Підвищення якості освітнього процесу у центрі уваги навчально-методичної ради

23 грудня 2021 року
     Грудневе засідання розпочав голова навчально-методичної ради, проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук. Проректор акцентував увагу присутніх на актуальних питаннях організованого завершення зимової екзаменаційної сесії, процедури відпрацювання академічної заборгованості студентами, дотримання дисципліни під час організації заходів з нагоди вручення дипломів випускникам-магістрам, підбиття підсумків рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.
 
    Начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх поінформувала про результати проведення самоаналізу освітніх програм.
 
     Відповідальний секретар приймальної комісії університету Сергій Ковалевський представив на обговорення і затвердження Правила прийому на навчання до НУБіП України у 2022 р. З аналогічного питання доповів і начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Олександр Санченко. Зокрема, він представив оновлені правила прийому на навчання для закладів фахової передвищої, вищої освіти у відокремлених структурних підрозділів НУБіП України на 2022 рік.
     Про рекомендацію щодо затвердження голів Екзаменаційних комісій доповіла заступник начальника навчального відділу Оксана Зазимко, яка представила голів Екзаменаційних комісій у базовому закладі НУБіП України зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньої програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями бакалавра та магістра на 2022 рік, а Олександр Санченко представив на затвердження голів екзаменаційних комісій у всіх Відокремлених структурних підрозділах НУБіП (регіональних закладів освіти) зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньої, освітньо-професійної програм та присвоєння їм кваліфікації: магістр, бакалавр, молодший спеціаліст, фахового молодшого бакалавра на 2022 рік.
    Навчально-методичною радою рекомендовано Вченій раді університету на затвердження План-графіку підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та фахової передвищої освіти в ННІ неперервної освіти і туризму у 2022 році, про який доповіла директор  Олена Ковальова.
 
     Про підготовку фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у міжкафедральній навчальній лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж ім. О. Майнової НУБіП України» доповів заступник декана економічного факультету Михайло Маршалок.
     Проректор з науково-педагогічної роботи Василь Шинкарук доповів про організацію та порядок проведення відеозаписів лабораторних та практичних занять. Він зазначив, що наказом ректора від 01.11.2021 р. №1183 про підвищення якості дистанційної освіти визначено напрями покращення освітнього процесу. В обговоренні питання виступили Олена Ковальова, директорка ННІ неперервної освіти і туризму, Іван Ковальчук завідувач кафедри геодезії та картографії, Володимир Костюк, професор кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка.
 
     Директор наукової бібліотеки Тетяна Кіщак доповіла про результати роботи комісії з академічної доброчесності у 2021 році. Зокрема, вона звернула увагу присутніх, що у 2021 році було перевірено на ознаки плагіату 165 навчально-методичних видань, 37 не пройшли такої перевірки, з них 21 видання було рекомендоване до розгляду комісією з етики та академічної доброчесності. Всього у 2021 р. відбулось 6 засідань комісії з етики та академічної доброчесності, за результатами розгляду навчальних видань, 19 були рекомендовані до розгляду навчально-методичною радою та затверджені вченою радою університету, а 2 повернуті на доопрацювання.
 
     Традиційно на завершення рада розглянула представлені рукописи навчальних посібників у такій редакції:
  1. Навчальний посібник «Загальні технології харчової промисловості» (автори – к.т.н., доцент Савченко О.А., к.т.н., професор Грек О.В., доктор філософії (PhD), ст.викладач Ніколаєнко М.С., к.т.н., доцент Топчій О.А., к.т.н., доцент Тимчук А.В.).
  2. Навчальний посібник «Атлас бур'янів» (автори – к.с.-г.н., доцент Косолап М.П., к.с.-г.н., доцент Іванюк М.Ф., д.с.-г.н., професор Примак І.Д., к.с.-г.н. Анісімова А.А., к.с.-г.н. Бабенко А.І.).
  3. Навчальний посібник «Українська мова для іноземців» (автори – к.філ.н., доцент Савенко Т.Д., доцент Савенко О.М.).
  4. Навчальний посібник «Socialtutorworktechnologies» («Технології роботи соціального гувернера» англ.мовою ) (автор – к.пед.н., доцент Ковальчук Т.І.).
  5. Навчальний посібник «Міжнародний захист прав людини» (автори – д.ю.н., доцент Шульга Є.В., к.ю.н., доцент Шинкарук Н.В.).
  6. Навчальний посібник «Аграрна політика» 2 видання (автори – д.е.н., професор Кваша С.М., д.е.н., професор Діброва А.Д., к.е.н., доцент Нів’єнський О.В., к.е.н. Мартишев П.А.).
  7. Навчальний посібник «Технологія виробництва і переробки продукції вівчарства» (автори – к.сд.с.-г.н., професор Помітун І.А., с.-г.н., доцент Похил В.І., д.с.-г.н., професор Туринський В.М., к.с.-г.н., доцент Богданова Н.В., к.с.-г.н., доцент Похил О.М., Миколайчук Л.П.).
  8. Навчальний посібник «History of Ukrainian statehood» («Історія української державності» англ.мовою) (автор – д.і.н., професор Стрілець В.В.)
Перевидання:
  • навчальний посібник «Практикум з основ наукових досліджень в економіці» (автори – д.е.н., професор Єрмаков О.Ю., к.е.н., доцент Нагорний В.В., к.е.н. Рубан О.О.).
 
Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради, доцент

    

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook