Майбутні землевпорядники освоюють базові геодезичні знання в умовах карантинних обмежень

1 листопада 2021 року

    При підготовці майбутніх землевпорядників необхідним є вивчення сучасних геодезичних технологій, а це, у свою чергу, передбачає поглиблене вивчення методів знімання земної поверхні за допомогою новітніх геодезичних приладів (GNSS-приймачів, лазерних сканерів, електронних тахеометрів, БПЛА, цифрових нівелірів тощо). Без знання геодезії вирішувати ці завдання буде практично неможливо. Це усвідомлюють і студенти, і викладачі, тому докладають максимум зусиль для успішного освоєння цього предмету


    Геодезія як навчальна дисципліна формує у майбутніх фахівців знання, уміння та навички, необхідні для геодезичного забезпечення виконання землевпорядних, будівельних, розпланувальних та інших видів робіт. Адже, матеріали геодезичних знімань у вигляді карт, планів, цифрових моделей місцевості мають широке застосування у багатьох галузях економіки, служать основою проектування та організації ведення сільськогосподарського виробництва, будівництва доріг та господарських об’єктів, розпланування поселень тощо.

Створення топографічного плану 6-го навчального корпусу


    Вивчаючи курс «Геодезія», студенти спеціальності «Геодезія та землеустрій» отримують знання про: форму та розміри Землі; системи координат, що застосовуються у геодезії; сучасну програму створення Державної геодезичної мережі; способи зрівноваження знімальних мереж; визначення координат окремих пунктів геодезичними засічками; порядок та умови виконання нівелювання III та IV класу; роботу з сучасними геодезичними приладами при вимірюванні кутів, довжин ліній та перевищень, освоєння їх будови, принципів роботи, повірки та юстировки.

Робота студентів з новітнім геодезичним обладнанням під час лабораторних занять


    Невід’ємною частиною вивчення дисципліни є навчальна практика. Робота з сучасними геодезичними приладами безпосередньо на польових полігонах, виконання практичних завдань допомагають закріпити набуті теоретичні знання. Геодезична практика охоплює виконання комплексу робіт, починаючи від створення планово-висотної геодезичної основи та завершуючи детальним топографічним зніманням земельної ділянки.

Навчальна практика майбутніх спеціалістів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»


    Під час практики, студенти опановують методику вимірювання довжин ліній, визначення площ та об’ємів досліджуваних об’єктів з допомогою лазерної рулетки Disto A5. Опрацьовують процес визначення перевищень цифровим нівеліром Sokkia SDL 50, який є представником нового покоління приладів для визначення висот (перевищень) методом геометричного нівелювання. Особлива увага приділяється організації та виконанню вимірювань за допомогою електронних тахеометрів (Trimble M3, South NTS 360R, Leica TCR 1200 та Leica TPS 400) – приладів, призначених для вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, віддалей та перевищень, тобто для створення планово-висотного обґрунтування та виконання детального (топографічного) знімання місцевості.

    Запроваджені через Covid-19 карантинні обмеження змінили традиційний хід навчального процесу. Така ситуація сприяла урізноманітненню дистанційних методів навчання. Головною перевагою підготовки фахівців зі спеціальності «Геодезія та землеустрій» є використання студентами електронних навчальних курсів дисциплін. Окрім цього, онлайн платформи Zoom та Cisco Webex дозволяють проводити заняття в дистанційному форматі згідно з затвердженим розкладом. Для підсилення мотивації до навчання викладачі кафедри використовують різноманітні засоби комунікації зі студентами. Це безпосереднє спілкування за допомогою стільникового зв’язку, відео конференції, обмін файлами та короткими повідомленнями через Viber, Telegram або email. Окрім того, викладачі кафедри створюють відео файли, призначені для поетапного виконання як лабораторних, так і самостійних робіт. Такі заходи дозволяють мінімізувати негативні сторони дистанційного навчання.

Дистанційне навчання студентів факультету землевпорядкування в умовах карантину


    Завдячуючи професорсько-викладацькому складу кафедри геодезії та картографії НУБіП України і потужному парку новітніх геодезичних приладів, у майбутніх фахівців формуються професійні вміння і навички, важливі для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних завдань в умовах сьогодення, а також стимул до систематичного оновлення своїх знань та їх застосування у практичній діяльності.

Жук О.П.,
доцент кафедри геодезії та картографії, к.е.н., доц.
Кривов’яз Є.В.,
доцент кафедри геодезії та картографії, к.е.н.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook