Постерна конференція на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології

26 листопада 2021 року
     Незважаючи на всі труднощі, пов’язані з навчанням у змішаному форматі, підходить до завершення навчальний період магістрів 2 року. Він традиційно завершується представленнями наукових доробок студентів у вигляді постерних робіт. Настає пора здачі останньої екзаменаційної сесії та випробування на отримання звання «Магістра».

     На факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології вже стало традицією підтверджувати готовність до захисту дипломних робіт в декілька етапів: попередній захист робіт на випускаючій кафедрі; апробаційна участь у студентських наукових конференціях та участь у загальноуніверситетській постерній конференції. 25 листопада 2021 р. відбулася постерна презентація результатів наукових робіт студентів ОС «Магістр» спеціальностей 202 «Захист і карантин рослин», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 101 «Екологія».

     Майбутні фахівці взяли участь особисто і представили здобуті за період навчання наукові результати. Оцінювали доповіді завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники факультету під головуванням декана факультету, професора Юлії Коломієць. До передзахисту магістерських робіт долучалися наукові керівники, які брали активну участь в обговоренні результатів наукових робіт, давали свої рекомендації щодо покращення представлення результатів дипломниками.

     Напрями роботи конференції були визначені відповідно до обраних магістрами освітніх програм: «Захист рослин», «Карантин рослин»; «Біотехнології та біоінженерії»; «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічний контроль та аудит».
     Тематика магістерських робіт студентів охоплювала широкий спектр досліджень, які виконувались в рамках науково-дослідних робіт факультету, а їх у цьому році було 29. Зокрема, випускові кваліфікаційні роботи зі спеціальності «Захист і карантин рослин» виконувались в рамках ініціативної тематики «Розробка природоохоронної системи контролю шкідливих та корисних комах інтродукованих квітково-декоративних рослин закритого ґрунту» (керівник теми Сикало О.О.) - Говоров Захар за темою «Біологічні особливості збудника бактеріозу гречки та біотехнологічні аспекти контролю його поширення» (наукові керівники - Коломієць Ю.В., Сикало О.О.), а також «Розробка екологічно безпечної системи захисту лікарських рослин від хвороб» (керівник теми Башта О.В.) - Софія Приступа за темою «Грибні хвороби сої та заходи захисту щодо обмеження їх розвитку» (науковий керівник Башта О.В.).
     Результати досліджень з «Біотехнології та біоінженерії» представлено Васькіном Владиславом за темою «Використання репортерних систем при вивченні регуляції експресії генів» (науковий керівник Коломієць Ю.В.) та Кириченко Святослав за темою «Виявлення генів стійкості у сортів картоплі за допомогою молекулярних маркерів» (науковий керівник Бородай В.В.), в рамках науково-дослідної роботи «Індукована стійкість та контроль фітопатогенних бактерій в новітніх біотехнологіях вирощування овочевих культур за використання стимуляторів росту з еліситорною активністю» (керівник теми Коломієць Ю.В.).

     Дослідження з спеціальності «Екологія» було представлена Єлизаветою Кабаковою за темою «Бета-різноманітність навколоводного фітоценозу» (під керівництвом професора Гайченка В.А.) в рамках ініціативної тематики «Популяційний поліморфізм екстер’єрних ознак колорадського жука в агроценозах з різним ступенем антропогенного навантаження» (керівник теми Гайченко В.А.) Анною Матвійків за темою «Екотоксикологічна оцінка наноагрохімікатів за впливом на біологічну активність грунту» (під керівництвом професора Н.А. Макаренко), ініціативна тематика «Розробити науково-методичні основи екотоксикологічної оцінки нанопрепаратів, які використовуються у рослинництві для покращання умов живлення і росту сільськогосподарських рослин» (керівник теми Макаренко Н.А.).

    Варто зазначити, що до претендентів на присвоєння ОС «Магістр» виставляли досить високі вимоги. Зокрема, науковий рівень представлення результатів, відповідність наукових робіт напрямку спеціальності, практичне та наукове значення отриманих результатів, а також професіоналізм та володіння знаннями під час надання відповідей.

Юлія Коломієць,
декан факультету

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook