На зборах трудового колективу Бережанського фахового коледжу заслухали проєкт стратегії розвитку закладу освіти на 2022-2027 роки претендентки на посаду керівника Світлани Пилипишин

5 листопада 2021 року
     4 листопада відбулося розширене засідання педагогічної ради та зборів трудового колективу Бережанського фахового коледжу. 
     Головним питанням, яке було винесене на порядок денний, стало представлення проєкту стратегії розвитку ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» на 2022-2027 роки претендентки на посаду керівника Світлани Пилипишин.
 
     Доповідачка чітко окреслила план роботи, стратегічні цілі та завдання коледжу на наступні 5 років. Зазначила, що стратегічним курсом у її роботі буде поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності коледжу попередніх років, втілення в життя запланованих заходів з розвитку навчальної, методичної, інноваційної та матеріальної бази закладу освіти. Прогнозованість результатів, прозорість рішень, відповідальність за доручену справу кожного з нас – ось що має визначати стиль спільної роботи. Для цього необхідні відповідні кадри, гідне фінансування, ефективна організація освітнього процесу, виконання ліцензійних обсягів на прийом здобувачів освіти, забезпечення робочими місцями наших випускників або реалізація ступеневої системи освіти.
     У програмі викладено основні положення Програми розвитку Національного університету біоресурсів і природокористування України на 2021-2025 роки «Голосіївська ініціатива – 2025», які охоплюють ключові напрями розвитку нашого коледжу як ВСП НУБіП України: Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу до освітянських послуг; Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та особистісний розвиток молоді; Розвиток наукової та інноваційної діяльності; Демократизація управління, розвиток самоврядування. Кадрова політика; Забезпечення фінансової стійкості коледжу; Оновлення матеріально-технічної бази.
 
     Світлана Пилипишин акцентувала увагу на основній меті розвитку освіти у ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» на 2022-2027 роки, яка буде спрямована на підвищення якості освітнього процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» та освітнього ступеня «Бакалавр» в нових умовах дії світової пандемії COVID-19; розширенні переліку освітніх програм відповідно до попиту на ринку праці. Ліцензування нових спеціальностей відбуватиметься з врахуванням вимог роботодавців, тенденцій та перспектив соціально-економічного розвитку нашого регіону та України в цілому.
     Основною метою виховання студентської молоді є і буде формування патріотично налаштованих громадян України з високими духовно-моральними цінностями та переконаннями, знанням історії і культури українського народу, національною свідомістю та людською гідністю, любов’ю до рідної землі, родини, свого народу, колективу Коледжу, бажанням працювати задля розквіту держави, готовністю в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоким розумінням громадянського обов’язку, повагою до Конституції України, законів України, державної мови і символіки.
     Метою наукової та інноваційної діяльності в Коледжі є одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем.
     Нові виклики світової пандемії COVID-19 впливають на соціально-економічний, освітньо-науковий потенціал колективу, методи і способи його реалізації в освітньому процесі. З метою підтримки добробуту і благополуччя співробітників Коледжу ставитиметься за мету постійне піклування про здоров’я працівників та здобувачів освіти.
     На добрих прикладах НУБіП України буде запроваджена нова етика управлінської діяльності, яка ґрунтуватиметься на принципах взаємоповаги, розширення повноважень структурних підрозділів Коледжу, відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження. Вводяться принципові зміни в рейтингову систему оцінки виконання навчального, навчально-методичного, культурно-виховного навантаження викладачів.
     На період реалізації Програми розвитку перед колективом Коледжу ставиться завдання збільшити загальний обсяг зароблених коштів спеціального фонду щодо бюджетного фінансування. Встановлені правила прозорого розподілу коштів за всіма статтями витрат. Здійснюється громадський контроль (педагогічна рада, профспілки, студентське самоврядування) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Коледжу.
     Ставляться нові завдання технічного оновлення, модернізації аудиторій, лабораторій, кабінетів, майстерень. Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у навчальних корпусах має носити якісний характер, а відтак довгостроковий період післяремонтної експлуатації. Необхідно посилити роботу над організаційно-технічними заходами, спрямованими на енергозбереження приміщень, мінімізацію витрат енергії.
     Виконання всіма учасниками освітнього процесу Програми розвитку Коледжу на період до 2027 року укріпить його статус як престижного й авторитетного закладу не лише в нашому регіоні, але й за його межами, – переконана претендентка на посаду керівника закладу освіти.
 
     В обговоренні проєкту стратегії взяли участь працівники коледжу. Викладачка циклової комісії спеціальних економічних дисциплін Ірина ПАЛІНСЬКА доповнила думки Світлани Ігорівни щодо організації освітнього процесу для інклюзивних здобувачів освіти пропозицією про покращення забезпечення умов навчання для студентів з особливими освітніми потребами та впровадження практик, які визначають компетентність таких студентів.
 
     Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Петро ЖОВНИЧ запропонував в подальшому впроваджувати модернізаційні системи опалення в навчальних корпусах, що дозволить економити кошти на енергоносіях.
     Заступник директора з навчальної роботи Олег КАЛАТАЛО запропонував залучати ще більше нових стейкхолдерів до оновлення матеріально-технічної бази коледжу.
 
     У засіданні в онлайн режимі взяли участь директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, доктор технічних наук, професор, голова наглядової ради коледжу Віктор КАПЛУН та начальник відділу регіонального розвитку, координації роботи ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання, кандидат технічних наук Олександр САНЧЕНКО.
 
     Віктор Володимирович акцентував увагу на цілковитій підтримці ступеневої освіти для випускників коледжу, оскільки фахова підготовка є основою для вищої освіти. Працівникам коледжу і його керівнику, зокрема, залишається вести активну профорієнтаційну роботу серед студентів, починаючи вже з першого курсу. Проєкт стратегії, на його думку, чітко окреслює усі плани та завдання коледжу, але це не лише повинно стати в пріоритеті для керівника закладу, але і для колективу коледжу, який повинен бути готовим до усіх викликів, котрі виникають у теперішніх умовах. Віктор Володимирович наголосив на належному рівні підготовки фахівців задля забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Як куратор ВСП, Віктор Володимирович пообіцяв підтримувати і сприяти надалі розвитку коледжу, оскільки перебування в структурі НУБіП України визначає перспективи і можливості лише для руху вперед.
     Олександр Володимирович підтримав Віктора Володимировича в питанні покращення профорієнтаційної роботи серед випускників Бережанського фахового коледжу щодо вступу в НУБіП України. Запевнив колектив коледжу, що ректорат всіляко сприятиме вирішенню проблеми з приміщеннями для здобувачів освіти та працівників коледжу.
 
     І Віктор КАПЛУН, і Олександр САНЧЕНКО підтримують кандидатуру Світлани ПИЛИПИШИН на посаду керівника ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України».
     Світлана ПИЛИПИШИН наголосила, що з її проєктом стратегії розвитку ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» на 2022-2027 роки можна ознайомитися на офіційному сайті коледжу.
     Координацію розгляду стратегії розвитку спільно з наглядовою радою Університету здійснює начальник відділу регіонального розвитку, координації діяльності ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання Санченко О.В.
 
Галина Паньків,

секретарка педагогічної ради 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook