У Бережанському агротехнічному інституті схвалено звіт директора щодо діяльності закладу у 2021 році й визначено основні завдання на 2022 рік

24 грудня 2021 року
23 грудня 2021 року у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відбулись збори трудового колективу, на яких заслухали та обговорили звіт директора, професора Мирона ЖИБАКА про результати роботи колективу інституту за 2021 рік та перспективи розвитку на 2022 рік. Враховуючи карантинні вимоги збори відбулися в змішаному форматі.
 
     На зборах були присутні:
Віктор КАПЛУН, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, доктор технічних наук, професор;
Олександр САНЧЕНКО, начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України, кандидат технічних наук, старший викладач;
Володимир ОСТАП`ЮК, голова ради роботодавців факультету енергетики та електротехніки, помічник голови правління генерального директора з питань охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго»;
Марія ЛУК’ЯНОВА, перша заступниця міського голови.
     У своїй доповіді Мирон Миколайович детально проаналізував досягнення колективу за звітний період, а також зупинився на проблемах і завданнях, які потрібно вирішувати на перспективу. 
     До основних здобутків колективу слід віднести: акредитацію освітньо-професійних програм підготовки фахівців другого (магістерського) рівня «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Комп’ютерні науки»; започаткування нової спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем 201 «Агрономія», набір на яку буде проведено у 2022 р.; функціонування міжкафедральної лабораторії з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі спеціальності 205 «Лісове господарство».
     Значна увага була акцентована на результатах навчально-методичної роботи та на якості підготовки фахівців ОС «Магістр».
     Дистанційна форма навчання в інституті забезпечується за допомогою навчально-інформаційної платформи Moodle, в якій розміщено 419 електронних навчальних курсів із використанням програм відеозв’язку ZOOM, Skype, CiscoWebEx Meeting, Google Meet та інші.
     Значно активізовано роботу наукової бібліотеки, а саме у 2021 році ініційовано створення інституційного репозиторію під назвою Цифрова бібліотека «DSpace.Bati», запроваджено послугу «Електронної доставки документів»; розпочато встановлення вільної автоматизованої інтегрованої бібліотечної системи Коha для автоматизації роботи та створення електронного каталогу фонду бібліотеки; створено бібліотечну раду для постійної координації наукової бібліотеки із кафедрами та відділами інституту.
     Науково-дослідна робота НПП інституту проводилася за 12 ініціативними кафедральними тематиками, за якими керівники щорічно звітують згідно розробленого плану.
     Незважаючи на пандемію, у 2021 році науково-інноваційна діяльність як викладачів, так і студентів представлена певними здобутками: захист кандидатської дисертації старшого викладача кафедри обліку і аудиту та присвоєння йому наукового ступеня доктора філософії; проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів; висока публікаційна активність НПП і студентів; отримання призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Для виконання спільних наукових проєктів науковцями інституту реалізуються угоди про співпрацю із закладами вищої освіти, науковими установами та провідними підприємствами.
     Директором було наголошено на необхідності урізноманітнення форм і методів профорієнтаційної роботи, недопущення подальшого зменшення контингенту студентів, збільшення кількості вступників до НУБіП України.
     Виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання та формування лідерських якостей студентської молоді.
     Значна увага в інституті приділяється міжнародній діяльності, зокрема здобувачі вищої освіти та викладачі мають можливість стажуватися і проходити практичну підготовкуу передових господарствах Швейцарії, Німеччини, Польщі; підписано договори про наукове та навчальне співробітництво з університетом економіки у Бидгощі (Польща) та університетом III Віку в Громадці (Польща), які на протязі року приймали активну участь в освітньо-науковому процесі інституту. Продовжується співпраця за програмою академічної мобільності ERASMUS+ з Жешівським університетом (Польща). Поновлено та укладено договори про міжнародне наукове та навчально-виробниче співробітництво з освітніми закладами та підприємствами інших держав.
     Проведено значну роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази інституту: створено сучасні лабораторії та кабінети; придбано новітнє лабораторне обладнання, устаткування; оновлено та виготовлено нові лабораторні робочі місця; проведено заміну вікон, дверей на енергозберігаючі; облаштовано пандуси для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в навчальних корпусах інституту. Всього проведено ремонтно-будівельних робіт та улаштування пожежної сигналізації на загальну суму 1019,5 тис. грн.
     Також очільником закладу проведено детальний аналіз фінансового стану інституту. 
     Заслухавши звіт директора, до колективу інституту звернувся куратор нашого закладу від НУБіП України Віктор КАПЛУН, який оцінив роботу закладу за звітний період, наголосив на завданнях, які стоять перед навчальними закладами в умовах пандемії, зокрема використання нових педагогічних підходів у створенні ЕНК; стимулювання студентів до успішного навчання в онлайн форматі; моніторинг та пряме спілкування із здобувачами; поєднання освітньої, наукової та інноваційної складової та запевнив у подальшій всебічній підтримці щодо їх вирішення.
 
     Начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України Олександр САНЧЕНКО зазначив значний доробок інституту за звітний період, підняв питання якості підготовки фахівців в інституті, ефективності профорієнтаційної роботи, недопущенні зменшення контингенту студентів, важливості підготовки до акредитації ОПП в 2022 році, посилення співпраці з Бережанським фаховим коледжем та висловив слова вдячності за активну роботу.
 
     В обговоренні звіту взяли участь: завідувач кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві Володимир ДИНЯ, завідувачка навчального відділу Галина ХРИСТЕНКО, завідувачка кафедри обліку і аудиту Світлана ГЕРЧАНІВСЬКА та декан факультету енергетики та електротехніки Василь БУНЬКО, які позитивно оцінили роботу колективу за звітний період. Виступаючі акцентували увагу на постійне підвищення якості освітнього процесу за фахово-професійним, інформаційно-комунікаційним дистанційними формами навчання; забезпеченні освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням, матеріалами, програмним забезпеченням; посилення інформаційно-технологічної складової в організації і проведенні занять; залученні роботодавців та провідних фахівців підприємств й організацій до змістового наповнення освітніх програм, проведення занять; підтриманні та зміцненні взаємозв’язків із навчально-науковими інститутами, факультетами і кафедрами базового університету.
 
     Голова студентської ради факультету економіки і природокористування Діана ЛУЖНА зазначила, що студентська рада є повноправним представницьким органом, який працює злагоджено та об’єднано разом з відділом гуманітарної освіти та студентських справ, деканатами факультетів та адміністрацією інституту, а також висловила слова вдячності адміністрації закладу за всебічну підтримку та співпрацю.
     Перша заступниця міського голови Марія ЛУК’ЯНОВА схвально оцінила роботу колективу закладу,подякувала за співпрацю і запевнила колектив у подальшому підтриманні партнерських відносин.
 
     Голова ради роботодавців факультету енергетики та електротехніки Володимир ОСТАП`ЮК наголосив на значних здобутках інституту та висловив сподівання на подальший тісний контакт виробництва, освіти та науки.  
     Основними завданнями на 2022 рік в плані реалізації Програми розвитку Університету «Голосіївська ініціатива-2025», Програми розвитку ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» визначено: подальша реалізація взаємозв’язків у всіх напрямах діяльності інституту з НУБіП України; провадження на високому рівні освітньої діяльності; покращення матеріально-технічного і методичного забезпечення; провадження наукової діяльності завдяки проведенню наукових досліджень та використання отриманих результатів в освітньому процесі; забезпечення органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності; налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародного співробітництва; збільшення надходження коштів до спеціального фонду.
 
     Учасники зборів трудового колективу схвалили звіт директора інституту та підтримали перспективи розвитку закладу на 2022 рік.
   Делегатами на звітну конференцію трудового колективу Національного університету біоресурсів і природокористування України одноголосно обрано директора Мирона ЖИБАКА та голову профспілкової організації Володимира ЗАЙЧУКА.
 
 Галина Христенко,

завідувачка навчального відділу 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook