Виклики сучасних фінансових ризиків, стратегій та перспектив обговорили на XIII Міжнародному фінансово-банківському форумі у Варшаві

28 листопада 2021 року
     25-26 листопада 2021 року на базі Варшавського університету наук про життя та Університету Яна Кохановського відбувся XIII Міжнародний фінансово-банківський форум «Виклики сучасних фінансових ризиків, стратегій та перспектив», співорганізатором якого виступила кафедра фінансів Національного університету біоресурсів і природокористування України. Активну участь у роботі форуму взяли викладачі та аспіранти кафедри фінансів, які представили результати своїх наукових досліджень.

 

   З вітальним словом до учасників заходу звернувся Ярослав Голембевський проректор Варшавського університету наук про життя, який зазначив що основна тема форуму зосереджена на сучасних фінансових проблемах, як на мікро-, так і на макроекономічному рівні. В період економічної нестабільності варто приділяти особливу увагу дослідженням фінансових ризиків, стратегіям та фінансовим перспективам діяльності суб’єктам господарювання.

    Проректор з розвитку та фінансів університету Яна Кохановського Ярослав Карпач привітав учасників форуму, зазначивши, що питання, які винесені на обговорення є актуальними. Обмін досвідом між практиками та вченими в сучасних нестабільних економічних умовах є досить важливим та дозволить сформувати ґрунтовні висновки на підтримку економічної діяльності у мінливому соціально-економічному середовищі.

    Від Національного університету біоресурсів і природокористування України до учасників форуму звернувся Сергій Кваша, він наголосив на важливості подібних академічних ініціатив для практичної реалізації стратегічного курсу України та побажав учасникам плідної роботи. Крім того він відмітив, що тематики представлених досліджень є досить актуальними та направлені на вирішення важливих завдань розитку фінансового сектору економіки.

    На пленарному засіданні результати своїх наукових досліджень представила завідувач кафедри фінансів Надія Давиденко «Ensuring the financial sustainability of agricultural enterprises in Ukraine». В своїй доповіді пані Надія відмітила, що зміцнення фінансової стійкості дасть змогу сільськогосподарському підприємству підвищити рівень конкурентоспроможності й економічної ефективності виробництва. В умовах сьогодення сільське господарство України знаходиться у стані невизначеності. Позитивним моментом є те, що завдяки природнім та кліматичним умовам досягаються високі показники врожайності, діє гнучка система оподаткування, реалізуються державні програми дотацій, а також підтримки сільськогосподарської галузі. Але спостерігаються й негативні моменти, а саме: відсутність дієвого алгоритму реалізації запланованих програм; неузгодженість взаємодії виконавчої влади різних рівнів; нестабільність ринкового середовища, реально існуючі проблеми в системі ціноутворення в сільськогосподарській галузі. Ключовою перешкодою на мікрорівні є відсутність дієвих управлінських рішень у виробничій сфері, збутовій політиці, фінансовій та інвестиційній політиці.

    Доцент Зоя Тітенко презентувала дослідження на тему «Investment project risk simulation as a factor for improving the financial safety of the enterprise». В своїй доповіді вона відмітила, що імітаційне моделювання є досить складним дослідженням при аналізі діяльності підприємства, саме це є одним з найбільш істотних обмежень у розповсюдженні даного інструменту оцінки ризиків. Проте ця модель є однією з найточніших і достовірних при аналізі бізнес-процесу, оскільки дозволяє максимально наблизитися до реальних умов функціонування економічної системи. Проведений аналіз оцінки ризику інвестиційного проекту для сільськогосподарського підприємства із використанням методу Монте-Карло дозволив отримати розподіл ймовірностей результативної проектної змінної, при прийнятті інвестиційних рішень доцільно провести аналіз вимірників ризику, що потребує подальших опрацьовувань в напрямі досліджування ймовірних зон ризику, отриманих в результаті імітаційного моделювання.

     Участь у конференції взяли також аспіранти та магістри кафедри фінансів. Зокрема Руслан Воробей презентував результати свого наукового дослідження, виконаного під керівництвом професора Надії Давиденко, «Determinants of Ukrainian agri companies stock prices moves». В доповіді він відмітив, що українські аграрні компанії для розміщення акцій не завжди враховують особливості ринків що розвиваються та специфіку сільського господарства. У практичній діяльності та наукових працях ефективність розміщення досліджується переважно у взаємозв'язку із життєвим циклом компанії не залежно від ринку та сфери їх діяльності. Враховуючи те, що однією з особливостей українського бізнесу є низька стабільність і короткострокові горизонти планування, то дана модель життєвого циклу не підходить до застосування українськими аграрними компаніями для визначення моменту розміщення акцій на зарубіжних фондових ринках.

  

    Іван Оліфер, магістр кафедри фінансів проводив дослідження під керівництвом професора Надії Давиденко на тему «Social life during high level of shadow economy». Піда час виступу Іван зазначив, що «Негативні очікування суб’єктів господарювання та макроекономічна нестабільність під час кризи спричинили активізацію відпливу капіталів з легального сектору та зростання рівня тінізації економіки України, який у докризовий період мав тенденцію до скорочення. З одного боку, тіньові економічні відносини пом’якшили кризові впливи. Завдяки таким відносинам суб’єкти господарювання адаптували свою поведінку відповідно до виникаючих ризиків. З іншого боку, високий рівень тінізації об’єктивно призводить до руйнування важелів управління економікою, подальшого розшарування населення, підриву довіри до влади та гальмування реформ».

    Максим Клименко, аспірант кафедри фінансів під керівництвом доцента Олександра Лабенка досліджував питання «Shaping the future via environmental taxes». Він закцентував увагу учасників конференції на проблемах екологтчного оподаткування. Зокрема зазначив, що негативний вплив людини на довкілля є глобальною проблемою ХХI ст., чинником погіршення кліматичних умов та загрозою для існування цивілізації. Катастрофічні екологічні наслідки вимагають перегляду пріоритетів та націлення громадянського суспільства на забезпечення взаємодії довкілля, соціуму й економіки. Усвідомлення суспільством того факту, що активна економічна діяльність зумовлює навантаження на природне середовище, стало поштовхом до наукових пошуків найбільш ефективних методів та інструментів зменшення даного негативного впливу.

     Дуже цікавими та актуальними були виступи інших спікерів. На завершення відбулося підбиттям підсумків конференції, всі присутні змогли поспілкуватися з міжнародними експертами та отримати відповіді на питання, що виникли в ході дискусії.


 

Аліна Буряк,
доцент кафедри фінансів

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook