В ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження пройшов тиждень постерних конференцій магістрів

13 листопада 2021 року
    Традиційно, напередодні захисту випускних магістерських робіт, в НУБіП України проходять постерні конференції магістрів 2-го року навчання, на яких здобувачі представляють результати досліджень за обраними темами. В першій декаді листопада відбулись постерні конференції на всіх випускових кафедрах ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження.

    На кафедрі електропостачання ім. проф. В.М. Синькова постерна онлайн конференція була присвячена темам студентів магістратури, які навчаються за програмами "Електричні мережі і системи" та "Електротехнічні системи електроспоживання" (виробниче спрямування). Конференція стала одним із підсумкових етапів навчання студентів на магістерському освітньому рівні і показала достатньо високий фаховий рівень підготовки здобувачів.

 

    Конференція проходила у форматі наукових доповідей та їх обговорення. Студенти окрім доповіді та постеру до дипломної роботи надавали відгук керівника про роботу студента. Коло учасників розширювалось завдяки участі науково-педагогічних працівників кафедр. Внаслідок дискусії, на основі відповідей доповідача приймались рішення щодо допуску роботи здобувача до захисту в ЕК.

    На конференцію було представлено 18 робіт студентів, які торкались сучасних технологій проєктування, розвитку та модернізації систем електропостачання, використання джерел розподіленої генерації, мікропроцесорних систем захисту ліній електропередачі, трансформаторів, потужних електродвигунів, різноманітних методів підвищення надійності систем електропостачання та ін.

    Учасники відмітили, що більшість представлених робіт характеризуються високим рівнем отриманих результатів. Серед кращих можна відмітити Андрія Грабарчука (керівник - професор Каплун В.В.), Олексія Кулаковського (керівник - професор Козирський В.В.) та Івана Бочарнікова (керівник - доцент Гай О.В.).
    За результатами постерної конференції магістрам надано рекомендації щодо підготовки до захисту робіт перед екзаменаційною комісією.

    Кафедра автоматики та робототехнічнних систем ім. академіка І.І. Мартиненка теж проводила свою постерну конференцію в режимі “on line”. Студенти освітньої програми підготовки магістрів виступали з доповідями за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Цьому передувала копітка робота студентів, їх керівників, а також організаторів конференції: заступника директора ННІ Волошина С.М., науково-педагогічних працівників кафедри - професорки Заєць Н.А., доцента Мірошника В.О. Своїми доповідями та презентаціями магістранти показали достатній рівень знань, здобутих у процесі навчання та реалізованих при підготовці випускних магістерських робіт.

    Робота високого рівня буде представлена екзаменаційній комісії в грудні поточного року випускником Єжевським Михайлом на тему «Розробка програмно-апаратного комплексу моніторингу та регулювання електроспоживання у навчальних корпусах НУБіП України». Студент в комплексній магістерській роботі виконав аналіз щодо використання електричної енергії в університеті і розробив заходи з автоматизації для скорочення її витрат.

    Науковий керівник - д.т.н. Болбот І.М., високо оцінив результати співпраці зі студентом, що й створило умови для успішного виступу випускника магістратури на конференції.
   Студенти чітко і ясно доповідали про результати проведеної роботи при виконанні досліджень та написанні випускної, показали високі знання щодо створення математичних й імітаційних моделей об’єктів керування. Цікаві роботи представили магістри Кириленко Олександр, який працював над моделлю сушки зерна та Юрченко Дмитро - модель гомогенізації майонезу на маргариновому заводі та ін.
    Магістр Самойленко Владислав, доповів про результат виконання роботи на тему «Дослідження автоматизованої системи моніторингу сигналів синхронізації часу навігаційних супутникових систем» під керівництвом професора Коваля В.В. Робота присвячена дослідженню автоматизованої системи моніторингу сигналів синхронізації навігаційних супутникових систем і розробці більш досконалого програмного забезпечення, виконувалась в лабораторії кафедри.

    Конференція пройшла в робочій атмосфері. Студенти запевнили, що вчасно завершать роботу та передадуть її для перевірки на ознаки плагіату.

  Кафедра теплоенергетики провела постерну онлайн-конференцію для студентів магістратури, що навчаються за програмою "Енергозабезпечення підприємств" (виробниче спрямування). Мета конференції – перевірити рівень підготовки магістра до захисту кваліфікаційної роботи. Модератори конференції Євгеній Антипов та заступник директора Семен Волошин налаштували учасників на робочу атмосферу. Участь у заході брали також викладачі кафедри Віктор Василенков, Надія Сподинюк та Олена Шеліманова.

    Всі представлені під час постерної конференції роботи стосувались питань підвищення енергоефективності роботи систем теплопостачання об’єктів різного призначення. Дослідження у рамках випускових робіт торкались використання відновлюваних джерел енергії, застосування сучасного теплоенергетичного обладнання для генерації та управління енергоефективністю об’єктів теплозабезпечення. Серед робіт, які вирізнялись комплексним підходом до улаштування систем енергозабзпечення був проєкт системи сонячного гарячого водопостачання ферми ВРХ агрофірми «Перлина Поділля» Білогірського р-ну Хмельницької обл., виконаний Віктором Вовчаком під керівництвом доц. Олени Шеліманової.

    Цікаві рішення для удосконалення енергозабезпечення пташників агрокорпорації "Крупець" запропонував Юрій Мудрик (керівник - доц. Надія Сподинюк).

     Студент магістратури заочного відділення Олег Халецький під керівництвом доц. Евгенія Антипова розробив систему автоматичного реверсування системи опалення навчального корпусу №1 НУБіП України, яка сприятиме не лише економії енергоресурсів, але й покращенню теплового комфорту в аудиторіях корпусу.

    Загалом всі представлені роботи виконані на достатньо високому рівні. Сподіваємось, що врахувавши зауваження та рекомендації учасників постерної конференції, всі магістри успішно захистять свої кваліфікаційні роботи.

    На кафедрі електротехніки, електромеханіки та електротехнологій магістри разом з керівниками представляли основні положення своїх робіт у вигляді підготовленого постера доповіді та презентації до нього. Майбутні випускники після доповіді відповідали на питання викладачів та своїх колег, активно дискутували з найбільш цікавих і часто неоднозначних положень представлених результатів.

     На конференції було представлено 22 роботи студентів, які стосувались сучасних тенденцій розвитку та удосконаленню засобів діагностування електротехнічного обладнання, автоматизованого частотно-керованого асинхронного двигуна, систем автоматизованого електрообладнання у тваринницьких приміщеннях та ін.

    В дружньому діалозі кожній із них була дана належна оцінка, відмічені сильні і дискусійні моменти. На завершення, підводячи підсумки конференції, завідувач кафедри Андрій Жильцов подякував всім учасникам, а майбутнім випускникам побажав належним чином завершити свої роботи і достойно представити кафедру перед екзаменаційною комісією.

  Варто констатувати, що минулорічна копітка робота гарантів та навчально-методичної комісії ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження надала позитивний поштовх щодо підвищення якості освітнього процесу ОС «Магістр» за всіма спеціальностями. Ми це спостерігали з оглядку на актуальність обраних тем випускових робіт, практичні їх орієнтованість, використання баз практичного навчання для проведення виробничих випробувань тощо.
     Є тверде переконання, що всі захисти випускних магістерських робіт під час роботи екзаменаційних комісій у грудні пройдуть успішно.

Володимир Козирський, Віталій Лисенко,
Євгеній Антипов, Андрій Жильцов,
завідувачі кафедр
ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook