Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентами 2 курсу спеціальності «Менеджмент» факультету аграрного менеджменту

10 грудня 2021 року

   Здобувачі вищої освіти є повноцінними учасниками освітнього процесу, отже вони мають право впливати на його організацію, одним із аспектів якої є вибіркові дисципліни. Нині студентство має бути не лише пасивним споживачем, а й активно вимагати для себе вибірковості дисциплін з урахуванням власних здібностей, потреб, інтересів, мотивації, можливостей та досвіду з метою побудови власної індивідуальної траєкторії навчання - персонального шляху реалізації особистісного потенціалу. 

   10 грудня 2021 року адміністрацією факультету організована он-лайн зустріч зі студентами 2 курсу та представниками випускових кафедр для  ознайомлення студентів першого (бакалаврського) рівня факультету аграрного менеджменту з алгоритмом формування індивідуальної освітньої траєкторії та презентації, передбачених навчальним планом,  вибіркових компонент за спеціальністю. 
 
 
   Заступник декана Людмила Чорненька, зазначила, що згідно з пунктом 15 частини 1 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» особа, яка навчається у закладі вищої освіти має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
   Відповідно до розподілу дисциплін у навчальних планах передбачено 60% загального обсягу навчального навантаження студента на дисципліни, які визначаються стандартом вищої освіти, згідно з вимогами МОН України у рамках відповідної спеціальності і включається у робочий навчальний план підготовки фахівців у повному обсязі (обов’язкові); 15% - визначає вчена рада університету та 25% -  вибіркові дисципліни. 
 
    Дисципліни вільного вибору студента представлені у навчальному плані відповідної спеціальності переліком дисциплін, що включає в себе як дисципліни відповідної випускової кафедри, так і дисципліни інших кафедр, що є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Кількість та обсяг дисциплін вільного вибору студента для конкретного семестру вказана в навчальному плані. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному - осінньому або весняному - семестрі.
    Для формування індивідуальної освітньої траєкторії навчальним планом фахівців факультету аграрного менеджменту передбачено три вибіркові блоки за спеціальністю «Менеджмент»: управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами; менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Організація вибору дисциплін на наступний курс навчання студентів  забезпечується  на попередньому курсі у 1 семестрі згідно з «Порядком формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у НУБіП України».
   Під час засідання презентували свої можливості і здобутки у межах підготовки за відповідною освітньою траєкторією представники випускових кафедр факультету, а саме Марина Деліні, завідувачка кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту, навела аргументи на користь студентського вибору вибіркового блоку за спеціальністю «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»; Тетяна Балановська, завідувачка кафедри імені професора Й.С. Завадського та Олександр Новак, доцент зазначеної кафедри  - вибірковий блок за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»; Віталій Луцяк, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності,  Олена Ковтун, доцент кафедри - вибірковий блок за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».
 
   Разом зі здійсненням вибору дисциплін для вивчення, студенти також вибирають і напрямок (проблематику) дослідження для написання бакалаврської роботи. Познайомитися з переліком та анотаціями вибіркових дисциплін можна на сайті факультету за посиланням https://nubip.edu.ua/node/1599/19.
   І на завершення Людмила Чорненька ознайомила студентів з порядком здійснення вибору та принципами формування навчальних груп.  Зазначено, що кожний  студент має пройти анкетування  організоване на навчально-інформаційному порталі НУБіП  України (https://elearn.nubip.edu.ua/) до 18.12.2021.    В наступному етапі, студентам, які вибрали дисципліну / вибірковий блок за спеціальністю, навколо якої / якого не згрупувалася необхідна кількість осіб (найменше – 25), надається можливість здійснити повторний вибір дисциплін, для вивчення яких сформувалися повноцінні академічні групи та лекційні потоки до 22.12.2021. Здобувачі вищої освіти, які не здійснили процедуру вільного вибору дисциплін вчасно, розподіляються по групах за рішенням адміністрації факультету. 
 
Людмила Чорненька, 
заступник декана факультету
аграрного менеджменту 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook