Звіт декана факультету землевпорядкування Тараса Євсюкова про основні види діяльності колективу у 2021 році – схвалено! Пріоритетні завдання на 2022 рік визначено!

24 грудня 2021 року
    23 грудня 2021 року відбулась звітна конференція трудового колективу факультету землевпорядкування НУБіП України. Від адміністрації Університету участь у засіданні брав начальник навчального відділу Ярослав Рудик. Також до роботи засідання долучилися роботодавці, представники студентів та аспірантів, директор навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку Геннадій Ржевський. Засідання колективу проходило в очному форматі із дотриманням карантинних вимог.

     Першим питанням порядку денного був звіт декана факультету Тараса Євсюкова про основні види діяльності колективу у 2021 році і визначення пріоритетних завдань на 2022 рік. Головний акцент у своїй доповіді Тарас Олексійович зробив на виконанні цільових показників діяльності факультету землевпорядкування зокрема таких як зростання контингенту студентів не менше 1%, забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними курсами на рівні не менше 95%, досягнення щорічного проходження практичного стажування НПП факультету не менше як 20% штатних НПП, підвищення публікаційної активності у журналах, що індексуються базами Scopus/WoS, оновлення лабораторій та ін.

     Декан звернув увагу на те, що другий рік поспіль колектив продовжує працювати у надзвичайних умовах. І якщо на початку вересня 2021 року з 52 співробітників факультету показник вакцинації становив 67%, то наразі 100% працівників колективу вакциновані і готові до освітнього процесу в очному, дистанційному чи змішаному форматі. Але, зазначив керівник факультету, такі виклики як пандемія, обмежена мобільність, індикативна вартість, ЄВІ при вступі до магістратури, нова формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, нові вимоги до акредитації освітніх програм і багато іншого. Все це покладає на нас ще більшу відповідальність в роботі і вимагає концентрувати наші зусилля.
     Потому декан детально зупинився на виконанні такого цільового показника діяльності факультету як зростання контингенту студентів і детально висвітлив підсумки вступної кампанії 2021 року наголосивши, що за підсумками рейтингу університетів України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», НУБіП увійшов у трійку кращих ЗВО України. За результатами адресного розміщення державного замовлення для випускників шкіл, найбільшу кількість місць отримали майбутні землевпорядники та геодезисти КНУ ім. Тараса Шевченка (50), НУБіП (47). Цього року суттєво зріс мінімальний прохідний бал і становив у 2021 році – 171.258 у порівнянні з минулорічним 165.684. Водночас зіграло таке зростання «не на руку», оскільки спеціальність вже не віднесена до числа тих, яким надається особлива підтримка і це ще один виклик вступної кампанії 2022 року.
     Водночас, на перший курс було зараховано 109 студентів це дещо менше показника 2020 року – 122, проте маємо суттєве збільшення кількості зарахованих студентів до магістратури. Так, у 2021 році за державним замовленням до магістратури вступили 53 магістра, проти 37 у 2020 році. Але, не маємо права, зупинятися адже контингент магістрів за останні 5 років, особливо по заочній формі навчання, суттєво зменшився і це дуже поганий знак для випускових кафедр і тривога у 2022 році буде зберігатися.
     У своєму виступі, декан зазначив, що наукова робота на факультеті не ведеться за принципом "рівнонапруженості". Одні кафедри позиціонують себе як кращі в університеті зі значним обсягом фінансування наукових досліджень, інші – суттєво відстають. Але є і позитивні зміни. У порівнянні з 2020 роком зменшилася кількість НПП з 11 до 6 осіб у яких відсутні публікації у журналах включених до наукометричних бази Scopus та WoS. Наразі лише 17% НПП на факультеті не мають таких публікацій. А найбільша кількість їх у таких вчених як Іван Ковальчук (19), Іван Опенько (16), Руслан Тихенко (13) та ін.
     У звітному році на факультеті проходила акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Наразі чекаємо висновку експертної групи.
     Протягом 2021 року разом із ВГО "АФЗУ" та "Земельною спілкою України" ми продовжували їх організовувати, ми активно популяризуємо ці заходи в Інтернет просторі, аби залучати якомога ширшу аудиторію. У міжнародній діяльності ми реалізовуємо спільний проект завдяки земельному субпроекту Німецько-українського агрополітичного діалогу (APD) у рамках якого факультет землевпорядкування НУБіП України вже понад 10 років активно співпрацює з Товариством з управління та реалізації земель, що здійснює управління державними сільськогосподарськими землями та лісами на території східної Німеччини (BVVG Bodenverwertungs-und-verwaltungs GmbH). Співробітники брали участь у FIG e-Working week (онлайн тиждень Міжнародної федерації геодезистів), Baltic Surveying та ін. Відбулася серія онлайн-зустрічей між представниками факультету землевпорядкування НУБіП України та факультету землевпорядкування і водного господарства Університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва) та університету Вармії і Мазовії (м. Ольштин, Польща) щодо спільних навчальних програм.
     Поміж тим керманич зазначив, що протягом складного року колектив всіма силами намагався проводити виховну, патріотичну, спортивно-масову роботу. У серпні 2021 року на базі Дзвінківського геодезичного навчального полігону відбулась – «Літня школа із геодезії та землеустрою 2021». Також були проведені «Школу першокурсника 2021» та Школу професійної майстерності землевпорядника та геодезиста, на яку завітали представниками компанії «ЕЛАЙН», проведено майстер-клас з практичного використання комплексу сучасних ГНСС приймачів ElNav і70, ElNav M3 і контролер-планшета з широкомасштабними SMART функціями та електронних тахеометрів GeoMax, які надійшли на факультет завдячуючи плановій щорічній програмі із закупівлі приладів та обладнання для освітнього процесу. Було проведено й низку виховних заходів.
     У вересні факультет відзначив своє 25 річчя факультету. Було підготовлено ювілейне видання про випускників і діяльність факультету, низка НПП відзначені відомчими нагородами, проведені зустрічі випускників. Університет став центром відзначення і 30-річчя земельної реформи і низки інших заходів.
     Структурним підрозділом факультету ННВЦ «Охорони природних ресурсів та реформування земельних відносин» забезпечено виконання плану надходжень до спецфонду. До університетської скарбнички принесено 2,4 млн. грн. Динаміка 2013-2021 років показує, що ми не зупиняємося і працюємо над виконанням плану.
     На завершення доповіді Тарас Олексійович звернувся до трудового колективу факультету і студентства працювати на повну силу задля досягнення бажаного результату з усвідомленням тих викликів і загроз, що постали перед факультетом, університетом та освітою в цілому.
     Пріоритетними завданнями факультету і кафедр у 2022 році мають стати: підготовка до відзначення 125-річчя Університету; підготовка відеолекцій і практичних занять; адаптація робочих програм дисциплін з урахуванням потреб провідних постачальників рішень у галузі точного позиціювання; розширення міжнародного співробітництва і практики проведення Круглих столів разом з роботодавцями; організація сучасної аудиторії для проведення відеоконференцій; проведення інвентаризації архіву землевпорядної документації та звітів з оцінки земельних ділянок і розробити зразкові (типові) види землевпорядної документації; відкриття аспірантури зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; проведення профорієнтаційної роботи, шляхом проведення Днів відкритих дверей для випускників шкіл, ліцеїв і коледжів, виїзних майстер-класів, запровадження Школи юного географа.

     В обговоренні звіту взяли участь начальник навчального відділу університету Ярослав Рудик, який відзначив високий рівень роботи колективу факультету на чолі із Тарасом Євсюковим. Зокрема, він зупинився на позитивних сторонах роботи приймальної комісії факультету, як по вступу на ОС «Бакалавр», так і ОС «Магістр». Разом з тим, Ярослав Рудик зупинився на необхідності постійної профорієнтаційної роботи всіма науково-педагогічними працівниками. Окрема увага була акцентована на необхідності підготовки відео лекцій та лабораторних занять.

     До обговорення долучились завідувач кафедри землевпорядного проектування Андрій Мартин, який відзначив основні досягнення колективу в міжнародній діяльності, важливості проведення круглих столів та семінарів на актуальні теми землеустрою та кадастру. Завідувач кафедри геодезії та картографії Іван Ковальчук, як гарант освітньої програми, закцентував увагу на необхідності ретельної підготовки до акредитації освітнього ступеня «Бакалавр», необхідності опублікування статей у наукометричних базах Scopus, Web of Science, відзначив на необхідності наявності науково-дослідних робіт на кожній кафедрі. Відзначив високий рівень проведення деканатом виховної роботи, зокрема Шевченком Олександром. Також в обговоренні взяли участь голова студентської організації факультету Олександр Вертелецький, член Ради роботодавців факультету Роман Михалевич, директор навчально-наукового центру виховної роботи та соціального розвитку Геннадій Ржевський. Після обговорення звіт був одноголосно схвалено.

 

 

     На завершення Тарас Олексійович подякував колективу за роботу та привітав із прийдешніми святами!

Ольга Тихенко,
голова профбюро факультету землевпорядкування

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook