Науковці НДІ лісівництва та декоративного садівництва прозвітувати за результатами виконання НДР у 2021 році

19 грудня 2021 року
Киів, НУБіП України

 17 грудня 2021 року у НДІ лісівництва та декоративного садівництва заслухали проміжні та остаточні звіти про науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, інших підприємств й організацій, а також ініціативних тем.
У звітному році зусилля науковців НДІ лісівництва та декоративного садівництва та ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» були спрямовані на проведення прикладних досліджень з актуальних проблем лісівничої науки, садово-паркового господарства і охорони природного навколишнього середовища, підвищення продуктивності лісових екосистем.

У межах згаданих пріоритетних напрямів наукових досліджень науковці НДІ лісівництва та декоративного садівництва безпосередньо здійснювати дослідження за такими основними науковими спрямуваннями:
– науково-методичні засади та інформаційний інструментарій оцінювання первинної продукції і потенціалу біомаси лісів Українських Карпат;
– прикладні рішення оцінювання впливу порушень у лісових екосистемах на вуглецевий цикл;
– методичні основи та інформаційне забезпечення оцінювання екосистемних функцій лісів природно-заповідного фонду Полісся України;
– інтегрована система прикладних рішень для оцінювання та екозбалансованого використання енергетичного потенціалу гірських лісів України;
– прикладні рішення комплексного використання деревних ресурсів для реалізації концептуальних засад низьковуглецевого розвитку лісового господарства;
– новітні дистанційні технології для обліку лісових ресурсів;
– інформаційна система підтримки довгострокового та оперативного моніторингу, попередження та гасіння ландшафтних пожеж на основі веб-технологій.
Результати виконання НДР за згаданими напрямами у вигляді остаточних та проміжних звітів були представлені керівниками на розгляд комісії інституту. Загалом комісією розглянуто та затверджено звіти за результатами виконання 7 бюджетних тем, 16 ініціативних та 7 госпдоговірних.

За результатами виконання НДР протягом звітного року науковцями НДІ лісівництва та декоративного садівництва опубліковано: монографій – 15, посібників і підручників – 17, довідники, словники – 1, наукових статей – 116, у тому числі опублікованих у міжнародних виданнях – 5, у фахових (вузівських виданнях) – 35, в міжнародній базі Scopus та Web of science – 52, в інших міжнародних наукометричних базах – 24; тез доповідей – 190, у тому числі у міжнародних виданнях – 12, патентів – 3, авторських свідоцтв – 23, науково-методичних рекомендації – 4.
За результатами обговорення звітів науково-дослідних робіт комісією одноголосно прийнято рішення про їх високий рівень та відповідність сучасним викликам, що стоять перед лісовою та природоохоронною галуззю України.

Р. Василишин,
директор НДІ лісівництва та
декоративного садівництва
Сошенський О.М.,
cекретар наукової ради НДІ

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook