бере участь в обладнанні навчальних аудиторій, кабінетів, лабораторій для забезпечення освітнього процесу. Протягом року кафедри факультету проводили ремонти у своїх приміщеннях, також завершено облаштування в третьому навчальному корпусі «Навчально-наукового центру синхронного перекладу» кафедри іноземної філології і перекладу та «Центру соціально-психологічної реабілітації» кафедри соціальної роботи та реабілітації.

  Щорічно спостерігаємо і збільшення загального обсягу надходжень до спецфонду з освітньої діяльності. За 2021 рік це понад 38 мільйонів гривень.
  В той же час, декан наголосила на тому, що є й низка проблем у організації навчальної та наукової діяльності, яка потребує нагального вирішення. Викликом для факультету став цей рік щодо набору магістрів. Небажання бакалаврів продовжувати навчання в магістратурі, запровадження ЄВІ, зменшило кількість вступників. 2022 рік буде непростим роком у вступній кампанії до магістратури, адже ЄВІ потрібно складати на всі спеціальності факультету, а ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) складатимуть вступники на освітні програми «Психологія», «Журналістика», «Міжнародні відносини», «Управління персоналом», «Управління навчальним закладом». Випусковим кафедрам потрібно продумати та розробити курс підготовчих занять до складання ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування), і провести його як протягом семестру, так і експрес-підготовку саме напередодні складання вступного випробовування. Завдання кафедрі філософії та міжнародної комунікації – підготувати та провести експрес-курс для випускників цих спеціальностей зі складання ТЗНПК.
  На завершення доповіді Інна Савицька звернулася до трудового колективу факультету та студентів, що проведена робота у 2021 році – це заслуга всього колективу як студентського, так і професорсько-викладацького. Ми маємо бути згуртованими, відповідальними, впевненими в майбутньому.
  Пріоритетними завданнями факультету і кафедр у 2022 році мають стати такі: підвищення якості освітніх послуг та успішне проведення вступної кампанії 2022, удосконалення рівня викладання іноземних мов і підготовки випускників до складання ЄВІ, розширення баз виробничих практик та інтенсифікація роботи Ради роботодавців роботи, атестація україномовних ЕНК і створення електронних навчальних курсів англійською мовою, розвиток телеканалу «Свій НУБіП», збільшення кількості навчальних та наукових лабораторій, збільшення кількості публікацій у Scopus, Web of Science та індексу цитування публікацій, успішна акредитація освітньо-наукових програм, участь у наукових конкурсах та грантах, збільшення цитування в Google Академія, проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення іноземних студентів для навчання, поглиблення та розширення наявних контактів з закордонними партнерами країн Європи, організація стажувань викладачів та студентів у закордонних університетах-партнерах.

  Від керівництва університету виступив проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Кваша, який закцентував увагу на тому, що наш факультет дуже динамічний і знаходиться в постійному розвитку та русі, але ми маємо не забувати, що потужним джерелом змін є студенти, тож ми, як викладачі, маємо приділяти особливу увагу навчальній, науковій роботі та патріотичному вихованню студентської молоді. В своєму виступі він схвалив роботу колективу факультету, зазначивши всезагальний характер діяльності гуманітаріїв та висловив захоплення успіхами наших спортсменів та творчих колективів на рівні України та світу.

  В обговоренні звіту декана взяли участь завідувачі кафедр Інна Грабовська, Микола Костенко, професори Олександр Кучай, Наталія Шелепницька, доценти та старші викладачі Олена Лаута, Наталія Рудницька та Альона Альтанова.

 

    До обговорення також долучився студентський актив. Від імені студентів виступила Маргарита Гулян – голова студентської організації, яка висловила подяку ректорату за можливість очного навчання у період адаптивного карантину. На відміну від інших навчальних закладів наш університет реалізує політику змішаної форми навчання та дає можливість проживання у гуртожитку протягом цілого року. Студентська організація підтримує політику університету та факультету. Приємно відмітити, сказала вона, що більшість студентів гуманітарно-педагогічного факультету радіють очному навчанню, адже це можливість поспілкуватися з друзями та викладачами, здобути знання в безпосередньому спілкуванні та на практичних заняттях.


  Одноголосним голосуванням звіт декана був затверджений, а окреслені пріоритетні напрями розвитку факультету у 2022 році схвалені.

  Співробітники нашого факультету не мають зупиняються на досягнутому. Усі випробування часу лише загартовують колектив, сприяють його згуртуванню, надають досвід, стимулюють до пошуку нових креативних рішень. Втім, хочеться вірити, що наступний рік принесе не лише випробовування, а й ще більше досягнень і незабутніх моментів дружньої співпраці.


  Приємним для викладачів та допоміжного персоналу стало вручення деканом грамот і подяк.

  

  

  

  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

  На завершення конференції трудового колективу декан Інна Миколаївна Савицька привітала всіх з прийдешніми новорічними святами, побажала міцного здоров’я та успіхів!


Ірина Матвієнко,
голова профбюро факультету

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook