Збори трудового колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства розглянули і схвалили звіт директора Петра Лакиди за 2021 рік та визначили основні завдання на рік наступний

24 грудня 2021 року
     23 грудня 2021 року в очно-дистанційному форматі відбулися збори трудового колективу ННІ лісового і садово-паркового господарства на яких було заслухано та схвалено звіт директора Петра Лакиди «Про діяльність ННІ лісового і садово-паркового господарства за 2021 рік та завдання на 2022 рік».

     У зборах прийняли участь члени вченої ради інституту, науково-педагогічні працівники, представники студентського самоврядування. Представником ректорату на зборах був начальник науково-дослідної частини, доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Отченашко.  
     Збори трудового колективу інституту розпочалися із приємної події: начальник науково-дослідної частини, професор Володимир Отченашко вручив диплом доктора наук Любові Матушевич, доценту кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, а також Подяки Міністерства освіти і науки України Роману Василишину, директору НДІ лісівництва та декоративного садівництва і Андрію Білоусу, завідувачу кафедри таксації лісу та лісового менеджменту.
 
     У своєму звіті професор Петро Лакида зазначив, що у складі інституту функціонують 6 кафедр, НДІ лісівництва та декоративного садівництва, Ботанічний сад НУБіП України, Офіс національного представництва Forest Stewardship Council (FSC), Регіональний Східноєвропейський офіс моніторингу пожеж (REEFMC), Дзвінківський навчально-науково-виробничий центр.
     Доповідачем відмічено, що в інституті працює 86 науково-педагогічних працівників, у тому числі 1 член-кореспондент НААН України, 25 докторів наук та 57 кандидатів наук.
     В інституті навчається 796 здобувачів вищої освіти за програмами підготовки бакалаврів та 235 – за програмами підготовки магістрів. При цьому увагу було акцентовано на динаміці кількісного складу студентів, а також особливостях прийому на програми підготовки бакалаврів і магістрів, кількості зарахованих абітурієнтів у 2021 році. Важливе значення у звіті приділялося наявним кількісним показникам та різним формам профорієнтаційної роботи, необхідності залучення до таких заходів студентів фахових коледжів, міжкафедральних навчальних лабораторій тощо.
     У процесі аналізу науково-інноваційної діяльності доповідач відмітив основні показники наукових робіт та обсяги їх фінансування, приділив увагу необхідності збільшення кількості та підвищення якості наукових проєктів, що подаються на фінансування за рахунок державного бюджету. Позитивною є динаміка зростання кількості наукових статей, що публікуються в наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Актуальним залишається завдання із залучення коштів до спецфонду за рахунок виконання науково-дослідних робіт. Досить високі показники у цьому відношенні має кафедра таксації лісу та лісового менеджменту, яка упродовж 2021 року поповнила спецфонд на 380 тис. грн. Також було відмічено ряд кафедр, які ще не повною мірою розкрили свій потенціал і повинні більш продуктивно працювати у цьому напрямку.
     Позитивною є динаміка збільшення контингенту здобувачів наукових ступенів. Лише за останній рік в інституті було захищено 7 докторських та 5 кандидатських дисертацій, 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
     У звіті також було зазначено на необхідності більш активної участі співробітників інституту у міжнародних наукових проєктах, проходженні стажування викладачів і студентів у провідних зарубіжних наукових та навчальних закладах.
     У контексті виконання адміністративно-господарських робіт доповідач відмітив активні зміни, які відбуваються у Ботанічному саду, на закріпленій за інститутом території.
     Основними організаційними заходами на наступний рік було визначено: здійснення акредитації освітніх програм у межах освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії; координація роботи інституту та профільних регіональних відокремлених підрозділів НУБіП України щодо проведення профорієнтаційних заходів зі вступниками до закладів вищої освіти; зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення навчальних, науково-дослідних лабораторій відповідним обладнанням, реалізацією програми енергозбереження; збільшення контингенту студентів та аспірантів, особливо контрактної форми навчання; залучення студентів, в першу чергу магістрів, до науково-дослідної роботи; посилення інноваційної діяльності та залученням коштів до спеціального фонду університету та благодійного фонду інституту.
     В обговоренні звіту директора активну участь взяли співробітники інституту. Так, директор НДІ лісівництва та декоративного садівництва, професор Роман Василишин зупинився на тих викликах, які стоять перед науковцями інституту. Було відмічено на необхідності активізації публікаційної активності, підвищенні вимог до статей та їх якості. Виступаючий також зазначив, що науковий журнал інституту UkrainianJournalofForestandWoodScience ввійшов до категорії Б фахових видань України за спеціальностями 091 – Біологія, 101 – Екологія та з галузі знань «Біологічні науки». У цьому контексті також необхідно активізувати роботу щодо входження журналу до міжнародних наукометричних баз даних, розширити у наукових статтях спектр лісівничих тематик. Окремо було акцентовано увагу на підвищенні якості підготовки аспірантів, залученні коштів через різні наукові програми.
 
     Завідувач кафедри таксації лісу та лісового менеджменту, професор Андрій Білоус у своєму виступі зупинився на стратегічному розвитку матеріально-технічної бази, на застосуванні сучасних технічних засобів та поліпшенні організаційного супроводу наукових досліджень. Він також відмітив необхідність поліпшення студентського самоврядування.
 
     Начальник науково-дослідної частини, професор Володимир Отченашко приділив увагу динаміці контингенту студентів з урахуванням різних викликів, особливо на скороченні чисельності студентів магістратури. У зв’язку з цим він наголосив на необхідності вже зараз працювати із студентами 4 курсу та готувати їх до складання ЄВІ. Виступаючий також торкнувся питань відрахування і поновлення студентів, необхідності розробки сучасної концепції і моделі профорієнтаційної роботи. Професор В. Отченашко зробив акцент на важливості рівнонапруженості кафедр у науковій роботі, підвищенні вимог до наукових проєктів, а також формуванні міжкафедральних наукових розробок. У зв’язку із підвищенням категорії фахових видань Університету ним були анонсовані зміни до рейтингової оцінки наукових статей у таких виданнях.
 
     Всі виступаючі позитивно оцінили звіт директора ННІ лісового і садово-паркового господарства професора Петра Лакиди та запропонували його схвалити.
     Також на зборах трудового колективу було обрано делегатів від інституту на конференцію трудового колективу НУБіП України.
 
Сергій Дударець,
голова профбюро

ННІ лісового і садово-паркового господарства 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook