На кафедрі фінансів проведено круглий стіл "Напрямки удосконалення ОНП з підготовки аспірантів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»"

29 жовтня 2021 року
    Кафедра фінансів обговорила напрями удосконалення ОНП з підготовки аспірантів за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування" в рамках круглого столу 20 жовтня 2020 року. В якому взяли участь науковці та експерти НАЗЯВО з 12 провідних вищих навчальних закладів, з 10 регіонів України, стейкхолдери, аспіранти, науково-педагогічні працівники. Круглий стіл проходив в очно та в онлайн-режимі з використанням хмарного сервісу Zoom.


  Відкрила зустріч гарант освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів PhD доктор філософії, завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор Давиденко Н.М., яка зазначила про постійні зміни вимог до освітнього процесу, тому необхідно і важливо переглядати та удосконалювати наповнення освітньо-наукових програм, навчальних планів до них, особливо на предмет відповідності суворій реальності та комплексним вимогам до фахівців від роботодавців. Надія Миколаївна доповіла про особливості освітньої програми, зупинилась на обов’язкових та вибіркових компонентах ОНП.

  
    В обговоренні прийняв участь проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку, д.е.н., професор, академік НААН Кваша С.М., який зазначив про проведені акредитації освітньо-наукових програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, серед них 3 – зразкові. Відмітив, що дискусійним є питання назв і кількості ОНП в межах однієї спеціальності, звернув увагу щодо застосування 10 критеріїв оцінювання якості освітніх програм, а самим важливим є заповнення відомості про самооцінювання.


   З вітальним словом виступив декан економічного факультету, д.е.н., професор Діброва А.Д., який наголосив на важливості співпраці з роботодавцями, науковцями. Якість підготовки фахівців це в першу чергу - адаптовані навчальні плани, але саме головне - це реалізація цього плану, яка залежить від здобувачів та викладачів та побажав успішного проходження акредитації.


  В обговорення тематики круглого столу підключилися онлайн-учасники, які були представлені провідними науковцями з Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг), Державного університету «Житомирська політехніка», Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, Львівського національного аграрного університету, Дніпровського державного аграрно – економічного університету (м. Дніпро), Хмельницького національного університету, Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Северодонецьк), Національного авіаційного університету, Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль), Льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький), Херсонського державного аграрно-економічного університету, ДННУ  "Академія фінансового управління".

 
 

 
    Учасники обговорили вимоги до ОНП та навчальних планів Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти при акредитації освітніх програм.
    В процесі дискусії д.е.н., професор кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця Вовк В.Я. поцікавилась унікальністю освітньої програми, якими обов’язковими компонентами вона забезпечується. Д.е.н., завідувач кафедри економіки та фінансів Херсонського державного аграрно–економічного університету Танклевська Н.С. підкреслила унікальність даної освітньо-наукової програми і зосередила увагу на набутті глибинних знань аспірантами зі спеціальності за рахунок обов’язкових компонентів. Д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету Квасницька Р.С. звернула увагу на форми контролю знань освітніх компонентів ОНП, педагогічну (асистентську) практику. Д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного університету економіки і технологій Васильчук І.П. цікавилась думкою стейкхолдерів, практиків з приводу ОНП, зазначила про можливість аспірантів даної освітньої програми вибору спеціалізації у вибіркових компонентах, звернула увагу на міждисциплінарність в ракурсі методів розкриття або постановки питань. Д.е.н., професор кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України Коваленко Ю.М. запропонувала обов’язкову дисципліну фахової підготовки «Фінансові студії» назвати «Студії з фінансів, банківської справи та страхування». Д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка» Виговська Н.Г. та д.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського державного аграрно – економічного університету Добровольська О.В. звернули увагу на наповнення робочих програм вибіркових дисциплін та було запропоновано до вибіркових компонент включити такі дисципліни: «Фінансове забезпечення людського розвитку», «Страхове забезпечення аграрних підприємств», «Комерційні банки для аграрних підприємств».

 


   В дискусії взяли участь також представники роботодавців. Д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фіскальної політики та податкового регулювання Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України Олейнікова Л.Г. запропонувала у вибіркових компонентах ОНП запровадити дисципліну «Оподаткування в сфері фінансів, банківської справи та страхування».
    Фінансовий директор ТОВ «Укравтозапчастина» Амер О.В. та кандидат економічних наук, фахівець - аналітик, ТОВ «Мінеральні води України» Буряк М.І., зауважили, що програма добре збалансована, навички які необхідні спеціалісту в практичній роботі всі враховані.

  На завершення заходу професор Давиденко Н.М. подякувала учасникам круглого столу за цікаву, корисну зустріч та поради в напрямі удосконалення ОНП за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".

Лариса Олійник,
доцент кафедри фінансів

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook