Круглий стіл «Шляхи удосконалення підготовки докторів філософії зі спеціальності 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

6 грудня 2021 року
    В університеті в поточному навчальному році активно розпочалась акредитація освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії. Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І.Мартиненка повинна розпочати процедуру акредитації спеціальності 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (гарант - професор, доктор технічних наук Сергій Шворов) з березня місяця наступного року.

    Проте напружена робота розпочалась уже давно,  2 грудня цього року відбувся круглий стіл, де за участю аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри та запрошених і відомих в Україні фахівців з автоматизації були обговорені можливості покращення якості підготовки докторів філософії. Запрошеними були доктор технічних наук, професор Анатолій Ладанюк – професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, доктор технічних наук, професор Віктор Хобін – завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем Одеського національного технологічного університету, доктор технічних наук Ігор Субач – завідувач кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Усі названі мають значний досвід у підготовці кандидатів, докторів наук, докторів філософії з автоматизації та виявили бажання взяти участь в круглому столі, що проходив в режимі онлайн із використанням хмарних сервісів.
    Відкрив роботу круглого столу завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка, професор, доктор технічних наук Віталій Лисенко та подякував гостям кафедри, які тривалий час у співпраці з кафедрою систематично обговорювали кафедральну програму та підказували шляхи її вдосконалення на основі набутого власного досвіду. До речі, усі названі колеги брали активну участь у розробленні відповідного стандарту освіти.


Гарант освітньо-наукової програми Сергій Шворов

   Першому, як найдосвідченішому, слово було надане Анатолію Ладанюку, який і започаткував разом із засновником кафедри АРС академіком Іваном Мартиненком співпрацю між кафедрами. 
   Анатолій Ладанюк. На його думку на кафедрі сформовано потужний колектив фахівців, перспективну матеріальну базу, підготовлено науково-методичне забезпечення. У той же час умови пандемії, в яких здійснюється підготовка докторів філософії з автоматизації, суттєво ускладнюють реалізацію на високому рівні як освітню, так і наукову компоненти програми. Досягнути позитивної динаміки в цьому плані можливо за рахунок напруженої праці колективу кафедри та учасників програми підготовки докторів філософії, звертаючи увагу на якісне її адміністрування. Це повинні брати до уваги не лише керівники аспірантів, а й завідувач кафедри й гарант програми. Сьогоднішні умови вимагають детального документування не лише планування програми, а й її супроводу, реалізації та поліпшення.


Анатолій Ладанюк

   Віктор Хобін. Відзначив, що в найближчому майбутньому потреба в забезпеченні продуктами харчування понад 9 мільярдів людей вимагає інтенсивного розвитку перспективних комп'ютерно-інтегрованих технологій та створення новітніх систем автоматизації. В умовах четвертої промислової революції впровадження Інтернет-речей (IoT) з великою кількістю інтелектуальних датчиків та систем автоматичного управління з переходом до повної автоматизації біотехнічних об’єктів забезпечить підвищення продуктивності та якості аграрної продукції. У зв’язку з цим виникає гостра потреба в розробці та впровадженні високоінтелектуальних систем автоматизації біотехнічних об'єктів на основі комп'ютерно-інтегрованих технологій, що потребує якісної підготовки докторів філософії за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Вирішення цього важливого для аграрного сектору економіки завдання можливе у рамках представленої освітньо-наукової програми на кафедрі АРС, що є, у той же час, її особливістю й унікальністю. Це підтверджує й успішний захист дисертаційної роботи Інни Якименко, яка нещодавно завершила навчання в аспірантурі за цією програмою.

Віктор Хобін

    В. Хобін звернув увагу присутніх на потребу постійного й систематичного обговорення програм зі стейкхолдерами, що необхідно продовжувати і в подальшому.

   

Обговорення освітньо-наукової програми

   Ігор Субач. Звернув увагу присутніх на комплексність, збалансованість та наповненість програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", зауваживши на потребі акцентувати увагу на питаннях захисту інформації в базах даних та в базах знань комп’ютерно-інтегрованих систем керування збиральною технікою та складними біотехнічними об’єктами. Цей напрям наукових досліджень особливо важливий для аграрного сектора економіки України. Також він зазначив, що фахівці Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» завжди готові провести заняття для аспірантів з метою ознайомлення їх із своїм досвідом.


Ігор Субач

    Цінними стали його рекомендації щодо необхідності посилення таких компетентностей, як володіння іноземною мовою, застосування методології наукового дослідження, знання принципів доброчесності, вміння працювати в команді та креативно мислити.
     В обговоренні взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри та аспіранти, уточнюючи окремі складові програми.
    На завершення завідувач кафедри й гарант програми подякували усіх учасників круглого столу за активне сприяння поліпшенню освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Ігор Болбот,
доктор технічних наук, доцент кафедри АРС
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook