НАУКОВЦІ НДІ ЗДОРОВ’Я ТВАРИН ЗВІТУЮТЬ ЗА 2021 РІК

3 грудня 2021 року

Підведення підсумків результатів наукової та інноваційної діяльності НУБіП України за 2021 рік, відповідно до наказу ректора № 1158 від 27.10.2021, у НДІ здоров’я тварин відболося 2 грудня під час онлайн-засідання Комісії по заслуховуванню звітів про результати виконання науково-дослідних робіт, що виконувались на факультеті ветеринарної медицини протягом 2021 року. За розпорядженням директора НДІ здоров’я тварин, голови Комісії Сергія Голопури, до складу Комісії увійшли: доц. Ганна Козловська – секретар, члени комісії: акад. Микола Цвіліховський, проф. Дмитро Засєкін, акад. Валерій Ушкалов, проф. Вікторія Грищенко, доц. Марина Галат, проф. Наталія Грушанська, проф. Ольга Якубчак, представник з науково-дослідної частини Тетяна Хільченко.

Науково-педагогічними працівниками факультету ветеринарної медицини за 2021 рік було здійснено наукові дослідження за актуальними напрямками по 6 держбюджетним науковим тематикам (із загальним об’ємом фінансування 2753,4 тис. грн.), 22 ініціативним НДР та 18 госпдоговірним НДР (із залученням коштів на суму 451,8 тис. гривень).
Особливу увагу Комісії було приділено результатам виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, результати яких доповідали наукові кервники та відповідальні виконавці: доц. Марина Галат НДР 110/2-пр-2019 «Моніторинг особливостей поширення зоонозних інвазій тварин та їх профілактика в умовах Чорнобильської зони радіоактивного забруднення» (рецензент проф. Микола Захаренко); проф. Віталій Недосєков НДР 110/6-пр-2019 «Розробка системи нагляду сказу тварин із застосуванням геоінформаційних систем (GIS) та інноваційного тесту біосенсорики (SPR)» (рецензент акад. Валерій Ушкалов); проф. Вікторія Грищенко НДР 110/10-пр-2020 «Коригування молекулярних механізмів функціонування організму тварин за дії екопатогенних чинників довкілля і розвитку патологій» (рецензент проф. Світлана Ткачук); проф. Володимир Духницький 110/12-пр-2019 «Наукове обґрунтування та cтворення лікарських засобів на основі феруму (IV) для ветеринарної медицини» (рецензент доц. Наталія Грушанська); проф. Лілія Калачнюк НДР 110/15-пр-2020 «Розробка способів та засобів регуляції метаболізму в організмі тварин за дії різної природи чинників» (рецензент проф. Ольга Якубчак) та проф. Микола Захаренко НДР № 110/5 -пр-2021 «Розробити систему контролю та відновлення екологічної рівноваги природних водойм забруднених побічними продуктами тваринництва» (рецензент проф. Віталій Недосєков).

 

 

Рецензенти звітів з НДР провели детальний аналіз результатів наукових досліджень та надали їм високу оцінку, відзначаючи актуальність обраних напрямів наукових досліджень, відповідність оформлення звітів до чинного ДСТУ, достовірність отриманих результатів, відповідність результатів досліджень і висновків. Особливу увагу звертали на впровадження результатів науково-дослідних робіт у виробництво.

 
Доповіді учасників засідання викликали значний інтерес у науковців і під час обговорення результатів НДР: було задано близько 70 питань.
Голова Комісії Сергій Голопура відмітив високий науковий рівень отриманих результатів виконання НДР за 2021 рік, наголосив на залученні до роботи студентів та аспірантів факультету, про плідну співпрацю з науковцями інших установ, значну кількість публікацій у міжнародних (Scopus і WoS) та українських наукових виданнях та про перспективи застосування результатів наукових досліджень у практиці ветеринарної медицини та інших галузей.
Комісія одноголосно затвердила звіти керівників 6 держбюджетних НДР (3 проміжних і 3 заключних) і рекомендувала їх до затвердження на науковій раді НДІ здоров’я тварин.

Подальші зусилля науковців факультету ветеринарної медицини будуть спрямовані на продовження фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі ветеринарної медицини у 2022 році.

 

Сергій Голопура, голова комісії

Ганна Козловська, секретар

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook