Колектив факультету ветеринарної медицини схвалив звіт декана Миколи Цвіліховського за 2021 рік

23 грудня 2021 року
     23 грудня 2021 р. у змішаному очно-дистанційному режимі відбувся звіт декана факультету ветеринарної медицини Миколи Цвіліховського «Про результати діяльності факультету ветеринарної медицини у 2021 році та завдання на 2022 рік». 
     Було відзначено, що факультет, незважаючи на глобальні виклики, що пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції, продовжив динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2025».
     В засіданні трудового колективу факультету брав участь ректор університету, академік Станіслав Ніколаєнко та голова ради роботодавців Сергій Ничик.
 
     Доповідач відзначив, що на факультеті попередньо оптимізовано структуру управління, оновлено кадри, що дозволило поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти, покращити наукову, методичну та виховну роботу.
     Наразі нагальне завдання колективу факультету – надалі поліпшувати якість освітньо-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.
 
 
     Нині на факультеті, виключно за денною формою підготовки, навчається 1313 здобувачів вищої освіти, з них на програмах підготовки бакалаврів 50 (4 %), магістрів – 1263 (96 %). На контрактній основі проходять підготовку 550 (42 %) здобувачів вищої освіти.
     Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і 1 член-кореспондент НААН та 19 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 40 (35 %) докторів наук, професорів, 68 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 6 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2021 р. видано 4 підручники, 5 навчальних посібників, 17 брошур, 58 (233,8 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 4 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти галузі знань «Ветеринарна медицина».
     З метою приведення клінічної підготовки здобувачів галузі знань «Ветеринарна медицина» до Міжнародних стандартів на факультеті створено Клінічну раду. 
     Продовжується співпраця з регіональними закладами освіти НУБіП України − Немішаївським і Мукачівським фаховими коледжами, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини.
     З метою підвищення якості клінічної підготовки здобувачів вищої освіти та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», «Друг», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, Інститутом ветеринарної медицини НААН, ТОВ «Нестле Україна», фірмою «Роял Канін Україна», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін.
 
     За результатами участі здобувачів вищої освіти у наукових заходах у 2021 р. отримано перше і третє індивідуальні місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт галузі знань 21 «Ветеринарна медицина».
     ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету вже 7 років поспіль є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
     У 2021 р. факультетом підготовлено і здійснено випуск 155 фахівців, у т.ч. 104 магістрів та 51 бакалавра.
     У цьому році вперше було проведено єдиний державний кваліфікаційний іспит (пілотний проєкт) для випускників магістратури галузі знань «Ветеринарна медицина».
     У складних умовах вступної кампанії 2021 року на факультет прийнято 274 вступників ОС «Магістр». На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Магістр» на 1-й курс прийнято 57 осіб, що становить 20,8 % від числа всіх вступників.
     У 2021 р. вперше акредитовано дві освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії: «Незаразна патологія тварин» − ЗРАЗКОВА акредитація, гарант д.вет.н., проф. Грушанська Н.Г. і «Заразна патологія тварин» − ЗРАЗКОВА акредитація, гарант д.вет.н., проф. Галат М.В. В процесі акредитації знаходиться ОНП підготовки доктора філософії «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», гарант д.вет.н, проф. Якубчак О.М. 
     У нинішньому році на факультеті виконувались 57 наукових тем, у т.ч. 7 бюджетних, 19 госпдоговірних і 2 за міжнародними грантами на загальну суму 2960 тис. грн., що становить 30,4 тис. грн. на 1 штатну одиницю НПП.
     Науковцями факультету видано 21 монографію, 5 науково-практичних рекомендацій, 491 наукову статтю та тез доповідей конференцій, у т.ч. 64 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, отримано 21 патент і свідоцтва на винаходи.
     У 2021 р. на факультеті було проведено 3 Міжнародних науково-практичних конференцій і 10 Всеукраїнських науково-практичних семінарів.
     У 2021 р. у спецрадах здобувачами захищено 22 дисертації у т.ч. 4 на здобуття наукового ступеня доктора і 15 - кандидата наук, 3 – на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
     Отримано 2 Міжнародних освітньо-наукових гранти для викладання, навчання та стажування молодих вчених і здобувачів вищої освіти за кордоном. 
     У 2021 р. створено постійно діючі робочий виконавчий орган Колегія докторів наук факультету, метою якого є прогнозування, формування і особисте вирішення кожним доктором наук освітніх, наукових, інноваційних задач і реалізація представницьких функцій у галузі ветеринарної медицини.
     Науково-педагогічні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти впродовж року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: стажуванні в Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Вроцлавському природничому і Вроцлавському медичному університетах та у Варшавському університеті наук про життя (Польща), університеті Лейда (Іспанія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Таллін, Естонія), 25-й Антарктичній експедиції (Аргентинський архіпелаг), On-line конференціях, семінарах і круглих столах. Здійснювалась підготовка і видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації. 
     Підписано угоду про співпрацю із Самаркандським ветеринарним інститутом, Узбекистан, а також з університетом Миколая Коперника в Торуні, Польща. Перепідписано угоду з Вроцлавським природничим університетом, Польща.
     Нині на факультеті навчається 24 іноземних здобувачів вищої освіти з 14 країн: КНР, Палестини, Нігерії, Ізраїлю, Туреччини, Ірану, Алжиру, Лівану, Південної Кореї, Росії, Йорданії, Індії та Марокко. У 2021 р. здобувачами вищої освіти на факультеті стали представники 5 країн.
     Три наших здобувачі вищої освіти факультету пройшли навчання в Іспанії, Польщі, Естонії. 
     Традиційно на факультеті проходили конкурси «Дебют першокурсника», «Краса ФВМ», здобувачі вищої освіти факультету брали активну участь у загально університетських заходах. Важливою подією є створення студентського Арт-простору (кім. 116 Г корпус 12).
     У гуртожитку № 6, де проживають здобувачі вищої освіти факультету, у 2021 р. підготовлені 15 кімнат для поселення першокурсників, що облаштовані новими меблями, здійснено капітальний ремонт сходинкових маршів, заміна електропроводки, світильників, вікон; проведено капітальний ремонт підлоги на 1-му поверсі коридору та спортзалі, ремонт вестибюлю, зали відпочинку, читальної зали, кімнати для сушіння одягу, встановлено мультимедійний проектор у читальній залі.
 
 
 
     В обговоренні взяли участь професори Дмитро Засєкін, Ігор Калінін, завідувачі кафедр Наталія Грушанська, Вадим Іщенко, доценти Віталій Ситнік, Роман Димко, голова студентської організації Ольга Красновид, голова ради роботодавців член-кореспондент НААН Сергій Ничик, а також до виступу приєднався ректор Станіслав Ніколаєнко.
 
 
 
 
     Також збори трудового колективу обговорили завдання на 2022 рік. Одним із основних завдань є реконструкція стаціонарів та створення кафедр з відповідними клініками за видами тварин.
 
Сергій Деркач, Юрій Жук, Тарас Савчук,

заступники декана 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook