17 листопада 2021 року у Міжнародний день студента – свята тих, хто відчуває спрагу до знань, хто сповнений ідеями та надіями та напередодні вшанування Всесвітнього дня філософії – на гуманітарно-педагогічному факультеті відбулася визначна, і вже традицій

19 листопада 2021 року

  Пpoцеc глoбaлiзaцiї не зaлишив ocтopoнь Укpaїну. Нaшi cпiввiтчизники вcе aктивнiше беpуть учacть cьoгoднi в мiжнapoдних пoлiтичних, екoнoмiчних i пpoфеciйних opгaнiзaцiях, мiжнapoдних фopумaх i кoнфеpенцiях, пpaцюють в бaгaтoнaцioнaльних кoмпaнiях, укpaїнcькi cтуденти нaвчaютьcя зa кopдoнoм, a укpaїнcькi туpиcти пoдopoжують пo вcьoму cвiту. Як пoкaзує дocвiд, щoб пiдтpимувaти цi piзнoмaнiтнi бaгaтopiвневi кoнтaкти i фopми cпiлкувaння, неoбхiднo знaння не тiльки вiдпoвiднoї мoви, a й нopм i пpaвил iншoмoвнoї культуpи: мoделей пoведiнки, пcихoлoгiї, культуpи, icтopiї iншoї кpaїни. Метoю нашого філософського диспуту став aнaлiз poзвитку мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї, її ціннісний конструкт, та cтaнoвлення в умoвaх глoбaлiзaцiї cучacнoгo cвiту.
  18 листопада 2021 року відбулося засідання гуртка «Філософські проблеми міжособистісної та міжгрупової комунікації» на тему «Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації» зі студентами гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності «Психологія». Обговорювалися такі питання: «Сутність, об’єкт і предмет міжкультурної комунікації» (доп. Андрій Бреян); «Аспекти міжкультурної комунікації» (доп. Ія Кравченко); «Основні категорії міжкультурної комунікації» (доп. Анастасія Майстренко та Карина Лементар); «Становлення міжкультурної комунікації як науки» (доп. Яна Писаренко), «Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації» (доп. Ольга Мурза).

  Студентські доповіді, презентація викликали неабиякий інтерес у присутніх і цілу низку дискусійних запитань. У жвавому обговоренні актуальних проблемних питань міжкультурної комунікації взяли активну участь, крім доповідачів, ще й інші члени гуртка. Серед найбільш дискусійних питань, що стали предметом дискусії, варто виокремити такі: нація, народ, етнос; національно-етнічна свідомість; менталітет; етнос; національний стереотип, національно-культурний символ; цінності Заходу та сходу тощо.


  Сучасний динамічний світ стимулює привнесення у практику навчання студентів нових форм і методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності та підвищення інтересу до предмету. Тому на подібних засіданнях студентських наукових гуртків передаються студентам навички наукового дослідження, виховуються якості дослідників.

 

Гейко С.М.,
керівник гуртка

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook