ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДАЧІ ЄДИНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 2021 РОЦІ ПРИ ВСТУПІ ДО МАГІСТРАТУРИ

June 16, 2021

Як відомо, єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Уперше вступні випробування для здобуття ступеня магістра з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання учасники проходили 2016 року. Тоді іспити було проведено лише у п’яти містах України – Києві, Львові, Одесі, Полтаві та Чернівцях.  Дев’ять університетів країни, які долучилися до експерименту, здійснювали прийом до магістратури випускників-бакалаврів на підставі результатів  єдиного іспиту, формат проведення якого був максимально наближений до незалежного оцінювання випускників закладів загальної середньої освіти. 2018 року було значно розширено перелік спеціальностей, вступ на які відбувався на основі вступних випробувань із застосуванням процесів ЗНО, також змінено специфіку тестування.

У 2021 році з 9:00 11 травня до 18:00 3 червня триватиме реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, а додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту, розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, розпочинається 22 червня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. А закінчується 25 червня (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання).

В центрі вивчення іноземних мов на гуманітарно-педагогічному факультеті ведеться якісна підготовка до ЄВІ з англійської мови. Викладачі мають багаторічний досвід підготовки до цього іспиту і використовують сучасні методики видавництв Cambridge, Pearson, Macmillan, які створені для підготовки до екзаменів різних форматів, в тому числі і ЄВІ. Велика кількість студентів виявили бажання пройти курс підготовки до ЄВІ, адже, навчання здійснено безкоштовно та на високому рівні.

 

  :

Частина «Читання» (Tasks 1 – 4) містить 22 завдання різних форм.
Мета – виявити рівень сформованості вмінь кандидатів самостійно читати і розуміти автентичні тексти за визначений проміжок часу. Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні зорієнтовані на різні стратегії: розуміння основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (поглиблене читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Для створення тестових завдань використовують автентичні тексти з друкованих періодичних та інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.
Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % незнайомих слів, а для поглибленого та вибіркового читання – до 3 %, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою. Загальний обсяг текстів становить до 2500 слів.

У предметних тестах оцінюють уміння кандидатів розуміти прочитаний текст, виокремлювати ключову інформацію, узагальнювати зміст та робити висновки на основі прочитаного. Кандидат повинен уміти: читати текст і визначати мету, ідею висловлення; читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому матеріалі; читати та виокремлювати необхідні деталі з текстів різних типів і жанрів; диференціювати основні факти та другорядну інформацію; визначати структуру тексту й розпізнавати логічні зв’язки між його частинами; встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі.

Завдання (Task 1) на встановлення відповідності перевіряє: розуміння основного змісту прочитаного;  уміння розуміти тему та ідею тексту (частин тексту, окремих абзаців).

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Task 2) перевіряє: повне розуміння тексту; уміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту;  знання лексики, уміння використовувати сталі словосполучення, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники.

Завдання на встановлення відповідності (Task 3) передбачає пошук необхідної спеціальної інформації в текстах.

Завдання на заповнення пропусків у тексті  (Task 4) перевіряє: знання лексики, синонімів і вміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту; уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту, а також розуміння структури  та вміння розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

Частина «Використання мови» (Tasks 5 – 6) містить 20 завдань.
Мета – виявити рівень сформованості мовленнєвих, граматичних та лексичних компетентностей кандидатів. Кандидат уміє: аналізувати й зіставляти інформацію; правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури; встановлювати логічні зв’язки між частинами тексту.
Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 5) зосереджено на знання лексики, синонімів і вміння використовувати їх враховуючи  значення; уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (Task 6) перевіряє уміння правильно використовувати різні граматичні структури, артиклі, слова-зв’язки, фразові дієслова, прийменники;  уміння розрізняти часові форми дієслів.

 


БАЖАЄМО УСПІХІВ!

Світлана Христюк,
доцент кафедри англійської філології;
Ірина Розгон,
старший викладач  кафедри англійської філології;
Наталія Харчук,
старший викладач  кафедри англійської філології
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook