В університеті відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.11 — "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

10 серпня 2014 року

Трансформаційні процеси, що протікають в сучасному суспільстві, вимагають підготовки фахівців з аналітичним та алгоритмічним мисленням, які вміють будувати математичні моделі та застосовувати методи оптимізації при вирішенні реальних задач аграрної економіки України, побудови глобального інформаційного суспільства, створення єдиного кіберінформаційного простору.

Важливим напрямом діяльності Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки НУБіП України (УкрННІінформ) є підготовка фахівців у галузі комп’ютерних наук та економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.07.2014 року №790 в НУБіП України відкрито аспірантуру зі спеціальності 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». Окрім того, рішенням атестаційної комісії України від 27.12.2013 року (протокол №108) була відкрита, за результатами ліцензійної експертизи, спеціальність магістерського рівня 8.05010105 «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

Це стало можливо завдяки наявності достатнього кадрового наукового потенціалу, результативних наукових робіт дослідних та інноваційних лабораторій Науково-дослідного інституту інформаційних технологій у природокористуванні, який входить до структури УкрННІінформ, навчання студентів із використанням засобів високих технологій та сучасних методик.

 

На кафедрі економічної кібернетики, яка є випускною за напрямом підготовки «Економічна кібернетика», працюють два доктори наук професори Н.В. Кузубов  та А.В. Скрипник.


Кафедра здійснює наукові дослідження з математичного моделювання трансформаційних процесів економіки, прогнозування соціально-економічного розвитку та застосування інформаційних технологій в економіці, бере участь у міжнародних проектах.


У плані розвитку УкрННІінформ нагальним є активне впровадження технологій дистанційного навчання, створення віртуальних наукових колективів, університетського кіберінформаційного простору із залученням ресурсів НААН України, інших наукових закладів.

Прес-служба НУБіП України

 


 


 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook