Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування»: виклики та перспективи – предмет дискусії учасників Всеукраїнського круглого столу

24 грудня 2021 року
      22 грудня 2021 року кафедрою обліку та оподаткування економічного факультету було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування»: виклики та перспективи».

   Захід відбувся в змішаному форматі з використанням онлайн-сервісу СіsсоWebex з метою обговорення проблемних аспектів, обміном досвідом та внесенням пропозицій щодо удосконалення якості підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що  зумовлено об‘єктивними вимогами сучасного суспільства в підвищенні якості освіти та відповідно необхідністю удосконалення рівня кваліфікації конкурентоспроможного науковця.

   У роботі круглого столу взяли участь більше 40 учасників, серед яких: науковці закладів вищої освіти України: ДВНЗ «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана»; Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), Львівського торгівельно-економічного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Національної академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), Київського національного торгівельно-економічного університету (м. Київ), Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», представники роботодавців: Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Держаудитслужби України, (м. Київ), ВПГО «Спілка аудиторів України» (м. Київ), Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський інститут права і оцінки» (м. Київ), Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЗАР_УКРАЇНА», аудиторської консалтингової компанії «EBS», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛЬГА».

    З вітальним словом до гостей та учасників заходу звернулися проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Кваша та завідувач кафедри обліку та оподаткування, гарант освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Любов Гуцаленко, які відмітили необхідність проведення таких наукових заходів, відзначили актуальність теми.

  Віталій Вакуленко, завідувач відділу аспірантури, у свій доповіді акцентував увагу на підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти в умовах сьогодення, відмітивши, що у світі немає єдиного механізму підготовки докторів наук і організації захисту дисертацій. Для прикладу було наведено досвід Італії, США, Німеччини, Польщі. В доповіді також було визначено проблеми в підготовці наукових кадрів, зокрема: якість програм підготовки, наукового керівництва; матеріального технічного-забезпечення, середовища для обговорення результатів дослідження.

    Про сучасні вимоги до професійних компетентностей наукових кадрів зі спеціальності «Облік і оподаткування» була присвячена доповідь Петра Куцикаректора Львівського торговельно-економічного університету. У доповіді було акцентовано увагу на скороченні кількості здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, інтегральних компетентностях, формуванню та вибору дисциплін з вибіркового блоку.

   Щодо особливостей змістової складової освітньо-наукової програми "Облік і оподаткування" в ННЦ "Інститут аграрної економіки" розповіла Юлія Бездушна - директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський інститут права і оцінки» (м. Київ), член Ради роботодавців економічного факультету. У своїй доповіді вона також звернула увагу на недоліки та переваги, визначені експертами при проведенні акредитації.

    Сергій Легенчук - завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка», експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, рецензент освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування», в своїй доповіді визначив проблемні аспекти проектування і реалізації освітніх програм зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування". Зокрема, акцентовано увагу на нерентабельності формування вузькоспеціалізованих програм підготовки, скорочення кількості годин на підготовку, що негативно позначається на якості освітніх програм. Доповідач також зауважив, що особливої актуальності набувають питання доброчесності, мобільності здобувачів та ролі гаранта на останній стадії підготовки, а саме на захисті дисертації, при цьому дане питання має бути зафіксоване у внутрішніх документах закладу вищої освіти.

  До обговорення питань змістовної ідентифікації складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з обліку і оподаткування приєднався Андрій Пилипенко - завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця. Він також акцентував увагу на предметній області, яку охоплює освітньо-наукова програма та її зв’язок з іншими рівнями.

    Завідувач кафедри обліку та оподаткування, гарант освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» Любов Гуцаленко – визначила питання змістовного наповнення освітньо-наукової програми 071 «Облік і оподаткування в НУБіП України», зазначивши, що освітньо-наукова програма обсягом 60 кредитів ЄКТС включає перелік компетентностей, нормативний зміст підготовки здобувачів, сформульований у термінах результатів навчання та форми атестації.

   Василь Савчук – професор кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України у своїй доповіді «Моделювання як чинник поглибленого пізнання об‘єкта дослідження», відмітив, що метод моделювання є незамінним засобом і при прогнозуванні різних явищ, де неможливо точно аналізувати всі обставини чи проводити спостереження і вимірювання.

   В роботі круглого столу прийняли участь здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з обліку і оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України, Ганна Грищук, Олена Попова, Дарина Вакулик, Артур Дудніченко та Альона Бельдій, яка в своїй доповіді розкрила погляд здобувачів на процес підготовки докторів філософії зі спеціальності «Облік і оподаткування».

   Марія Шигун – завідувач кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана доєдналася до наукової дискусії та відмітила, що проблематику створення вузькоспеціалізованих освітньо-наукових програм та важливості також питань вибору керівника, рецензентів та опонентів

    До дискусійних обговорень долучилися й інші провідні науковці та практики: Євгенія Калюга (професор кафедри обліку та оподаткування НУБіП України), Сергій Бардаш (професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України), аспіранти-випускники: Олена Жовніренко - головний консультант секретаріату Комітету з питань економічного розвитку Апарату ВРУ, Інна Цвігун, завідувач кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу Подільського державного аграрно-технічного університету (м. Камянець-Подільський), Крістіна Федорченко.

   Перспективним напрямом подальшого вдосконалення підготовки докторів філософії є запровадження міжнародних програм співробітництва, зокрема шляхом реалізації програм міжнародної академічної мобільності. Здобувачі повинні мати можливість активно обговорювати результати своїх досліджень не лише з науковим керівником, але й з колегами, які працюють над схожими науковими проблемами.

       На завершення заходу професор Любов Гуцаленко подякувала учасникам круглого столу за цікаві доповіді, корисну зустріч та поради в напрямі удосконалення ОНП за спеціальністю "Облік і оподаткування", побажала всім учасникам наукових здобутків та плідної праці.


Катерина Шевчук,
доцент кафедри обліку та оподаткування

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook