В Ніжинському агротехнічному інституті роботу колективу за звітний рік та плани на 2022-й схвалили, звіт директора затвердили

24 грудня 2021 року
     22 грудня в інституті відбулася конференція трудового колективу, на якій заслухали звіт директора Василя Лукача про діяльність інституту у 2021 році та основні завдання колективу на 2022 рік.

     На звіті були присутні представники НУБіП України: проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, д.е.н., професор, академік Національної академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Кваша Сергій Миколайович та декан факультету конструювання та дизайну, к.т.н., доцент Ружило Зіновій Володимирович.

     Рік, що минає, приніс багато викликів, але при цьому рік був результативний: утримано студентський контингент; збережено науково-педагогічний персонал; навчально-виробничу діяльність піднято до інноваційно-технологічного рівня; науково-дослідна робота дає фінансові результати. Розвивається і зміцнюється матеріально-технічна база.

     Основною проблемою і головним завданням колективу на 2022 рік є нарощення студентського контингенту. Для цього передбачається відкриття нових спеціальностей та акредитація освітніх програм "Агрономія" та "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)".
    У профорієнтаційній роботі переглянуто підходи щодо її проведення та взято курс на постійне спілкування з абітурієнтами та запровадження діалогу успішних випускників закладу з майбутніми студентами.
     Ключовими завданнями факультетів є модернізація лабораторної бази. В поточному році навчальні лабораторії поповнилися сучасним обладнанням на суму близько 700 тис. грн.
     Для поглибленої практичної підготовки фахівців придбано трактор з системою автоматичного керування та обприскувач фірми John Deere на загальну суму 3,48 млн. грн.
     В планах на майбутнє – створення інтегрованих технологій: мікропроцесорних систем, точного землеробства… Лабораторія технічної творчості сприятиме фаховому зростанню майбутніх інженерів.
     Навчально-науково-виробничий підрозділ стає справжньою базою практичної підготовки студентів: отримано високі урожаї озимої пшениці, соняшнику, а по урожайності кукурудзи на зерно подолано 100-центнерний рубіж. Вдалий менеджмент з реалізації продукції дав змогу збільшити надходження коштів до спеціального фонду за останні три роки більш ніж у два рази. Загалом інститут на 1 гривню державного фінансування отримає в цьому році близько 3 гривень власних надходжень.
     Спільно з Радою роботодавців (голова Ради – д.е.н., професор Бутко Микола Петрович) розглянуто питання завершення реконструкції центрального корпусу інституту.
     Виховання молоді в сучасних умовах потребує національно-патріотичного спрямування. Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та Музейний комплекс інституту сприятимуть національно-патріотичному вихованню молоді та виховній роботі в цілому.
     У обговоренні взяли участь заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Демчук, яка свою увагу зосередила на забезпеченні якості освітнього процесу і підвищенні ефективності роботи кафедр зокрема, необхідності покращення навчально-лабораторної бази та організації освітнього процесу в умовах пандемії.

 

 

     Декан факультету агротехнологій та економіки Галина Македон наголосила на необхідності зміцнення лабораторної бази започаткованих освітніх програм "Агрономія" та "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", які будуть проходити первинну акредитацію. Як зазначила декан, зросли показники наукової роботи. Покращилося методичне забезпечення всіх освітніх компонент. В практиці роботи – постійний діалог з радою роботодавців та стейкхолдерами.
    Начальник планово-фінансового відділу Ольга Панченко провела аналіз економічних показників інституту. Підвищення урожайності, ріст виробництва валової продукції (142 %) привели до понадпланового збільшення надходження коштів (171 %). Це дало змогу здійснити закупівлю лабораторного обладнання та значно покращити матеріально-технічну базу навчального закладу.

    Заступник директора з навчально-науково-виробничих питань та інноваційно-господарської діяльності Андрій Івановський зосередив увагу на необхідності запровадження сучасних технологій на навчально-науково-виробничому підрозділі (ННВП). Сучасна техніка і упровадження технологій дають змогу покращити практичну підготовку фахівця. Робота кафедри агрономії з використанням інтегрованих лабораторій та бази ННВП сприятиме удосконаленню освітнього процесу. Активно ведуться роботи з реконструкції навчального корпусу: євроремонти, заміна системи опалення, оснащення пожежно-охоронною сигналізацією та системою відеоспостереження тощо.

     З цікавістю було сприйнято виступ заступника голови студентської ради інституту Владислави Сердюк. Студентське самоврядування в інституті носить не формальний характер. Студентська рада є повноправним представницьким органом. З адміністрацією налагоджені партнерські відносини: завдяки спільному рішенню були придбані костюми для колективів художньої самодіяльності на суму 45,5 тис грн.

 

     Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Олександр Сидорович закцентував увагу присутніх на важливості національно-патріотичного вихованні молоді. Ще раз підкреслено, що осередком такої діяльності в інституті є кафедра соціально-гуманітарних дисциплін. Розповів про роботу музейного комплексу та представив проект створення Музею Ніжинського огірка, які будуть сприяти покращенню профорієнтаційної роботи. Відзначив плідну і творчу роботу голови профспілкового комітету інституту Анатолія Заверткіна зі створення зали спортивної слави. У планах кафедри – налагодження співпраці з громадськими об'єднаннями та започаткування на базі інституту пластунського руху Ніжинщини.

     Куратор навчального закладу, доцент Зіновій Ружило підтримав ідею відкриття нових спеціальностей, але при цьому наголосив на важливості існуючих технічних і технологічний спеціальностей, адже вони були, є і будуть фундаментом інституту та основою агропромислового комплексу регіону.

     Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку Сергій Кваша підняв питання якості освітнього процесу загалом та підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з урахуванням сучасних потреб і вимог виробництва. Сьогоднішній студент вимагає від викладача ґрунтовних знань з навчального предмета та сучасних підходів при висвітленні новітніх технологічних процесів і технологій. Як неодноразово зазначав ректор університету Станіслав Ніколаєнко, студент сьогодні йде до затребуваного викладача, адже роль викладача при цьому визначальна і набуває першочерговості.

     У результаті наданих пропозицій конференція трудового колективу роботу за 2021 рік схвалила, а звіт затвердила.


Ірина Демчук,
заступник директора
з навчально-виховної роботи

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook