Як в умовах карантинних обмежень навчати студентів практично працювати з випробувальним обладнанням та вимірювальною апаратурою

25 листопада 2021 року
     Навчання в умовах карантинних обмежень, зокрема проведення лабораторних робіт, що становлять вагому частку формування висококваліфікованого інженера, мають свої специфічні особливості. Про те, як цей аспект вирішують на факультеті конструювання та дизайну, наша розмова із доцентом кафедри механіки Андрієм Пилипенком, що проводить лабораторні роботи з дисциплін «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів» та «Механіка матеріалів і конструкцій» в онлайн-режимі з використанням платформи CiscoWebEx.

     Перед проведенням лабораторних досліджень студенти оформлюють завчасно форми протоколів відповідних результатів досліджень. Матеріали щодо коротких теоретичних довідникових даних доступні на електронних навчальних курсах кафедри механіки. Заняття ми проводимо із залученням всього комплексу лабораторного та випробувального обладнання, як і при звичному очному навчанні. Трансляція виконується із трьох незалежних камер, що спрямовані на дослідні зразки, реєструючу апаратуру та викладача.

     Проведення лабораторних робіт складається із двох етапів: на першому – виконуються дослідження реальних фізико-механічних властивостей зразків матеріалів із повною методичною обробкою результатів експерименту та подальшим оформленням висновків; на другому – студенти подовжують виконувати роботу згідно індивідуальних варіантів завдань, які містяться в ЕНК дисципліни, де вихідними даними є аналогічні показники, що отримуються під час проведення досліджень. А виконані роботи надсилаються викладачу на перевірку. Такий підхід, навіть в умовах карантинних обмежень, дозволяє навчати студентів працюватиіз випробувальним обладнанням та вимірювальною апаратурою, закріпити отримані знання.