Науковий грудень: підсумки наукової діяльності за 2019 рік підбито!

18 December 2019, 21:31

Традиційно у грудні кафедра звітує про свої наукову діяльність. Цьогорічна звітна зустріч відбулася 11 грудня 2019 року, на якій були представлені наукові доробки виконавців НДР 110/11-пр-2019  «Розробка ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму» та 3-х ініціативних тем.

 

Про результати НДР 110/11-пр-2019  «Розробка ціннісно-правової стратегії розвитку правової культури в Україні у контексті протидії сепаратизму» в 2019 році доповіла керівник проекту доц. Качур В.О. Вона зазначила, що головними завданнями колективу на 2019 р. були створення емпіричної бази дослідження, створення нових та оновлення існуючих методичних підходів до розуміння правової природи правових цінностей, правової культури та національної безпеки України та удосконалення поняттєво-категоріального апарату.

 

У результаті проведеної роботи учасниками  було проаналізовано теоретичну базу, зокрема праці вітчизняних та зарубіжних учених, досліджено нормативну базу, зокрема національні та міжнародні нормативно-правові акти, державні цільові програми й результати парламентських слухань, що стосуються проблем правової культури, проаналізовано емпіричну базу, яку склали статистичні відомості, матеріали щорічних державних доповідей про становище суспільства в Україні, матеріали преси, результати соціологічних досліджень. Крім цього, проведено соціологічне опитування серед студентів 1-4 курсу та магістрів 1 року навчання юридичного факультету денної форми навчання на тему: «Місце римського права у структурі правової культури сучасного юриста» (08 квітня 2019 р.), результати якого знайшли своє відображення у науковій статті «Place of Roman law in the structure of the legal culture of a modern lawyer», поданій в іноземне видання (Польща). Проведено соціологічне опитування серед студентів 1-4 курсу та магістрів 1 року навчання юридичного факультету та студентів 1-4 курсів неюридичних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України на тему: «Правова культура студентської молоді» (07-11 жовтня 2019 р.), результати якого будуть відображені в науковій статті, що вийде в 2020 р. Проведено соціологічне опитування серед працівників виконавчих комітетів ОТГ (Красносільска, Дунаєвецька, Балаклійська, Луцька) на тему: «Правова культура працівників виконавчих комітетів ОТГ» (жовтень-листопад 2019 р.), результати були озвучені на ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми юридичної науки очима молодих науковців» (05 грудня 2019 р., НУБіП України, м. Київ) в науковій доповіді «Правова культура посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні».

 

В частині методичних підходів до розуміння правової природи правових цінностей, правової культури та національної безпеки України було оновлено існуючі методичні підходи до розуміння правової культури та її структури. Зокрема, епістоміологічний, системний, наративний та інтегративний підходи до роз, а також розуміння її сутності, праксеологічний та тектологічний підходи, принцип ізоморфізму до з’ясування структури правової культури, а також соціологічні методи (анкетування, спостереження) для забезпечення кількісно-якісної стратегії дослідження.

Зазнав удосконалення і поняттєво-категоріальний апарат. У науковий обіг були введені авторські визначення понять «правова культура», «структура правової культури», «правова позиція», «правова установка», «правова орієнтація», «протидія сепаратизму», «правова цінність».

В результаті проведеної роботи науковий доробок виконавців НДР 110/11-пр-2019 склав 16 наукових статей, опублікованих в науковометричних базах даних (SCOPUS, WoS, Index Copernicus) та фахових наукових журналах України, 11 наукових доповідей, 3 авторські свідоцтва, 1 навчальний посібник, захист 1 кандидатської дисертації та 2 магістерських робіт.    

       Заслуговували на увагу результати розробок за ініціативною тематикою. Так, на кафедрі активно виконується 3 ініціативні теми: 0115U003408 “Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування правової культури особи в Україні” та  0115U003562 “Теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки ефективності законодавства” (науковий керівник – доц. Качур В.О.), 0115U003706 “Актуальні проблеми української правової думки” (науковий керівник – доц. Протосавіцька Л.С.).

 

     Очільниця науково-організаційного відділу науково-дослідної частини НУБіП України Вікторія Самсонова звернула увагу на підвищення рівня виконання плану наукових робіт за цими темами та на те, що до їх виконання залучаються кращі студенти магістратури та бакалаври, а також побажала усім присутнім не зупинятися на досягнутому, об’єднувати зусилля і розробляти нові наукові проекти для участі в конкурсі на виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

 

 

Віра Качур,

 

завідувач кафедри теорії

 

та історії держави і права

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook