ПРОДОВЖУЄМО ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС НАБУТТЯ ЗНАНЬ: КОНТРОЛЬ ТА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ

April 14, 2020

        Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання студентів для визначення відповідності рівня набутих знань, умінь, навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів і своєчасного коригування процесу.

Студент допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він до початку семестрового контролю (екзаменів, заліків) з дисципліни ліквідував заборгованість з лабораторних (практичних) робіт та індивідуального завдання, передбаченого робочим навчальним планом.

Обов’язковою умовою задовільної атестації є відсутність на час атестації заборгованостей з лабораторних (практичних) робіт, зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, домашньої контрольної роботи, розрахункової роботи, проекту тощо).

Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття до 16.04.2020 р. проводить проміжну атестацію студентів за дисциплінами та формує відповідні відомості. Продовжується поточна робота викладачів кафедри з координації та опрацювання занять зі студентами згідно робочого плану на період 13.04.2020 р. — 17.04.2020 р.

-                     Промислова біотехнологія; Industrial biotechnology (Бт, 3 к., 1, 2 гр.).

Тематика занять: Особливості та умови періодичного культивування мікроорганізмів та культивування з підживленням субстратів.

Процес ферментації з лімітуванням субстрату. Атестація.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

-                     Екологія мікроорганізмів; Ecology of Microorganisms (Ек, 1 к., 1,2,3 гр.).

Тематика занять: Особливості отримання накопичувальних культур анаеробних

факультативно анаеробних фототрофних бактерій (колонка Виноградського). Атестація.

-                     Екологія біологічних систем (Екологія мікроорганізмів); Ecology of biological systems (Ecology of microorganisms) (Бт, 3 к., 1, 2 гр.).

Модульна контрольна робота. Атестація.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

-                     Біотехнологія рослин (ЕКБ М 1, 2 гр.).

Лабораторна робота №5. Селекція мутантів на рівні клітинних колоній.

Лабораторна робота №6. Ріст і розвиток пиляків та жіночого гаметофіту в культурі in vitro.

Результати атестації: 1 група — 13 студентів атестовано, 3 неатестовані; 2 група — 11 студентів атестовано, 4 неатестовані.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Біотехнологія в агросфері (АгЕ ск - 2ск, 3 ск).

Тематика занять: Мікроклональне розмноження рослин.

1. Теорія і принципи мікроклонального розмноження рослин.

2. Етапи мікроклонального розмноження рослин.

3.Фактори, які впливають на регенерацію рослин.

4. Умови культивування рослин-регенерантів.

Результати атестації: 2 к ст., 4 гр. — атестовані; 3 к ст, 3 гр. — 6 студентів атестовано, 2 неатестовані.

проф. Кляченко О.Л.

-                     Екологічна біотехнологія (АгЕ 3 к, 1, 3 гр.).

Тематика занять: Біогеотехнологія металів.

Біогідрометалургія, бактеріальне вилуговування, біосорбція металів з розчинів, збагачення руд, боротьба з метаном у вугільних шахтах.

Лабораторна робота: Кінетика ферментативного каталізу (1к ст.,польська група).

Лабораторна робота: Планування експерименту й побудова моделі на прикладі вирощування мікроорганізмів.

Результати атестації: 3к 1 гр. — 9 студентів атестовано, 1 неатестований; 3 гр. — атестовані всі. 1 к ст — 4 атестовано, 3 неатестовано.

проф. Кляченко О.Л.

-         Основи біотехнології (ФЗР 2 к. 1-2 гр. + с.т.)

Тематика занять: Клітинні технології в селекції рослин.

1) Сомаклональна мінливість та причини її виникнення.

2) Хімічні і фізичні мутагени.

3) Об’єкти для клітинної селекції.

4) Методи відбору в клітинній селекції.

5) Схема прямої селекції.

6) Переваги клітинної селекції перед традиційними методами відбору.

Атестація.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Екологічна біотехнологія (Бт. М)

Модульно-контрольна робота за темами: «Значення екологічної біотехнології для збереження навколишнього середовища», «Вплив антропогенних чинників на навколишнє середовище», «Біооб’єкти продуценти, їх характеристика», «Біодеградація біомаси мікроорганізмами», «Біоочищення стічних вод», «Біологічні методи очищення забруднених природних середовищ» (Л/р.).

Атестація.

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

-                     Молекулярна біотехнологія (Бт. 4 к.)

Тематика занять: Репарація ДНК.

1) Типи пошкоджень ДНК.

2) Класифікація систем репарації ДНК.

3) Фотореактивація.

4) Ексцизійна репарація.

5) Постреплікативна репарація.

6) SOS-репарація.

7) Репарація одноланцюгових і дволанцюгових розривів ДНК.

Атестація.

доц. Коломієць Ю.В.

Модульно-контрольна робота по темі «Трансляція» (Л/р.).

асист. Богославець В.А.

-                     Інструментальні методи аналізу (Бт 2к. 1, 2 гр.).

Тематика занять: Комбінаторика класичних та інструментальних методів досліджень.

Індивідуальні заняття за обраним тематичним блоком.

Контроль і перевірка модульних робіт. Атестація.

проф. Патика Т.І.

Завідувач кафедри

Микола Патика

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook