Учена рада гуманітаріїв: аналізуємо здобутки і визначаємо завдання на новий навчальний рік

15 September 2020, 10:46
 Розпочавши навчальний рік за змішаною моделлю, гуманітарії провелиперше засідання вченої ради. Адаптивний карантин уможливив проведення засідання не дистанційно, однак усі присутні чітко дотримувалися соціальної відстані, використовували засоби індивідуального захисту, адже кожен із нас відповідає і за себе, і за тих, хто поруч.

     Стрижневе питання порядку першої в новому навчальному році вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету – обговорення результатів діяльності науково-педагогічного колективу факультету у 2019/2020 навчальному році та завдань на новий 2020/2021 навчальний рік. У своїй доповіді декан Василь Шинкарук ґрунтовно проаналізував здобутки факультету в минулому навчальному році. Він підкреслив, що минулий навчальний рік був для факультету результативним, колектив плідно працював щодо розвитку всіх ліцензованих спеціальностей (а їх на факультеті – 16!), англійськомовних програм.

     Викликом для науково-педагогічного складу і студентів стало навчання в умовах пандемії. Колектив факультету загалом гідно впорався з цим викликом. Цьому передусім сприяло те, що деканат, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники приділяли увагу підготовці електронних навчальних курсів. Василь Дмитрович наголосив, що нові умови навчання потребують від викладачів опановувати новітні методи викладання в онлайновому режимі, адже якісно організоване навчання, не зважаючи на зовнішні умови, є гарантом результативності, зокрема впливає і на кількісні показники контингенту студентів, який на факультеті за останні роки істотно зріс: від 641 особи у 2015/2016 н. р. до 1397 осіб у 2019/2020 н. р.
     Якість кадрового складу науково-педагогічних працівників, наголосив декан факультету, має бути постійно в полі зору завідувачів кафедр. У новий навчальний рік факультет входить із кадровими змінами, спрямованими на поліпшення якості надання освітніх послуг професорсько-викладацьким складом. Викладацький корпус факультету потужний – 31 доктор наук і 119 кандидатів наук.

  

     Одним із пріоритетних напрямів розвитку факультету, підкреслив Василь Дмитрович, є покращення практичної підготовки студентів, від якої залежить конкурентоздатність наших випускників та їх працевлаштування. Це можливе через розширення баз виробничих практик як в Україні, так і за кордоном.
    Колектив факультету зосередив особливу увагу і на викладанні іноземних мов, адже вивчення іноземних мов надалі в пріоритетах роботи факультету. Зокрема, команда фахівців-практиків Центру вивчення іноземних мов, що успішно функціонує четвертий рік при факультеті, провела велику роботу з підготовки студентів-випускників до складання ЄВІ, запропонувавши різні види курсів. Результативність складання ЄВІ слухачів курсів – понад 90 %. Василь Дмитрович наголосив, що за угодою між гуманітарно-педагогічним факультетом і Платиновим екзаменаційним центром Оксфорд Клас, який є офіційним представником Кембриджського університету, ми отримали сертифікат-дозвіл проводити навчання на базі нашого університету студентів і викладачів з англійської мови на рівень В2.

     Проведена велика робота деканату, завідувачів кафедр та викладачів щодо підготовки наукових студентських робіт до Всеукраїнського конкурсу була результативною: цьогоріч факультету має 8 переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
     Василь Дмитрович підкреслив, що 2020 рік ввійде в історію факультету, адже Міністерство освіти і науки України, яке цінує наш університет, аналізує напрацювання наші з гуманітарної складової, доручило на нашій базі провести Всеукраїнський конкурс студентських робіт з філософії. Кафедра філософії успішно справилася, не зважаючи на складні умови карантину.
     Складні умови не стали завадою і для поліпшення матеріально-технічної бази факультету.
     Підбиваючи підсумки, декан факультету зауважив, що проведена у 2019/2020 навчальному році робота є заслугою всього колективу – як студентського, так і професорсько-викладацького. Проте колектив не має зупинятися на досягнутому, а розвиватися.

     За словами Василя Шинкарука, ми «маємо змінювати і змінюватися, щоб розвивався факультет». Декан окреслив найважливіші завдання на новий навчальний рік. Зокрема, створювати, удосконалювати та атестувати електронні навчальні курси українською та іноземними мовами; урізноманітнювати форми і методи дистанційного навчання; збільшувати публікації у Scopus, Web of Science; поліпшувати матеріально-технічну базу факультету; розширювати наявні контакти з закордонними партнерами країн Європи для проходження мовної практики та навчання студентів за програмою «подвійний диплом», а також розвивати співпрацю з університетом Парубіце (Чехія) у рамках проєкту Еразмус+, який з 2020 року забезпечуватиме мобільність студентів спеціальності Філологія, перша ‒ німецька».

     Учена рада також розглянула питання щодо присвоєння вчених звань професора і доцента, щодо наповнення спецфонду від госпрозрахункових підрозділів факультету, затвердила план роботи вченої ради факультету на 2020/2021 н. р., рекомендувала до друку навчально-методичну літературу та низку інших актуальних питань.

  

     Завершуючи засідання, декан факультету Василь Шинкарук побажав членам ученої ради, усьому колективу факультету здоров’я, натхнення, реалізації амбітних цілей.

Світлана Харченко,
заступник декана
гуманітарно-педагогічного факультету

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook