На загальних зборах ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження розглянуто та схвалено звіт про діяльність у 2021 році

26 грудня 2021 року
  Відповідно до плану проведення звітів факультетів, інститутів НУБіП України 24 грудня відбулись збори трудового колективу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. На порядку денному – підбиття підсумків роботи інституту у 2021 році.

    Відкрив збори голова профспілкової організації інституту, доцент Олександр Окушко.

    Після оголошення порядку денного та затвердження регламенту, було надано слово для звіту за 2021 рік директору ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, професору Віктору Каплуну.

   Для аналізу діяльності доповідач основну увагу приділив освітній, науково-інноваційній, проектній та організаційній роботі в розрізі кафедр та наявних наукових проєктів.

   Кадровий потенціал інституту сьогодні формують 6 кафедр, з яких 4 є випусковими. Аналіз кадрового складу показує його достатню збалансованість за спеціальностями для забезпечення ліцензійної освітньої діяльності. Освітня концепція Інституту полягає в підготовці нового покоління фахівців інженерів в галузі енергетики, електрифікації та автоматизації на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до вимог кращих світових освітніх програм, для роботи в державному та недержавному секторах економіки.

   Протягом 2021 навчального року відпрацьовувалась система адаптації навчального процесу в умовах пандемії до вимог роботодавців. Рада роботодавців інституту взяла на себе обов’язки надання допомоги навчальному процесу удосконаленням матеріально-технічної допомоги та навчальних планів. З низкою енергетичних компаній України укладені договори про співпрацю. Кращі студенти пройшли успішне практичне навчання і виконали на цих об’єктах випускні бакалаврські та магістерські роботи.

    Розроблені принципи та структура інформатизації освітнього процесу за напрямами, а саме:

  • онлайн моніторинг відвідуваності та успішності студентів за всіма формами навчання;
  • створення ЕНК з навчальним мультимедійним контентом;
  • запровадження наскрізного використання спеціалізованих програмних продуктів в освітньому процесі ОС «Бакалавр», ОС «Магістр», ОНС PhD.

   Відповідно до розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи в інституті у якості апробації впроваджується інформаційна система моніторингу відвідування занять «Електронний журнал», розроблені силами співробітників ННІ. Для адміністрування системи у реальному часі долучені не тільки викладачі та наставники, а й старости. Вперше, дирекція ННІ має змогу одержувати щоденні звіти про стан відвідуваності занять. Аналіз цієї роботи є важливим чинником у забезпечення якості навчання.

   Аналіз результатів вступної кампанії 2021 року дозволяє зробити наступні висновки:

  • кількість студентів, зарахованих на ОС «Бакалавр» на основі ПСЗО збільшилась на 34 особи у порівнянні з 2020 р. (на 40% більше).
  • кількість студентів, зарахованих на ОС «Бакалавр» на основі ОС «Молодший спеціаліст» збільшилась на 21 особу у порівнянні з 2020 р. (на 36% більше).
  • у зв’язку з низьким рівнем складання ЄВІ з іноземної мови (середній показник по ННІ – 57%) інститут має кількість зарахованих студентів на ОС «Магістр» майже на рівні минулого року.
  • показник профорієнтаційної роботи НПП у відповідності до Плану діяльності ННІ повинен складати 1. За результатами поточної вступної кампанії цей показник склав 0,36 і є незадовільним.

     Результативність науково-інноваційної діяльності інституту дає підстави оптимістично дивитись на перспективу розвитку наукових шкіл і посилення проєктної діяльності.
    У 2021 р. завершено 9 наукових тем, у т.ч. 6 тем, що фінансувалась Міністерством освіти і науки України; госпдоговірних – 2 теми, ініціативних – 1 тема.
    Разом по інституту у 2021 р. було профінансовано науково-дослідних робіт та договорів з надання послуг на суму 3579,6 тис. грн. (на 0,5 млн. грн. більше ніж у 2020 р. і на 2,5 млн. грн. більше ніж у 2018 році).

     На 2022 рік передбачено фінансування досліджень за кошти Державного бюджету, що виділяються Міністерством освіти і науки України, для 4 перехідних тем.
    В 2021 році введена в дію навчально-наукова високовольтна електровимірювальна лабораторія, що створена у рамках міжнародної грантової співпраці з USAID «Проєкт енергетичної безпеки». Загальна сума проєкту 1646,827 тис. грн.

    Концептуальні пропозиції щодо формування нового наукового напряму ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження обговорювали на науково-технічній Раді ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження. Директор інституту Віктор Каплун презентував ідею об’єднання зусиль наукових шкіл ННІ для вирішення актуальної проблеми енергонезалежності територіальних громад. Науково-технічна Рада інституту підтримала започаткування наукового напряму «Стала регіональна енергетика на основі інтелектуальних технологій протидії зміни клімату» та розробки у найближчій перспективі наукових проєктів за цим напрямом, зокрема, проєкту «ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІ ГРОМАДИ».

    В ННІ функціонує спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій Д 26.004.07. За звітний період захищено: докторських дисертацій – 1; кандидатських дисертацій – 6.
    Саме наявність наукових проєктів з фінансуванням, виконання НДР за кошти спеціального фонду показує ефективність роботи наших науковців: показники питомих рівнів фінансування за загальним та спеціальним фондом є достатньо конкурентними.
    Окремою, але відповідальною і вагомою сферою діяльності фахівців інституту є науковий та практичний супровід управління енергозабезпеченням для зменшення видатків бюджету університету на комунальні платежі. Наразі до технічної ради з енергозбереження поданий розроблений в інституті проєкт Комплексної науково-технічної програми управління енергоефективністю в НУБіП України на 2021-2025 роки та план заходів до неї на 2022 рік.    Не обійшов доповідач увагою студентське життя, діяльність самоврядування та організацію дозвілля. Як відзначив Віктор Каплун, креативні та цікаві матеріали були створені студентськими активістами для реклами та поширення інформації про спеціальності та інститут у медійному просторі. Разом із студентським самоврядуванням в інституті створена і функціонує профорієнтаційна платформа для вступників шкіл та коледжів.

    З метою виявлення творчих здібностей студентів, діагностики їх темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку їх пізнавальних інтересів дирекція Інституту разом із наставниками проводять різноманітні анкетування студентів (впродовж року проведені 4 анкетування щодо визначення рівня якості освітнього процесу).
    Також із метою комунікації між дирекцією, наставником академічної групи та батьками, особливо студентів 1 курсу, в інституті створена Батьківська рада (понад 30 учасників).

    А далі було обговорення звіту, жвава дискусія та пропозиції щодо успішної реалізації планів на майбутнє. Своїми виступами Віталій Лисенко, Володимир Решетюк, Володимир Козирський, Ніна Батечко акцентували увагу на доробку кафедр, особливостях виконання наукових проєктів, покращення викладання спеціальних та загальноосвітніх дисциплін і, загалом, схвально відгукнулись про роботу колективу інституту.

   До обговорення звіту долучився представник Ради роботодавців інституту, голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець. Він відзначив особливу роль інституту у підготовці висококласних енергетиків та автоматників.

    Проректор Вадим Кондратюк, підсумовуючи доповідь директора та виступи учасників зборів, позитивно оцінив результати роботи колективу інституту, але, разом з тим, звернув увагу на особливості роботи в сучасних умовах посиленої конкуренції на ринку освітніх послуг, необхідності постійного пошуку нових підходів до організації профорієнтаційних заходів, посилення проектної діяльності та ін.

    Головуючий провів відповідні процедури щодо оголошення проєкту рішення зборів, яке одноголосно було схвалене.

    Директор інституту Віктор Каплун привітав всіх працівників з прийдешніми святами і побажав добра, миру та плідної праці на благо України!

Семен Волошин,
заступник директора 
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
з навчальної і виховної роботи

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook