Пари в online: необмежені властивості для кожного

March 31, 2020

            Отримання освіти з використанням дистанційних технологій вимагає від студентів високої мотивації і завзятості в освоєнні професійних програм, і визначальна роль відводиться самоорганізації та самоосвіті.

На допомогу студенту викладачі кафедри екобіотехнології та біорізноманіття організували презентаційні комплекси, інтенсивні блоки занять, на яких можна знайомитись з плановими тематичними напрямками відповідних дисциплін, що дозволяє найбільш оптимально розпорядитися своїм часом.

Тенденції дистанційного навчання показують, що цей вид навчання нічим не поступається, а багато в чому навіть перевершує традиційні відвідування лекцій. Завдяки самостійній роботі студент «дистанційник» набагато краще засвоює і глибше розуміє пройдений матеріал, застосовує його на практиці. А інтерес до навчання «підігрівається» завдяки застосуванню сучасних технологій.

До позитивної характеристики дистанційного навчання студенти та викладачі відносять наступне:

· максимально комфортний тем, при якому студенти не бояться відстати від одногрупників; повернутися до складного питання можна в будь-який зручний час, а легку тему — опустити, витративши час на важливі питання;

· підходить за індивідуальними показниками, уникнення перевантаження, скупчення людей в приміщенні; звична обстановка і, як наслідок, підвищення продуктивності навчання; одночасно суміщення напруженого графіку праці і т.д.;

· підвищення якості навчання за рахунок використання сучасних міжнародних курсів та інформаційних технологій, технічних засобів, електронних бібліотек тощо;

· різноманіття засобів зв’язку з викладачами кафедри, підтримка спілкування online, offline (мобільні телефони, електронна пошта і т.д.);

· доступ до навчальних матеріалів, методична система навчання побудована таким чином, щоб студент у любий час мав можливість отримати доступ до інформації (див. сайт кафедри   https://nubip.edu.ua/node/1179 );

· спокійна обстановка (менше стресу та хвилювання під час контрольних модулів і т.д.).

Як в будь-якому іншому аспекті нашого життя, в дистанційному навчанні крім «за» є і свої «проти», а саме:

· наявність сильної мотивації, оскільки левову частку всього навчального матеріалу студент вивчає самостійно, тут необхідні міцні навички самоконтролю, розвиненої сили волі і відповідальності — ось що потрібно для успішного дистанційного навчання;

· не підходить для розвитку комунікабельності, оскільки всі процеси навчання відбуваються при мінімальної взаємодії з іншими людьми, а іноді — і при повної її відсутності;

· дефіцит практичних знань, відсутність «живих» практик, без яких складно повністю освоїти досліджувану тематику, дисципліну;

         Щоб дистанційне навчання принесло максимум користі, викладачам, безумовно, слід враховувати основні та специфічні критеріями його оцінювання. Дистанційне навчання — той же очний курс, тільки набагато легше, доступніше.

Так, за період дистанційного навчання (30.03.2020 – 03.04.2020) за координацією викладачів кафедри студентами опрацьовано лекційні та лабораторно-практичні заняття згідно робочого плану з таких дисциплін:

-                     Промислова біотехнологія; industrial biotechnology (англомовна група)

(Бт. Бак. 4 к.)

Тематика занять: «Технологічна біоенергетика».

1. Біогазова технологія утилізації органічних відходів і виробництва енергії.

2. Технологія отримання спирту.

3. Біологічне отримання водню.

4. Технологічні можливості отримання енергії із біомаси.

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

-                     Екологія мікроорганізмів; ecology of microorganisms (англомовна група).

Тематика занять:

1. «Ґрунт, вода, повітря як середовище існування мікроорганізмів: мікрофлора повітря, води, ґрунту».

2. «Взаємодія мікроорганізмів та рослин: епіфітна мікрофлора, прикоренева та ризосферна мікрофлора, фітопатогенні мікроорганізми».

3. «Взаємовідносини мікроорганізмів з рослинами, безхребетними та хребетними тваринами».

проф. Патика М.В., доц. Бородай В.В.

 

 

-          Ecology of Microorganisms.

Тематика занять: «Ecology of Soil Microorganisms».

Lab. work «Morphological and  Cultural characteristic of Filamentous Fungi and Bacteria».

-          Industrial biotechnology.

Тематика занять: «Upstream Processing, Lab.workMorphological and  сultural characteristic of bacteria-antagonists».

доц. Бородай В.В.

-                     Біотехнологія рослин (ЕКБ М 1, 2 гр.).

Тематика занять: «Морфогенез та регенерація рослин в культурі клітин та тканин».

-                     Біотехнологія в агросфері (АгЕ ск - 2ск, 3 ск).

Тематика занять: «Клітинна селекція рослин».

-                     Екологічна біотехнологія (АгЕ 3 к, 1, 3 гр.).

Тематика занять: «Біотехнологія екологічно безпечного виробництва».

проф. Кляченко О.Л.

         Модульна контрольна робота №1.

проф. Кляченко О.Л., асист. Богославець В.А.

-                     Основи біотехнології (ФЗР 2 к. 1 гр. + с.т., 2 гр.)

Тематика занять: «Культура ізольованих хлоропластів».

доц. Коломієць Ю.В.

Виділення та методи культивування протопластів (Л/р. 2 к. 1гр., 2 гр.).

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

Екологічна біотехнологія (Бт. М)

Біоіндикація нітратів в плодоовочевій продукції (Л/р. )

доц. Коломієць Ю.В., асист. Богославець В.А.

Тематика занять: «Біологічне очищення стічних вод».

доц. Коломієць Ю.В.

-                     Молекулярна біотехнологія (Бт. 4 к.)

Тематика занять: «Фактори транскрипції у еукаріот і прокаріот».

доц. Коломієць Ю.В.

Транскрипція (Л/р.). Написання рефератів:

Тема 1 Організація генетичного матеріалу: загальні принципи.

Тема 2 Оперонна організація генетичного матеріалу у бактерій.

Тема 3 Організація генетичного матеріалу у еукаріот.

Тема 4 Структура РНК.

Тема 5 Синтез РНК (транскрипція ДНК).

Тема 6 Дозрівання (процесінг) РНК.

Тема 7 Системи синтезу РНК у вірусів.

Тема 8 Розпад мРНК.

асист. Богославець В.А.

-                     Інструментальні методи аналізу (Бт 2к. 1, 2 гр.).

Тематика занять:

1. «Інструментальні методи фізико-хімічного аналізу біологічних об’єктів: ґрунтів, рослин».

2. «Інструментальні методи візуального аналізу біологічних об’єктів: ґрунтів, рослин, мікроорганізмів».

Модульна контрольна робота №1.

Індивідуальні заняття, реферування (структурування інформації, наукових статей) за обраним тематичним блоком.

1. Методи вимірювання фізичних параметрів біологічних систем: температури, вологості, концентрації, маси, густини.

2. Методи диференціального, зонально-швидкісного центрифугування.

3. Спеціальні методи електрофорезу. Високовольтний, проточний електрофорез, диск- та імуноелектрофорез та ін.

4. Обладнання для абсорбційної та флуоресцентної атомної спектрофотометрії.

5. Сучасні методи спектрофотометричних досліджень в геноміці та протеоміці.

6. Принципи підбору оптичних систем для мікроскопії методами світлого та темного поля, фазового й інтерференційного контрасту.

7. Методи конфокальної мікроскопії та флуоресцентної in situ гібридизації.

8. Методи скануючої електронної мікроскопії.

9. Типи радіоактивних зондів та методи їх реєстрації. Використання радіоактивних міток у медицині, фармацевтиці й біотехнології.

проф. Патика Т.І.

 Таким чином, продовжуємо активно навчатися, підвищувати науково-теоретичний і практичний потенціал, формувати якісні та кількісні показники майбутніх фахівців, створювати всі умови для продуктивної атмосфери взаємодії.

 Завідувач кафедри

Микола Патика

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook