Конференція трудового колективу: про результати діяльності ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» у 2021 році та завдання колективу на 2022 рік

23 грудня 2021 року
       Традиційно, наприкінці року, аналізуються і підводяться підсумки здійсненої роботи, складаються плани на майбутнє. Так, 22 грудня 2021 року відбулася конференція трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» у змішаному форматі.
       До проведення цьогорічної конференції долучився проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України, академік НААН, доктор економічних наук, професор Сергій Кваша і декан факультету конструювання та дизайну НУБіП України, кандидат технічних наук, доцент, голова наглядової Ради коледжу Зіновій Ружило.
       Директор коледжу Олена Литовченко представила учасникам зборів доповідь про результати діяльності ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» у 2021 році та завдання колективу на 2022 рік.

       У рамках реалізації Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України «Голосіївська ініціатива – 2025», Стратегічного плану розвитку ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» на 2021-2025 рр. та плану діяльності закладу на 2021 рік колективом коледжу здійснено таку роботу:
  • у зв’язку з пандемією, спричиненою коронавірусною хворобою СОVID-19, організовано освітній процес та іншу діяльність коледжу згідно з діючими вимогами;
  • успішно проведено вступну кампанію, за результатами прийому 2021 року збільшено контингент студентів денної форми порівняно з минулим роком (зараховано на навчання за усіма формами фінансування і навчання – 223 особи, у тому числі за державним замовленням на денну форму навчання – 127 осіб, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб – 96 осіб; виконане державне замовлення (+ 11 державних місць порівняно з 2020 роком);
  • реалізовується ступенева система підготовки фахівців;
  • здійснено кроки щодо покращення кадрового потенціалу (у коледжі працюють 65 викладачів (штатних – 55 осіб): 3 доктори наук, 15 кандидатів наук, 43 – з вищою категорією, 31 – з науковими та педагогічними званнями (штатних – 12 кандидатів наук (22%), 37 (67%) – з вищою категорією, 28 (51%) – з науковими та педагогічними званнями); державні нагороди, почесні звання мають 8 осіб);
  • педагогічні працівники коледжу є учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій, тренінгів, семінарів та майстер-класів, Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний Оскар ДУ «НМЦ вищої та фахової передвищої освіти», засідань всеукраїнських та обласних методичних об'єднань педагогічних працівників;
  • здійснюється співпраця з Міжнародними організаціями щодо стажування викладачів та студентів за кордоном, з роботодавцями щодо організації більш ефективного практичного навчання в коледжі задля створення нових баз практик та місць працевлаштування, підвищення кваліфікації викладачів;
  •  підписано угоди про співпрацю з Вищою школою Агробізнесу в Ломжі (Польща); Автомобільним технікумом в Любартові (Польща);
  • проводиться виховна робота, є вагомі здобутки у спортивній діяльності та художній самодіяльності.
       Звернула увагу на тому, що в коледжі в умовах пандемії вдало функціонує запроваджений змішаний формат навчання, розроблено гнучкий алгоритм освітнього процесу. Педагогічні працівники постійно підвищують і вдосконалюють рівень володіння інформаційними технологіями і вміло їх застосовують під час проведення занять. Збільшилася кількість здобувачів освіти, які навчаються за умов договору. Цьому сприяла активна профорієнтаційна робота, постійна присутність коледжу у соціальних мережах, залучення студентів до створення рекламного контенту тощо.

       Одним із найважливіших здобутків 2021 року є покращення матеріально-технічної бази закладу: здійснюються капітальні та поточні ремонти навчальних аудиторій та загальних приміщень, оновлюється комп’ютерне забезпечення (придбано 10 комп’ютерів, телевізор, 2 принтера, 2 мультимедійні установки на загальну суму 68,3 тис.грн.), створюються та оновлюються нові робочі місця для проведення лабораторних та практичних занять; придбано нові меблі для кабінетів та навчальних аудиторій.
       Для покращення соціально-побутових умов проживання студентів у гуртожитку коледжу продовжено заміну вікон на енергозберігаючі, замінено вхідні двері; здійснено ремонт 8-ми студентських кімнат для проживання; зроблено поточні ремонти коридорів, сходинкових клітин; оновлено меблі в кімнатах; відремонтовано кабінет Захисту України, кімнати здоров'я; встановлено бордюри, лави, здійснено ремонт доріжок до гуртожитку.
       Були закуплені захисні та дезінфекуючі засоби, обладнання тощо для виконання вимог в умовах пандемії.
       Підсумовуючи доповідь, директором були озвучені плани роботи колективу на 2022 рік.

 

       В обговоренні звіту директора взяли участь Тетяна Шеїн, заступник директора з навчально-виховної роботи; Наталія Шевченко, заступник директора з виховної роботи, Петро Дейкун, голова профспілкового  комітету Первинної профспілкової організації коледжу, Світлана Бугерчук, завідувач гуртожитку, Катерина Лаврінець, голова студентської ради коледжу. Виступаючі акцентували увагу на удосконаленні методики викладання дисциплін у зв'язку з карантинними обмеженнями та здійсненням змішаного (дистанційного) навчання, організації дистанційного та змішаного навчання, підготовки студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, складання ЗНО; продовженні пошуку нових форм профорієнтаційної роботи через активне використання соціальних мереж; продовженні та розширенні співпраці з закладами освіти інших країн щодо проведення наукових семінарів та конференцій, обміну досвідом; щорічному оновленні матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, модернізації комп’ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення; активізації наукової роботи; продовженні реалізації програми з енергозбереження.

       Голова наглядової Ради коледжу Зіновій Ружило відмітив позитивні зміни в роботі закладу, акцентував на гарних показниках щодо збільшення контингенту студентів, високому рівні виховної роботи, зміцненні зв’язків та більш тісній співпраці між коледжем і базовим університетом, покращенні матеріально-технічної бази.   

       Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку НУБіП України Сергій Кваша відзначив, що колектив успішно долає всі виклики, пов’язані з пандемією, позитивну динаміку контингенту студентів, гідне місце закладу освіти на рівні області. Наголосив на необхідності детального аналізу потреби відкриття нових спеціальностей, збільшення кількості вступників до НУБіП України, постійному розвитку фахової майстерності педагогічного колективу та важливості ролі студентського самоврядування в закладі освіти, а саме: участі студентів у здійсненні моніторингу якості освіти, проведенні анкетування та у вирішенні питань діяльності коледжу.

       На завершення директор Олена Литовченко побажала колективу здоров’я, успішного завершення року, подякувала за плідну роботу колегам та студентам. Також висловила слова вдячності керівництву університету за постійну увагу, підтримку  та відстоювання інтересів колективів коледжів.
       У підсумку учасники  конференції  затвердили звіт директора Олени Литовченко та схвалили роботу колективу за 2021 рік.
Тетяна Шеїн,
заступник директора з навчально-виховної роботи

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook