Пройшла акредитацію бакалаврська програма з напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

24 May 2019, 12:17

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2019 р. № 418-л у період з 22 по 24 травня 2019 року на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології працювала експертна комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» у НУБіП України.\

Експертна комісія у складі: Покотило Олег Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (голова комісії) та Марченко Михайло Маркович, доктор біологічних наук, професор, директор інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (член комісії) розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія».

Ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців за спеціальністю «Біотехнології» у НУБіП України та його відповідність вимогам чинного законодавства. Експертна комісія відвідала випускову кафедру екобіотехнології та біорізноманіття та навчально-наукові лабораторії, ознайомилась з комплексом методичного забезпечення, сучасною науково-дослідною діяльністю, а також навчальними курсами з дисциплін.

Микола Патика, 

завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття

 

 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook