Успішно завершена акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»

20 December 2018, 11:38

           Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 р. № 2721-лу період з 17 по 19 грудня 2018 на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології працювала експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 162  «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

    Експертна комісія у складі: Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор з наукової роботи, професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (голова комісії) та Галкін Олександр Юрійович, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри промислової біотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (член комісії) розглянула подані матеріали та провела первинну акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (надалі – НУБіП України або Університет), пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 162  «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» на другому (магістерському) рівні.

       Ознайомилися з матеріалами акредитаційної справи, перевірили достовірність інформації про фактичний стан кадрового, наукового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», у НУБіП України та його відповідність вимогам чинного законодавства. Експертна комісія відвідала випускову та профільні кафедри та ознайомилась з навчально-методичним забезпеченням, науково-дослідною діяльністю, сучасними лабораторіями кафедр та електронними навчальними курсами з дисциплін


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook