Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і еспертиза»

15 грудня 2021 року
     7 грудня 2021 року, згідно наказу ректора від 24 вересня 2021 р. №987, на факультеті ветеринарної медицини проведено державну атестацію випускників освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» денної форми навчання на базі ОС «Бакалавр». 

     Для проведення захисту кваліфікаційних магістерських робіт, згідно наказу ректора, створено державну екзаменаційну комісію «Ветеринарна гігієна, санітарія експертиза», до складу якої було включено доктора ветеринарних наук, професора Світлану Ткачук (голова), доктора ветеринарних наук, професора Ольгу Якубчак, доктора ветеринарних наук, професора Дмитра Засєкіна, доктора ветеринарних наук, доцента Марію Кучерук та доктора біологічних наук, професора Миколу Захаренка. Технічним секретарем призначено старшого лаборанта кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька Є.М. Приступлюк

     Захист кваліфікаційних робіт відбувся в очному форматі безпосередньо на засіданні комісії із дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Процедура захисту магістерських робіт пройшла з дотриманням вимог Положення «Про підготовку і захист магістерської роботи у НУБіП України», а також «Положення про екзаменаційні комісії у НУБіП України». Всього до захисту було допущено 9 студентів ОС Магістр, кваліфікаційні роботи яких отримали позитивні відгуки та рецензії й пройшли перевірку на плагіат.

     Під час захисту магістерських кваліфікаційних робіт здобувачі презентували членам комісії результати досліджень проведених за темою роботи, що дало можливість оцінити її, а також встановити теоретичний та практичний рівень володіння матеріалом самого здобувача. Слід відзначити, що більшість тем магістерських робіт мали оригінальний характер, про що свідчать результати перевірки на плагіат. Результати наукових досліджень здобувачів були також представлені на Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

     На всі запитання, які члени державної іспитової комісії задавали здобувачам, були отримані чіткі, лаконічні та аргументовані відповіді. Присутні на захисті керівники магістерських робіт у своїх виступах позитивно характеризували як самих здобувачів, так і виконані ними роботи.
     Екзаменаційна комісія присвоїла всім випускникам кваліфікацію лікаря ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів.

Вітаємо всіх випускників, бажаємо успіхів і широкого життєвого шляху у професії!!!

 

Марія Галабурда,
доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. професора А.К. Скороходька

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook